Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Primas českýČeská a moravská šlechta po roce 1945 – výstava ve Vídni

3. 5. 2024 | Jan Drocár |

Když někteří šlechtici z Čech a Moravy začali po roce 1945 stavět mosty přes politické, národní a společenské hranice, vycházelo jejich působení z kultury, lidskosti a křesťanské víry. Díky svým rodinným, evropským a křesťanským kontaktům a vedeni zděděným pocitem zodpovědnosti přispěli nakonec také oni ke změně politického režimu v roce 1989.

Pozvání na další zastavení výstavy Kulturní mosty v Evropě aneb Česká a moravská šlechta po roce 1945, tentokrát ve Vídni. Výstavu vytvořil spolek Adalbert Stiftera z Mnichova a její vernisáž se konala v Mnichově už 21.4.2022. Poté byla postupně k vidění v Düsseldorfu, Ústí nad Labem, v Praze, Brně a nyní také ve Vídni.

POZVÁNÍ ČESKY:

Vážené dámy a pánové,
srdečně vás zveme na vernisáž výstavy Kulturní mosty v Evropě. Česká a moravská šlechta po roce 1945, která se uskuteční ve středu 15. května 2024 v 18.15 hodin v přednáškovém sále Ústavu pro dějiny východní Evropy, Univerzitní kampus, Hof 3, Spitalgasse 2 ve Vídni.

Program vernisáže:
Uvítání a moderování: Marija Wakounig (Ústav pro dějiny východní Evropy).
Přivítání: Zuzana Jürgens (Spolek Adalberta Stiftera), Jiří Šitler (velvyslanec České republiky ve Vídni) a Marek Pučalík (rektor Karlskirche ve Vídni).

Slavnostní projev: Tomáš Czernin (místopředseda Senátu České republiky)

Diskuze s: Richard Belcredi, Ferdinand Trauttmansdorff, Marija Wakounig,  Jan Županič a Václav Horčička (oba Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).

Výstava osvětluje aktivity šlechty z českých zemí po druhé světové válce na příkladu Richarda Belcrediho, Johanny von Herzogenberg, Ferdinanda Kinského, Nikolause Lobkowicze, Františka Schwarzenberga, Karla Schwarzenberga, otce Angeluse Waldsteina-Wartenberga OSB, Daisy Waldstein-Wartenbergové a rodiny Thunů.

Místo konání výstavy: Galerie auf der Pawlatsche, Spitalgasse 2-4/Hof 3, Vídeň.

Doba trvání výstavy: do 30. září 2024

Výstava Spolku Adalberta Stiftera a Ústavu pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Post Bellum.


Pořadatelé: 
Institute für Osteuropäische Geschichte und Slawistik der Universität Wien, Österreich und Ostmitteleuropa Zentrum Wien, Universitätsbibliothek Wien/Fachbibliothek Osteuropäische Geschichte und Slawistik, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und České centrum Vídeň, der Kreuzherrenorden/Karlskirche und St. Johanns- und Jockey Club.

Podpořili: Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Bayerisches Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales a Česko-německý fond budoucnosti.

Dr. Zuzana Jürgens, ředitelka Sdružení Adalberta Stiftera,
Hochstr. 8, D-81669 München
T: +49 (0)89 622 716 30
E: juergens@stifterverein.de
www.stifterverein.de

POZVÁNÍ NĚMECKY:

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden Sie herzlich zur Vernissage der Ausstellung Kulturelle Brücken in Europa. Adel aus Böhmen und Mähren nach 1945, die am Mittwoch, dem 15. Mai 2024, um 18.15 Uhr im Hörsaal des Instituts für Osteuropäische  Geschichte, Universitätscampus, Hof 3, Spitalgasse 2 in Wien stattfindet.

Programm der Vernissage:
Begrüßung und Moderation: Marija Wakounig (Institut für Osteuropäische Geschichte)
Grußworte: Zuzana Jürgens (Adalbert Stifter Verein),  Jiří Šitler (Botschafter der Tschechischen Republik in Wien), Marek Pučalík (Rektor der Karlskirche in Wien).

Festansprache: Tomáš Czernin (stellvertretender Vorsitzende des Senats der Tschechischen Republik)

Diskussion mit: Richard Belcredi, Ferdinand Trauttmansdorff, Marija Wakounig, Jan Županič und Václav Horčička (beide Institut für Weltgeschichte der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität Prag).

Die Ausstellung beleuchtet das Engagement des Adels aus den böhmischen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg am Beispiel von Richard Belcredi, Johanna von Herzogenberg, Ferdinand Kinsky, Nikolaus Lobkowicz, Franz Schwarzenberg, Karl Schwarzenberg, Pater Angelus Waldstein-Wartenberg OSB, Daisy Waldstein-Wartenberg sowie der Familie Thun.

Ausstellungsort ist Galerie auf der Pawlatsche, Spitalgasse 2-4/Hof 3, Wien

Ausstellungsdauer: bis 30. September 2024

Eine Ausstellung des Adalbert Stifter Vereins und des Instituts zur Erforschung der totalitären Regime in Zusammenarbeit mit Post Bellum.

Veranstalter: Institute für Osteuropäische Geschichte und Slawistik der Universität Wien, Österreich und Ostmitteleuropa Zentrum Wien, Universitätsbibliothek Wien/Fachbibliothek  Osteuropäische
Geschichte und Slawistik, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Tschechisches Zentrum Wien, der Kreuzherrenorden/Karlskirche und St. Johanns- und Jockey Club.

Gefördert durch: Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Bayerisches Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales und Deutsch-Tschechisches Zukunftsfonds.

Dr. Zuzana Jürgens,  Geschäftsführerin Adalbert Stifter Verein e.V.
Hochstr. 8, D-81669 München
T: +49 (0)89 622 716 30
E: juergens@stifterverein.de
www.stifterverein.de

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás