Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Úvahy dr. Otty Habsburského o budoucnosti Evropy před 26 lety. „Když bylo před dvěma sty lety v důsledku Francouzské revoluce oznámeno, že Bůh je mrtev nebo že nikdy nežil, začala až dosud největší krize lidstva. Ta vyústila ve 20. století ve zřízení koncentračních táborů nacionálního socialismu a komunistických gulagů… “ Zobrazit celý citát »

Dr. Otto Habsburský, Úvahy o Evropě, 1993Tetín – obec

Tetín patří k nejstarším obcím v České republice. Místo bylo osídleno již v paeolitu a době hradištní.  Jeho počátky jsou podle pověsti spojovány s Krokovou dcerou Tetkou (okolo roku 712), ale historické studie ho umisťují do první poloviny 10. stol.

Počátkem 10. století zde byl dřevěný knížecí dvorec, který byl vdovským sídlem kněžny sv. Ludmily, a je spojován s pobytem sv. Ludmily a jejího vnuka sv. Václava na Tetíně.
V roce 921 zde Ludmilina snacha Drahomíra nechala Ludmilu zavraždit, stalo se to v první vigilii noční z 15. na 16. září.  Vzhledem k Ludmile můžeme Tetín považovat za jedno z míst pobytu prvních křesťanů v Čechách a počátek české historie.

♣♣♣

Fara
Původně ze 14.století. V letech 1527–1533 zde pobýval Václav Hájek z Libočan. Jsou místa, která čas zastře svou věčností, ale jsou i taková, která žijí v povědomí národa celá staletí. K těm už více než tisíc let patří Tetín. Jeho počátky jsou v mnoha pověstech spojovány už s Krokovou dcerou Tetkou, tj. s r. 712 n. l., ale historická studie a archeologické zprávy ho umisťují do první poloviny X. stol. n. l.; je spojován s pobytem sv. Ludmily a jejího vnuka sv. Václava na Tetíně, jehož zde údajně po krátký čas vychovávala.

♣♣♣

Další významné stavby:

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Kateřiny

Kostel sv. Ludmily

Tetínské hradiště

Tetínské muzeum

Tetínský hrad

Tetínský zámek

♣♣♣

TETÍN jako jedno z přemyslovských hradišť (okr. Beroun)
rozloha: cca 10 ha; vznik: 9. – 10.století

Důležité hradiště ranně přemyslovské domény bylo vystavěno na východním okraji berounské kotliny. Leží na mohutném skalnatém ostrohu trojúhelníkovitého tvaru v blízkosti strategického brodu přes řeku Berounku. Výstavba hradiště zřejmě měla souvislost se zemskými stezkami, které přes Tetín vedli do jižních a západních Čech a dále pokračovali do Řezna a Pasova. Opevnění Tetína se klade do konce 9.století nebo na počátek 10.století. Tou dobu nedaleko skomíralo hradiště Hostim a tak není zcela vyloučeno, že Tetín převzal jeho roli. Tetínské hradiště se brzy začlenilo do přemyslovské domény a stalo se vdovským sídlem kněžny Ludmila, což byla manželka prvního historicky známého Přemyslovce Bořivoje I. a babička svatého Václava. Ta zde byla v roce 921 na příkaz Václavovi macechy Drahomíry zavražděna. Akropole hradiště ležela na východě ostrožny a západně se k ni přimykala zřejmě dvě předhradí. Co se vlastního opevnění týče, tak bylo bohužel v 19.století rozvezeno a tak o jeho rozsahu a typu máme málo informací. Nicméně podle archeologických výzkumů z dochovaných zbytků bylo první předhradí od akropole odděleno dřevohlinitou hradbou o šířce 7 metrů s čelní kamennou plentou. Z větší části je dochován vnější val o délce cca 400 metrů, který byl z čelní strany chráněn příkopem. Archeologické výzkumy doložili jak průběh vnitřního i vnějšího opevnění, tak i existenci několika pohřebišť a přítomnost opevněného areálu (akropole). Co se vnitřní zástavby týče, tak o té jsme lépe informování z historických písemných zdrojů. V centru hradiště stál opevněný dvorec, který je nepřímo popsán v legendách o zavraždění kněžny Ludmily. Podle těchto legend útočníci nejdříve vyvrátili vrata vnějšího ohrazení dvorce a poté dveře vedoucí do Ludmilina domu. Co se kostela v ranné fázi hradiště týče, tak ten je doložen opět jen v písemných zdrojích, kdy víme, že na hradišti za doby Ludmily byly slouženy mše a tudíž zde byli kněží přítomni. První zmínky o kostele na Tetíně se pak zmiňují až o kostele sv. Michala, který patrně stával na místě dnešního kostela sv. Jana Nepomuckého. Kostel sv. Michala byl podle legendy postaven Drahomírou na místě hromu Ludmily. Zřejmě se jednalo pouze o dřevěnou hrobovou kapli. Až v průběhu 12.století vyrostl na akropoli další kostel, zasvěcený sv. Ludmile. Dnes je tento kostel zasvěcen sv. Kateřině na tetínské návsi.

Převzato z internetového magazínu Palba/Přemyslovská doména (9.-10.století)

http://www.palba.cz/viewtopic.php?f=268&t=3805
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás