Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Přesto, že se první republika ke své vlastní aristokracii nezachovala dobře, šlechta se ke své zemi zády neobrátila. Naopak, když byla vlast v ohrožení reagovala čestně a statečně. Tři deklarace, kterými rody české zemské šlechty reagovaly na hrozící nebezpečí německého nacismu v letech 1938 a 1939, jsou toho výmluvným dokladem. První deklarací bylo „Prohlášení členů starých českých rodů k nedotknutelnosti území Českého státu“, které bylo 17.9.1938 předneseno prezidentovi republiky Edvardu Benešovi. “ Zobrazit celý citát »

První šlechtická deklarace ze 17.9.1938Tetín – kostel sv. Kateřiny

Kostel svaté Kateřiny v Tetíně je nejmenším ze tří kostelů v obci. Byl založen kolem roku 1200 v románském slohu a původně byl zasvěcen svaté Ludmile, jejíž jméno nyní nese barokní kostel stojící v jeho těsné blízkosti. Zvonice, kterou se prochází do ohrazeného prostoru u kostela, pochází z r. 1858. Zde u zdi stojí socha sv. Ludmily od Josefa Maxe z r. 1858. Kamenný kříž zazděný do ohradní zdi původně zdobil střechu kostela. Areál kostela se zvonicí a ohradní zdí je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Kostel je též znám pod jménem svaté Kateřiny Alexandrijské.
Kostel má presbytář čtvercového půdorysu a obdélníkovou loď. Presbytář má původní křížovou klenbu, plochý strop lodi je z přestavby v 19. století. Na západní straně interiéru je kamenná kruchta podklenutá dvěma křížovými klenbami. Ve zdi za oltářem se zachovalo původní románské okénko. Křídlový oltář pochází z 2. pol. 19. století: na centrálním obrazu je vyobrazena klečící sv. Kateřina a pod ní tetínské kostely (jde o kopii obrazu J. Hellicha), na křídlech jsou obrazy sv. Anny a sv. Ferdinanda, dolní část představuje „Vítězný průvod Ježíškův”.
Ve zvonici, která byla přistavěna spolu se schodištěm na kruchtu v rámci úprav v 19. století, se nachází zvon z r. 1496.
Za josefínských reforem byl kostel zrušen, budovu koupila obec a sloužila jako sýpka. Po r. 1849 byla vykoupena z peněz z lidové sbírky a v r. 1858 byl kostel pražským arcibiskupem Bedřichem Schwarzenbergem znovu vysvěcen.

Zdroj: Wikipedie

Kostel sv. Kateřiny (vlevo), kostel sv. LudmilyCopyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás