Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“Byly to hvězdné chvíle v jinak pro naši zemi velice smutné době. Za český národ se postavili reprezentanti starých rodin, kteří měli v povědomí povinnosti, které jim ukládala příslušnost ke stavu českému a vzali tak na sebe povinnosti coby čeští stavové. Bylo to opravdu důležité, neboť ve chvíli, kdy se hroutila republika a mnozí podléhali zoufalství, se naši otcové a dědové postavili jednoznačně za český národ. Toto prohlášení, které....“ Zobrazit celý citát »

V pondělí 17.9.2018 – 80. výročí šl. deklarace z r. 1938



Vzpomenutí na blahoslaveného krále Karla I.

4. 5. 2020 | Redakce |

Vážení přátelé,
členové a příznivci Modlitební ligy císaře Karla, rytíři a podporovatelé Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského, vojáci pluků in Tradition a ctitelé tradic naší střední Evropy,

rád bych vás informoval, že namísto odvolané sobotní Audience u císaře Karla I. vzpomněli jsme našeho blahoslaveného krále Karla I. modlitbami a v povoleném rámci také mší sv. s relikvií bl. Karla:        v sobotu 2. května v kostele sv. Jakuba Většího v Zápech u Brandýsa n.L. a v neděli pak v kostele sv. Gotharda v Praze i s čestnou službou členů tradičního 28. pražského pěšího regimentu. Pražská mše byla přístupná na internetu a těšila se i zájmu ČT a dalších sdělovacích prostředků: zemská Modlitební liga bl . Karla děkuje za modlitby i čestnou službu.

Dovoluji si také sdělit, že audienční mše sv. ve Staré Boleslavi bude po dohodě s J. Ex. panem papežským nunciem přesunuta na konec října 2020, kdy u příležitosti liturgického svátku bl. Karla bude v chrámu Nanebevzetí Panny Marie požehnána nová instalace relikvie bl. krále Karla i jeho nový obraz.

Slavnost instalace relikvie bl. Karla v katedrálním chrámu sv. Mikuláše v Českých Budějovicích je s nadějí očekávána u příležitosti výročí narozenin císaře Karla počátkem srpna a termín slavnostní instalace relikvie bl. Karla v klášteře sester cisterciaček-trapistek bude ještě stanoven: všechny termíny budou oznámeny.

Životní pouť blahoslaveného posledního císaře a krále Karla I. Rakouského nenechává nikoho na pochybách, že blahoslavený Karel je tím pravým světcem pro naši komplikovanou dobu.
Bl. císaři Karle, pros za nás !

S díky, s přáním zdraví a všeho požehnání i s prosbou o sdílení této zprávy

Milan Novák
jménem zemské modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy, ČR





Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás