Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"...ctihodného mistra Jana Husa, hotového bakaláře svaté teologie a mistra umění, ukazatele tohoto listu, který co nejdříve přijde z Království českého na obecný koncil, konaný v Kostnici, kterého jsme i my přijali do naší a Svaté říše obrany a záštity, všem vám a každému zvláště s plnou přízní doporučujeme žádajíce, abyste ho, až k vám přijde, s pocitem povinnosti ráčili laskavě přijmout, vlídně s ním zacházeli a v tom, co se týká rychlosti a bezpečnosti jeho cesty, jak po zemi, tak po vodě, ukázali mu pomocnou a nezištnou ochotu"....“ Zobrazit celý citát »

Text Zikmundova glejtu Husovi na cestu do KostniceRožmberkové

Potomkům rodu Rožmberků

19. 11. 2011 | Redakce | Autor píše

Celá staletí provázela místo odpočinku posledních Rožmberků ve Vyšším Brodě pověst o tajemné podzemní komnatě, v níž ostatky velmožů leží snad na zlatých křeslech, rozmístěných kolem stolu. Až čtyři sta let po smrti posledního Rožmberka Petra Voka však archeologové zjistili, že skutečnost je mnohem prozaičtější.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás