Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Nákladem Koruny České byla vydána knížka Nástupnické právo v Českém království, jejímž autorem je genealog Petr Nohel. Smyslem této publikace je přiblížit problematiku nástupnického práva všem zájemcům o historii českých zemí. Publikace o 24 stranách stručně představuje zásadní dokumenty, které měly vliv na české nástupnictví.“ Zobrazit celý citát »

Nástupnické právo v Českém královstvíThurn-Taxis

Sto čtyřicet let vlády Thurn-Taxisů v Loučeni

11. 10. 2009 | Řehounek, Jan | Autor píše

S moderními dějinami obce Loučeň na rozhraní Nymburska a Mladoboleslavska je nerozlučně spjata česká větev starobylého šlechtického rodu Thurn – Taxisů. Po smrti majitele Karla Aloise Boromea knížete z Fürstenberka odkázala vdova panství (Loučeň, Vlkava, Dobrovice) dětem své tety Jindřišky z Fürstenberka, provdané za Karla Anselma z Thurn a Taxisů. Panství se ujal jejich syn Maxmilián Josef princ z Thurn a Taxisů, který se v roce 1808 stal zakladatelem secundogenitury, tedy české větve rodu, na Loučeni.

JUDr. Rudolf kníže Thurn-Taxis (1) – kniha z roku 1933

29. 8. 2009 | Zapletal , Vladimír Dr. † | Autor píše

Obrození české, vyrůstajíc ze zdravého kmene lidového a živeno jsouc nadšenou a, což více ještě, vytrvalou láskou četných pracovníků duševních, stalo se na konec mravním problémem i pro řadu ideálních a spravedlivých povah, které ani rodem, ba ani vzděláním nebyly od počátku příslušníky českého tábora. Jsou jedinci, kterým ušlechtilost myslí nedá klidu, dokud boj o právo a spravedlnost není u konce. A poněvadž tehdy útisk českého snažení byl stále ještě větší, než probuzená síla jeho obrany, obraceli se mužové, jako na příklad Fügner a ostatně i Tyrš, vědomě k české straně, aby právě podporou slabšího zlepšili podmínky nerovného zápasu.

Místa spojená s českou větví rodu Thurn-Taxisů v Čechách

26. 6. 2007 | Jan Drocár | Autor píše

Existuje několik míst spojených s českou větví rodu Thurn-Taxisů a především s mládím Rudolfa prince Thurn-Taxise. Informace o těchto místech jsou většinou převzaté z internetových serverů www.infocesko.cz  a www.Hrady.cz  Informace jsou o obci Niměřice, kde Rudolf vlastnil místní zámek, dále o dalších jeho statcích v okolí: Skalsko, Kovanec, Kluky a Cetno). Dále o Jabkenicích, kde jeden čas žil Bedřich Smetana, který také zavítal i do Rudolfových Niměřic.

Zapomenutý šlechtic – Rudolf princ Thurn-Taxis

26. 6. 2007 | Jan Drocár | Osobnosti, Šlechtic vypravuje

„Zajímavá osobnost s pohnutým životem, zásadový člověk a demokrat. Studoval českou řeč a literaturu, vystudoval práva, oženil se proti vůli a protesty knížecí rodiny se ženou nešlechtického původu. Byl štědrý k českým umělcům, pomáhal Boženě Němcové, Karlu Sabinovi a mnoha dalším. V jeho pražském paláci se scházeli čeští hudební skladatelé – Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, spisovatelé a básníci Vítězslav Hálek a Karolina Světlá. Zásadně používal český jazyk. Pro své postoje byl pronásledován rakouskou policií. Vzdal se jména i stavu a přijal jméno svobodný pán z Troskova“.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás