Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Evropa je vlast našich vlastíFrantišek Ladislav baron Rieger – 120. výročí úmrtí

4. 3. 2023 | Jan Drocár |

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR připomněli osobnost F.L.Riegera

Pietní setkání v Poslanecké sněmovně Parlametu České republiky připomnělo v pátek 3. března 2023 120. výročí úmrtí Františka Ladislava Riegra (*10.12.1818 † 3.3.1903), jedné z nejvýznamnějších osobností českého politického a kulturního života 19. století a českého parlamentarismu v rámci Rakouska-Uherska, jehož životní osudy jsou spojené také s Vysočinou.

Setkání se uskutečnilo v přízemí Poslanecké sněmovny u busty Františka Ladislava Riegra, která je darem z rodinného majetku Riegrových dědiců a v prostorách sněmovny je od roku 2018 jako připomínka Riegrova dvoustého výročí narození.

Pietní setkání zahájil poslanec Roman Bělor, místopředseda podvýboru pro kulturu a svolavatel akce, který připomněl Riegrovu myšlenku, zdobící státníkovu bustu: „Moci státní povstaly z vůle lidu, ony jsou jen k jeho dobru, ony trvají skrze lid“ a přivítal vzácné hosty.

Na závěr setkání vystoupil také Václav Macháček-Rieger, majitel zámku v Malči u Chotěboře. „František Ladislav Rieger nebyl jen spoluzakladatelem moderního českého parlamentarismu. Spolu se svým tchánem Františkem Palackým založili i první českou politickou stranu, ale největší zásluhy spočívaly v nezměrné šíři oborů, které svou aktivitou ovlivnil a kde zanechal nesmazatelné stopy,” dodal Václav Macháček, Riegrův prapravnuk.

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

Václav Macháček-Rieger
Pietního setkání se účastnili zástupci vedení obou komor českého parlamentu. Pietního setkání se účastnili i novináři a pracovníci kanceláře Poslanecké sněmovny.
Na slavnosti vystoupil také ministr kultury České republiky Martin Baxa.
Foto: archiv Václava Macháčka-Riegra
Zdroj: Natálie Dostálová, asistentka poslance Romana Bělora

Krátké připomenutí osobnosti Františka Ladislava barona Riegra a fotografii Rudolfa Brunera-Dvořáka
z jeho pohřbu je k nahlédnutí zde.

♣♣♣

Pro připomenutí: Václav Macháček-Rieger, přímý potomek Františka Ladislava Riegra a Františka Palackého se v Poslanecké sněmovně před lety zúčastnil také setkání zástupců české šlechty, kteří se zde sešli na semináři Česká šlechta se zasloužia o stát. Jeho konání na sněmovní půdě iniciovala redakce internetového magazínu Historická šlechta v září 2018 k 80. výročí 3. šlechtické deklarace z roku 1938. Za rod Riegrů signoval toto prohlášení prastrýc Václava Macháčka-Riegra Bohuslav baron Rieger (*1895 † 1976).

♣♣♣

U hrobu Františka Ladislava Riegra zleva Václav Macháček-Rieger, jeho manželka Hana, starostka rodných Semil Lena Mlejnková a Jitka Škodová-Riegrová.

♣♣♣

Výřez jednoho z rodokmenů Václava Macháčka-Riegra, který graficky dokládá přímou genealogickou příbuznost jeho a jeho předků: Františka Ladislava barona Riegra a Františka Palackého.

PALACKÝ-RIEGER-MACHÁČEK

♣♣♣


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás