Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„V listopadu 2019 Petr Nohel 4. díl drobných publikací věnujících se nástupnictví a nástupnickému právu v Českých zemích. Titul „Markrabata obojí Lužice“ tak navazuje na předchozí autorovy tři tituly, Nástupnické právo v Českém království z roku 2015, Údělná knížata a markrabata moravská z roku 2016 a Slezská knížata a slezští vévodové z roku 2017.“ Zobrazit celý citát »

Poslední díl tetralogie o nástupnictví v Českých zemíchTetzeli von Rosador, Margarete (Daisy) *1927 † 2017

26. 2. 2019 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC

JUDr. Eduard

šlechtic Tetzeli von Rosador

*17.12.1893 Terezín
† 16.4.1928 Rokytnice u Přerova

MATKA

Margareta

baronka von Eichhoff

*19.9.1904 Rokytnice u Přerova
† 26.8.1983 Vídeň

Margarete Daisy (Zdislava) Tetzeli von Rosador

*8.4.1927 Londýn † 22.11.2017 Vídeň

Pochází z českého rodu Tetzeli z Rosadoru, který v roce 1878  získal majestátem císaře Františka Josefa I. rakouský šlechtický stav.  Zakladatelka České maltézské pomoci a občanského sdružení Akce sv. Lukáše. Po smrti druhého manžela († 21.1.1992) jí rakouský kardinál Christoph Schönborn poslal k Dominikánskému řádu do Jablonného v Podještědí. Tam v roce 1998 složila věčné sliby jako terciářka dominikánského řádu a přijala řádové jméno Zdislava. Organizovala velkou pomoc při rozsáhlé povodni na Moravě v roce 1998, za kterou pak byla Svatým otcem vyznamenána papežským řádem svatého Řehoře Velkého a o několik let později byla vyznamenána i papežským Řádem svatého Silvestra za celoživotní práci. V době komunistické nadvlády spoluorganizovala z Vídně charitativní i finanční pomoc v českých zemích z vlastní iniciativy i s pomocí koordinace v KIN (Kirche in Not), kde byla členkou grémia udělujícího finanční pomoc v zemích nouze.
Více informací viz rozhovor z roku 2006.

1. oo 2.6.1953 Vídeň

MANŽEL

Michael hrabě Thun-Hohenstein-Mirbach
*24.12.1921 Praha † 20.10.1960 Vídeň

OTEC MANŽELA
Adolf Maria hrabě Thun-Hohenstein
*31.8.1880  Klášterec nad Ohří
† 28.9.1957  Schweigern
MATKA MANŽELA
Agnes Mathilde princezna zu Windischgrätz
*14.2.1884  Vídeň
† 21.5.1969 Vídeň

POTOMCI

Alfred
Aglaia
Johannes

*1.3.1954 Vídeň
*15.10.1955 Vídeň
*18.1.1960 Vídeň

2. oo 4.3.1963 Vídeň

MANŽEL

Berthold hrabě Waldstein, pán na Wartenbergu
*21.4.1925 Třebíč † 21.1.1992 Vídeň

PhDr., dvorní rada, ředitel Dvorního archivu (Hofarchiv), prezident Heraldicko-genealogicé společnosti “Der Adler”, obedienční velkokříž Maltézského řádu, komandérský kříž řádu sv. Řehoře.

OTEC MANŽELA
Josef hrabě Waldstein-Wartenberg
*11.10.1874 Linz † 17.3.1932 Třebíč-Borovina
MATKA MANŽELA
Marie Anna hraběnka von Blanckenstein
*26.7.1892 Batelov † 1.12.1989 Vídeň

POTOMCI

Marie Zdislava

*22.1.1964 Vídeň


Margareta Daisy Zdislava Tetzeli von Rosador provdaná Thunová a Waldsteinová

Margareta Waldsteinová-Wartenbergová (roz. Tettzeliová) se narodila 8. dubna 1927 v Londýně, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, kde byl její otec obchodním radou na Československém vyslanectví v hlavním městě britského impéria. Měla státní občanství britské,
české a rakouské. Když jí bylo jen několik měsíců, otec onemocněl na tuberkulózu a rodina se vrátila na Moravu, do Rokytnice u Přerova, odkud pocházela rodina matky Margarety. Jelikož jak matka, tak babička se jmenovaly Margareta, malá dostala jméno Daisy. Toto jméno jí poté doprovázelo celým životem.

S Páterem Angelusem (hrabě Waldstein) při mši v kostele v Jablonném v Podještědí v roce 2009.

Daisy trávila své dětství v Rokytnici, zde také navštěvovala obecnou školu, gymnázium studovala v Olomouci. Po ukončení 2. světové války se matka a babička Daisy odstěhovaly do Rakouska, neboť měly rakouskou státní příslušnost. Daisy se, jako jediný člen rodiny schopný uživit matku, s nimi odstěhovala do Vídně, kde obdržela vysvědčení na česko-německé překládání a tlumočení. Vyučila se také kloboučnicí, aby lépe uživila tři generace své rodiny. Československé občanství však neztratila a do Československa se vracela pravidelně až do roku 1948.

Daisy (uprostřed) v bazilice v Jablonném

v Podještědí 18.10.2009

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy s klášterem dominikánů v Jablonném

V roce 1953 se vdala za československého emigranta Michala Thun-Hohensteina. V roce 1954 se jim narodil první syn Alfréd, který byl těžce postižen Downovým syndromem. Přes naléhavé nabádání rodiny manžela, aby Alfréda dala do ústavu a zapomněla na něj a plodila dál, vzorně se o Alfréda starala a dodnes o něj pečuje. Další dítě, dcera, Aglae se narodila manželům Thun-Hohenstein v roce 1955 a v lednu 1960 se narodil další syn Johannes. Na podzim roku 1960 zemřel Michal Thun-Hohenstein a Daisy zůstala sama s třemi dětmi.

Daisy s rodinou své dcery Zdislavy.

V roce 1963 se Daisy provdala podruhé, a to za příbuzného svého prvního manžela, Bertholda Waldstein-Wartenberga, rovněž československého emigranta žijícího ve Vídni. Spolu měli dceru Zdislavu. Berthold byl aktivním členem Suverénního řádu Maltézských rytířů. K práci pro „Pány chudé a nemocné“ v rámci Maltézského řádu přivedl i Daisy. Pečovala o svou rozsáhlou rodinu, a to včetně babičky, matky, manžela a čtyř dětí počítaje i postiženého Alfréda, přesto se Daisy věnovala s nadšením a energií pomoci cizím lidem v nouzi. Nadšení a energie se staly jejími celoživotními vlastnostmi. Svou práci začala s rakouskou Maltézskou pomocí  Malteser Hospitaldienst Austria (MHDA). S manželem založila pod záštitou rakouského velkopřevorství péči o staré a nemocné žijící doma nebo v domovech důchodců nebo v ústavech pro dlouhodobě nemocné pod názvem Malteser Alten-und Krankendienst (MAKD).

V době komunistické nadvlády spoluorganizovala Daisy z Vídně charitativní i finanční pomoc v Československu z vlastní iniciativy i s pomocí koordinace v KIN (Kirche in Not), kde byla členkou grémia udělujícího finanční pomoc v zemích nouze.

Po událostech v srpnu roku 1968 Daisy s manželem a s dalšími českými členy Maltézského řádu stáli na česko-rakouských hranicích, kde vítali uprchlíky před sovětskými tanky. Tyto uprchlíky ubytovávali ve svém bytě i u přátel a zajišťovali jim nejnutnější potřeby do začátku nového života. Z této činnosti vznikla Opus melitensis Boemiae, který byl předchůdcem České Maltézské pomoci.

Manželé Waldsteinovi se nespokojili s pomocí československým uprchlíkům, ale poskytovali pomoc i Čechům v nouzi, obzvláště pak dodávkami léků do Československa. Tyto léky byly darovány farmaceutickými společnostmi z Rakouska pro nově vzniklé občanské sdružení Aktion St. Lukas (Akce sv. Lukáše), které bylo založeno a ve kterém manželé Waldsteinovi působili, Daisy ho dlouhá léta vedla. Za doby totality byly tyto léky převáženy do ČSSR prostřednictvím různých diplomatů a návštěvníků. Po roce 1989 se tato aktivita „znormalizovala“. Dnes už není nouze o léky v ČR a úloha Akce sv. Lukáše je dodávání léků a zdravotnického materiálu do zemí, ve kterých léky ještě nejsou běžně dosažitelné – v zemích východní Evropy.

Oslava 85. narozenin Daisy v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí dne 19.4.2012.

Za své zásluhy byla Daisy mnohokrát vyznamenána. V roce 1972 byla jmenována tehdejším velmistrem Maltézského řádu Čestnou a devoční dámou Maltézského řádu motu proprio. V roce 1988 jí byl udělen Velkokříž Maltézského řádu. V roce 1998 byla též vyznamenána papežským řádem Řehoře Velkého za svou práci při moravských povodních a o několik let později byla vyznamenána i papežským Řádem svatého Silvestra za celoživotní práci.  Dne 18. března 2007 byla Daisy oceněna Ministerstvem zahraničních věcí ČR jako významná Češka působící v zahraničí. V roce 2008 obdržela vysoké rakouské státní vyznamenání.

Setkání členů rodů Waldsteinů a jejich příbuzných v Čechách u příležitosti oslav 850. výročí trvání waldsteinského rodu v říjnu roku  2009. Daisy stojí v první řadě, třetí zleva.

Zpráva České biskupské konference ze dne 22.11.2017 uvádí:

“Pánem Bohem byla dnes v noci povolána na věčnost Paní, Čestná a devoční Dáma Velkokříže Suverénního řádu Maltézských rytířů, Ctihodná sestra Zdislava laického Řádu sv. Dominika, Daisy-Margareta-Waldsteinová-Wartenbergová roz. Tettzeliová.
Paní Daisy byla zakladatelka České maltézské pomoci, občanského sdružení Akce sv. Lukáše, organizovala velkou pomoc při rozsáhlé povodni na Moravě v roce 1998, za kterou pak byla Svatým otcem vyznamenána papežským řádem svatého Řehoře Velkého a o několik let později byla vyznamenána i papežským Řádem svatého Silvestra za celoživotní práci. V době komunistické nadvlády spoluorganizovala z Vídně charitativní i finanční pomoc v naší zemi z vlastní iniciativy i s pomocí koordinace v KIN (Kirche in Not), kde byla členkou grémia udělujícího finanční pomoc v zemích nouze.„Osobně věřím, že ji přivítá její patronka svatá Paní Zdislava, do jejíž rodiny také patří a o jejíž úctu se velmi zasloužila a ji šířila a také velkoryse pomáhala při opravách a rekonstrukcích baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, kde se dodnes konají tradiční děkovné bohoslužby rodin české šlechty,“ uvedl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.Česká biskupská konference s vděčností vyprošuje Paní Daisy Waldsteinové dar věčného života na přímluvu našich svatých zemských patronů, které upřímně ctila”.

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás