Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Také by bylo hezké, kdyby lidé nekradli, nesmilnili a neopíjeli se kořalkou".“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Karel VII. *1937Zlonice

Zlonice
městečko v Čechách, při žel. dr. Praha-Most-Moldava, v hejtm. a okr. slanském, má 256 d., 2052 obyv. č. (1900), 7tř. šk., pš., telegraf, lékárnu, četn. stanici, spořitel. a zálož. spolek, 2 cíhelny, výrobu zboží cementového, par. pílu, továrnu na kůže, mlýn a 4 výroč. trhy. Alod. panství (4323,08 ha půdy) s cukrovarem, cihelnou a pivovarem.
Znak městečka Zlonic drží Karel kníže Kinský. Cís. Josef I. povýšil Zlonice na městečko, při čemž dostalo se mu práva na trhy a erbu: modrý štít v pravo dole s červenou čtvrtí, jež orla polostříbrného a poločerveného přikrývá, na prsou a křídlech orlových je zlatý půlměsíc, zakončený listy jetelovými; nad štítem čes. koruna sv. Václava.
Z uměleckých památek vyniká chrám vystavěný ve slohu barokovém podle plánu Kiliána Ignáce Dintzenhofera.
Zlonice byly v nejstarší době zbožím královským. V době neznámé vystavěna byla ve vsi tvrz Stauf, přezvaná lidem na »Štaf«. R. 1420 král Sigmund prodal Zlonice pánům z Žerotína; pro další osudy vesnice jsou zprávy teprve z r. 1538, kdy Albrecht Šlik z Holiče prodal ves Zlonice se zámkem Štafem a vsí Břešťany Ondřeji Tatkovi z Kuřího. Dcera tohoto, Anna z Kuřího, provdala se za Václava Valkouna z Adlaru, čímž Zlonice přešly v drženi Valkounů z Adlaru.
R. 1602 Bohuchval Valkoun vystavěl ve vsi zámek v podobě, v jaké celkem zachoval se podnes. Týž r. 1608 přestoupil k víře katolické, což však nikterak mu nevadilo, aby se účastnil stavovského odboje r. 1618. Po vítězství Ferdinanda II. odsouzen byl r. 1622 k pokutě 3000 zlatých rýnských, za něž pořízen byl známý kovový kříž na Karlově mostě v Praze.
Syn Bohuchvalův, Jan Jaroslav, byl radou dvorského a komorního soudu a zemřel r. 1663. Vnuk tohoto, Jan Vojtěch, vymohl si, že císař Josef I. povýšil Zlonice r. 1705 na městečko, ale již r. 1707 byl nucen pro dluhy Zlonice prodati Norbertovi Leopoldovi Libšteinskému z Kolovrat. Od syna Norbertova, Vincenta, koupil Zlonice Filip hrabě Kinský ze Vchynic a Tetova, jehož potomkům náležejí posud.
Památník na oslavu dvoustého výročí povýšení Zlonic na městečko.

Slvk.
(Ottův slovník naučný)

Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2018  |  O nás