Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Teď jste se stali svobodnými občany a já vám přeji k tomu mnoho štěstí. Ale svoboda může být taky nebezpečná. My se už známe z generace na generaci, ale teď budou přicházet lidé, kteří vás chtějí podvádět. Tak dejte pozor. Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež. Já vím, že budu prvním, kterého chytí, ale po sto letech jste vy na řadě". “ Zobrazit celý citát »

Waldstein Jiří Antonín *1818 † 1854Tetzeli von Rosador, Margarete (Daisy) *1927 † 2017

26. 2. 2019 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC

JUDr. Eduard

šlechtic Tetzeli von Rosador

*17.12.1893 Terezín
† 16.4.1928 Rokytnice u Přerova

MATKA

Margareta

baronka von Eichhoff

*19.9.1904 Rokytnice u Přerova
† 26.8.1983 Vídeň

Margarete Daisy (Zdislava) Tetzeli von Rosador

*8.4.1927 Londýn † 22.11.2017 Vídeň

Pochází z českého rodu Tetzeli z Rosadoru, který v roce 1878  získal majestátem císaře Františka Josefa I. rakouský šlechtický stav.  Zakladatelka České maltézské pomoci a občanského sdružení Akce sv. Lukáše. Po smrti druhého manžela († 21.1.1992) jí rakouský kardinál Christoph Schönborn poslal k Dominikánskému řádu do Jablonného v Podještědí. Tam v roce 1998 složila věčné sliby jako terciářka dominikánského řádu a přijala řádové jméno Zdislava. Organizovala velkou pomoc při rozsáhlé povodni na Moravě v roce 1998, za kterou pak byla Svatým otcem vyznamenána papežským řádem svatého Řehoře Velkého a o několik let později byla vyznamenána i papežským Řádem svatého Silvestra za celoživotní práci. V době komunistické nadvlády spoluorganizovala z Vídně charitativní i finanční pomoc v českých zemích z vlastní iniciativy i s pomocí koordinace v KIN (Kirche in Not), kde byla členkou grémia udělujícího finanční pomoc v zemích nouze.
Více informací viz rozhovor z roku 2006.

1. oo 2.6.1953 Vídeň

MANŽEL

Michael hrabě Thun-Hohenstein-Mirbach
*24.12.1921 Praha † 20.10.1960 Vídeň

OTEC MANŽELA
Adolf Maria hrabě Thun-Hohenstein
*31.8.1880  Klášterec nad Ohří
† 28.9.1957  Schweigern
MATKA MANŽELA
Agnes Mathilde princezna zu Windischgrätz
*14.2.1884  Vídeň
† 21.5.1969 Vídeň

POTOMCI

Alfred
Aglaia
Johannes

*1.3.1954 Vídeň
*15.10.1955 Vídeň
*18.1.1960 Vídeň

2. oo 4.3.1963 Vídeň

MANŽEL

Berthold hrabě Waldstein, pán na Wartenbergu
*21.4.1925 Třebíč † 21.1.1992 Vídeň

PhDr., dvorní rada, ředitel Dvorního archivu (Hofarchiv), prezident Heraldicko-genealogicé společnosti “Der Adler”, obedienční velkokříž Maltézského řádu, komandérský kříž řádu sv. Řehoře.

OTEC MANŽELA
Josef hrabě Waldstein-Wartenberg
*11.10.1874 Linz † 17.3.1932 Třebíč-Borovina
MATKA MANŽELA
Marie Anna hraběnka von Blanckenstein
*26.7.1892 Batelov † 1.12.1989 Vídeň

POTOMCI

Marie Zdislava

*22.1.1964 Vídeň


Margareta Daisy Zdislava Tetzeli von Rosador provdaná Thunová a Waldsteinová

Margareta Waldsteinová-Wartenbergová (roz. Tettzeliová) se narodila 8. dubna 1927 v Londýně, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, kde byl její otec obchodním radou na Československém vyslanectví v hlavním městě britského impéria. Měla státní občanství britské,
české a rakouské. Když jí bylo jen několik měsíců, otec onemocněl na tuberkulózu a rodina se vrátila na Moravu, do Rokytnice u Přerova, odkud pocházela rodina matky Margarety. Jelikož jak matka, tak babička se jmenovaly Margareta, malá dostala jméno Daisy. Toto jméno jí poté doprovázelo celým životem.

S Páterem Angelusem (hrabě Waldstein) při mši v kostele v Jablonném v Podještědí v roce 2009.

Daisy trávila své dětství v Rokytnici, zde také navštěvovala obecnou školu, gymnázium studovala v Olomouci. Po ukončení 2. světové války se matka a babička Daisy odstěhovaly do Rakouska, neboť měly rakouskou státní příslušnost. Daisy se, jako jediný člen rodiny schopný uživit matku, s nimi odstěhovala do Vídně, kde obdržela vysvědčení na česko-německé překládání a tlumočení. Vyučila se také kloboučnicí, aby lépe uživila tři generace své rodiny. Československé občanství však neztratila a do Československa se vracela pravidelně až do roku 1948.

Daisy (uprostřed) v bazilice v Jablonném

v Podještědí 18.10.2009

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy s klášterem dominikánů v Jablonném

V roce 1953 se vdala za československého emigranta Michala Thun-Hohensteina. V roce 1954 se jim narodil první syn Alfréd, který byl těžce postižen Downovým syndromem. Přes naléhavé nabádání rodiny manžela, aby Alfréda dala do ústavu a zapomněla na něj a plodila dál, vzorně se o Alfréda starala a dodnes o něj pečuje. Další dítě, dcera, Aglae se narodila manželům Thun-Hohenstein v roce 1955 a v lednu 1960 se narodil další syn Johannes. Na podzim roku 1960 zemřel Michal Thun-Hohenstein a Daisy zůstala sama s třemi dětmi.

Daisy s rodinou své dcery Zdislavy.

V roce 1963 se Daisy provdala podruhé, a to za příbuzného svého prvního manžela, Bertholda Waldstein-Wartenberga, rovněž československého emigranta žijícího ve Vídni. Spolu měli dceru Zdislavu. Berthold byl aktivním členem Suverénního řádu Maltézských rytířů. K práci pro „Pány chudé a nemocné“ v rámci Maltézského řádu přivedl i Daisy. Pečovala o svou rozsáhlou rodinu, a to včetně babičky, matky, manžela a čtyř dětí počítaje i postiženého Alfréda, přesto se Daisy věnovala s nadšením a energií pomoci cizím lidem v nouzi. Nadšení a energie se staly jejími celoživotními vlastnostmi. Svou práci začala s rakouskou Maltézskou pomocí  Malteser Hospitaldienst Austria (MHDA). S manželem založila pod záštitou rakouského velkopřevorství péči o staré a nemocné žijící doma nebo v domovech důchodců nebo v ústavech pro dlouhodobě nemocné pod názvem Malteser Alten-und Krankendienst (MAKD).

V době komunistické nadvlády spoluorganizovala Daisy z Vídně charitativní i finanční pomoc v Československu z vlastní iniciativy i s pomocí koordinace v KIN (Kirche in Not), kde byla členkou grémia udělujícího finanční pomoc v zemích nouze.

Po událostech v srpnu roku 1968 Daisy s manželem a s dalšími českými členy Maltézského řádu stáli na česko-rakouských hranicích, kde vítali uprchlíky před sovětskými tanky. Tyto uprchlíky ubytovávali ve svém bytě i u přátel a zajišťovali jim nejnutnější potřeby do začátku nového života. Z této činnosti vznikla Opus melitensis Boemiae, který byl předchůdcem České Maltézské pomoci.

Manželé Waldsteinovi se nespokojili s pomocí československým uprchlíkům, ale poskytovali pomoc i Čechům v nouzi, obzvláště pak dodávkami léků do Československa. Tyto léky byly darovány farmaceutickými společnostmi z Rakouska pro nově vzniklé občanské sdružení Aktion St. Lukas (Akce sv. Lukáše), které bylo založeno a ve kterém manželé Waldsteinovi působili, Daisy ho dlouhá léta vedla. Za doby totality byly tyto léky převáženy do ČSSR prostřednictvím různých diplomatů a návštěvníků. Po roce 1989 se tato aktivita „znormalizovala“. Dnes už není nouze o léky v ČR a úloha Akce sv. Lukáše je dodávání léků a zdravotnického materiálu do zemí, ve kterých léky ještě nejsou běžně dosažitelné – v zemích východní Evropy.

Oslava 85. narozenin Daisy v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí dne 19.4.2012.

Za své zásluhy byla Daisy mnohokrát vyznamenána. V roce 1972 byla jmenována tehdejším velmistrem Maltézského řádu Čestnou a devoční dámou Maltézského řádu motu proprio. V roce 1988 jí byl udělen Velkokříž Maltézského řádu. V roce 1998 byla též vyznamenána papežským řádem Řehoře Velkého za svou práci při moravských povodních a o několik let později byla vyznamenána i papežským Řádem svatého Silvestra za celoživotní práci.  Dne 18. března 2007 byla Daisy oceněna Ministerstvem zahraničních věcí ČR jako významná Češka působící v zahraničí. V roce 2008 obdržela vysoké rakouské státní vyznamenání.

Setkání členů rodů Waldsteinů a jejich příbuzných v Čechách u příležitosti oslav 850. výročí trvání waldsteinského rodu v říjnu roku  2009. Daisy stojí v první řadě, třetí zleva.

Zpráva České biskupské konference ze dne 22.11.2017 uvádí:

“Pánem Bohem byla dnes v noci povolána na věčnost Paní, Čestná a devoční Dáma Velkokříže Suverénního řádu Maltézských rytířů, Ctihodná sestra Zdislava laického Řádu sv. Dominika, Daisy-Margareta-Waldsteinová-Wartenbergová roz. Tettzeliová.
Paní Daisy byla zakladatelka České maltézské pomoci, občanského sdružení Akce sv. Lukáše, organizovala velkou pomoc při rozsáhlé povodni na Moravě v roce 1998, za kterou pak byla Svatým otcem vyznamenána papežským řádem svatého Řehoře Velkého a o několik let později byla vyznamenána i papežským Řádem svatého Silvestra za celoživotní práci. V době komunistické nadvlády spoluorganizovala z Vídně charitativní i finanční pomoc v naší zemi z vlastní iniciativy i s pomocí koordinace v KIN (Kirche in Not), kde byla členkou grémia udělujícího finanční pomoc v zemích nouze.„Osobně věřím, že ji přivítá její patronka svatá Paní Zdislava, do jejíž rodiny také patří a o jejíž úctu se velmi zasloužila a ji šířila a také velkoryse pomáhala při opravách a rekonstrukcích baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, kde se dodnes konají tradiční děkovné bohoslužby rodin české šlechty,“ uvedl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.Česká biskupská konference s vděčností vyprošuje Paní Daisy Waldsteinové dar věčného života na přímluvu našich svatých zemských patronů, které upřímně ctila”.

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás