Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

KarlismusMaleč – zámek

Zámek Maleč stojí v centru obce Maleč, v okrese Havlíčkův Brod. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Po zániku hradu Sokolov někdy v 15. století došlo k výstavbě nového, blíže neznámého, rytířského sídla. To je poprvé zmiňováno roku 1515 jako majetek Jiřího Přibka z Otaslavic. V roce 1687 panství odkoupil Augustin Norbert Voračický z Paběnic a nechal toto sídlo nahradit raně barokním zámkem. Následně jej drželi Schönfeldové, po nichž jej zdědili Auerspergové, přičemž František Xaver Auersperg nechal po roce 1827 zámek upravit a rozšířit v duchu empíru. V roce 1862 mění zámek majitele znovu, tentokrát jej kupuje František Ladislav Rieger a v letních měsících zde pobýval jeho tchán František Palacký, který zde vytvořil značnou část svého díla Dějiny národu českého. Riegerovým potomkům byl zámek v roce 1948 vyvlastněn a bylo zde umístěno muzeum české hudby. V roce 1994 jej v rámci restitucí získala doc. Věra Macháčková-Riegerová.
Popis
Původně se jednalo o jednokřídlou patrovou stavbu s dvoupatrovým rizalitem. Do současnosti se dochovala štuková výzdoba stropu v jediné z původních místností. František Xaver Auersperg nechal přistavět dvě boční křídla a celý objekt zvýšit o jedno patro. Zároveň došlo ke sjednocení fasád. V okolí zámku se rozkládá anglický park.

Zámek Maleč byl letním sídlem Františka Ladislav Riegra, často zde pobýval i jeho tchán František Palacký.

Pokoj Františka Palackého, který se stal po smrti své manželky členem rodiny svého zetě a trávil na zámku posledních 16 let svého života.

Zdroj:Wikipedie

V současné době je zámek ve vlastnictví potomka F. L. Riegra, Václava Macháčka-Riegra, který zámek po desetileté rekonstrukci zpřístupnil v červnu 2018 veřejnosti.
K dvoustému výročí narození jednoho z  nejvýznamnějších českých politiků 19. století Františka Ladislava Riegra a jeho tchána Františka Palackého, který na zámku často pobýval a psal, byla 14. června 2018 slavnostně otevřena expozice představující život a dílo těchto dvou nejvýznamnějších osobností 19. století, kteří výrazně přispěli k emancipaci a rozvoji českého národa.

Čerpáno z: www.zamekmalec.cz

Zámecká knihovna, která obsahuje 9 tisíc dochovaných svazků.

V zámeckém parku, který je stále přístupný veřejnosti, se rozprostírá malebné jezírko.

 

Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás