Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Druhou šlechtickou deklaraci si vynutila abdikace (5.10.1938) prezidenta Evarda Beneše, jeho odjezd (22.10.1938) do exilu a zvolení (30.11.1938) nového prezidenta Emila Háchy. Zástupci šlechty se s ním sešli při audienci 24. ledna 1939, aby mu potvrdili to, co již 17. září 1938 deklarovali E. Benešovi. Audience na Pražském hradě se zúčastnilo 12 signatářů z 10 rodů české zemské šlechty a projev opět přednesl František hrabě Kinský z Kostelce nad Orlicí. “ Zobrazit celý citát »

Druhá šlechtická deklarace – 24.1.1939Audience u císaře Karla I. (2020)

10. 4. 2020 | Redakce | Autor píše

K Audienci u císaře Karla I. v roce 2020

Audience u císaře Karla I. – pod tímto názvem se v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi od roku 2002 každoročně koná mezinárodní slavnost pořádána k poctě císaře a krále blahoslaveného Karla I. (*17.8.1887  †1.4.1922). V roce 2020, poprvé za 18 let, je však konání tradiční akce znemožněno stavem nouze v České republice a v Evropě.
♣♣♣
Vzpomenutí na bl. Karla I.

♣♣♣

Jménem pořadatelů:

Události těchto dnů odhalují slabost lidí tváří v tvář silám přírody. Jsou výzvou k pokoře a dokazují, že virtuální svět není budoucností lidí a že se potřebujeme setkávat. Silněji než kdy předtím vnímáme, že blahoslavený císař Karel I., ve svém rozhodném křesťanství odpovědný politik i otec rodiny, je navýsost aktuálním světcem pro naši dobu.

S radostí sdělujeme, že v ČR letos přibývají tři jeho relikvie – v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích,  v kostele kláštera trapistek Naší Paní nad Vltavou v Poličanech a ve farním kostele Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem – jakkoli se slavnosti jejich instalace v těchto dnech také konat nemohou.  V obnoveném poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi bude relikvie bl. Karla nově instalována na hlavním oltáři: slavná mše sv. se tu namísto Audience uskuteční při příležitosti liturgického svátku bl. Karla I.  21. října 2020.

Prosíme všechny, kdo přípravám letošní Audience u císaře Karla I.                                                                              věnovali své úsilí a čas, aby přijali velký dík. Prosíme přátele Audience                                                                          u císaře Karla I., aby jí zachovali svou přízeň a  doufáme v příští setkání.

Milan Novák, zemská Modlitební liga císaře Karla za mír mezi národy, ČR

♣ ♣ ♣

Z webových stránek Audience:

Vážení přátelé, ctitelé blahoslaveného císaře Karla a příznivci tradic naší střední Evropy,
s lítostí musíme oznámit, že Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi
se dne 2. května 2020 nekoná.  ♣  Sehr geehrte Freunde, Verehrer des seligen Kaiser Karls und  Anhänger unserer mitteleuropäischen Traditionen, mit viel Bedauern fühlen wir uns gezwungen, Ihnen mitzuteilen, dass diesjährige Audienz bei Kaiser Karl I. in Brandýs nad Labem – Stará Boleslav am 2. Mai 2020 nicht stattfindet.

Poprvé za 18 let je tradiční Audience u císaře Karla I. znemožněna stavem nouze v ČR a v Evropě. Doufáme a věříme, že se situace v dohledné době zlepší, není však pravděpodobné, že bychom se na bývalém zámku císaře Karla I. v Brandýse nad Labem mohli sejít se všemi přáteli a příznivci také z Rakouska, Německa, Maďarska a dalších sousedních zemí, jak jsme každoročně zvyklí. Zůstaňme proto spojeni v duchu a v modlitbách a přejme si, abychom se všichni ve zdraví znovu setkali při Audienci u císaře Karla I. v roce 2021. ♣  Zum ersten Mal in 18 Jahren wird die bereits zur Tradition gewordene Audienz bei Kaiser Karl I. durch den Notstand in der Tschechischen Republik und in ganz Europa verhindert. Wir wollen glauben und hoffen, dass sich die Lage in einer absehbaren Zeit bessern würde. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass wir uns im ehemaligen Schloss Kaiser Karls I. in Brandýs nad Labem mit sämtlichen Freunden und Anhängern aus Österreich, Deutschland, Ungarn und weiteren Nachbarländern treffen könnten, wie wir es alljährlich gewöhnt sind. Lass uns daher wenigstens im Geist und in unseren Gebeten beisammen sein und den Wunsch hegen, dass wir uns in voller Gesundheit auf der Audienz bei Kaiser Karl I. im Jahre 2021 wieder treffen können.

♣ ♣ ♣

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás