Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„_Císař Zikmund Lucemburský: „Pomněte, že vaše malicherné spory jsou hloupé! Všichni křesťané, i když můžeme mít na některé záležitosti svaté matky církve rozdílné názory, máme jednu společnou povinnost: tou je hájit Kristovu pravdu před machometány! “ Zobrazit celý citát »

Zikmund Lucemburský řekl před smrtíPřemyslovec, Bořivoj I. *852 † 888

26. 5. 2020 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC
Hostivít z rodu Přemyslova
*datum místo † datum místo
MATKA
není doložena
*datum místo † datum místo
1. český kníže

Bořivoj I. Přemyslovec

*c. 852/853 místo  † 888/890 místo

Bořivoj I. je první historicky doložený český kníže (před 872 – c. 883, c. 885 – c. 888). Bojoval s pěti dalšími českými knížaty (Svatoslav/Zventislav, Vitislav/Witislan, Heřman/Heriman, Spytimír/Spoitimar a Mojslav/Moyslan) proti Frankům (872).

Moravský Svatopluk asi roku 883 ovládl Čechy a fakticky tak došlo v letech c. 883 – 895 k podřízení Bořivojova území Moravě.

Následovala pohanská a protimoravská reakce a vyhnanství Bořivoje na Moravě (c. 883-885).

Bořivoj ale s pomocí moravských bojovníků v přemyslovském knížectví vzpouru potlačil a současně zlomil i moc kmenového shromáždění (sněmu). To byl významný krok na cestě k vytvoření raně středověkého státu. Přemyslovec tak přestal být kmenovým knížetem a stal se skutečným vládcem ve své zemi. Veškerá absolutní životní data Bořivoje I. jsou vykombinována na základě zpráv análů, legend a kronik, které mnohdy Bořivoje vůbec nezmiňují, nebo uvádějí jiná chybná data.
(Kniha Přemyslovci – budování státu, 2009)

oo 874/875

MANŽELKA

sv. Ludmila Pšovská

*c. 860 podle pověsti Mělník † 15.9.921 Tetín

OTEC MANŽELKY
(polabsko) srbský kníže Slavibor
*datum místo † datum místo
MATKA MANŽELKY
jméno titul příjmení
*datum místo † datum místo

POTOMCI

Čtyři neznámí potomci jsou v pramenech uvedeni pouze
ve výčtu dětí Bořivoje a Ludmily v některých legendách.

Spytihněv I. Přemyslovec

Vratislav I. Přemyslovec

neznámý syn Přemyslovec

neznámá dcera Přemyslovna

neznámá dcera  Přemyslovna

neznámá dcera  Přemyslovna

*c. 875 místo † 915 místo
*c. 888 ? místo † 13.2.921 místo
*datum místo † datum místo
*datum místo † datum místo
*datum místo † datum místo
*datum místo † datum místo

♣♣♣

Bořivoj I. byl první historicky doložený český panovník pocházející z rodu Přemyslovců.
Podle kronikáře Kosmy byl synem bájného knížete Hostivíta. Jeho předky byla podle pověstí bájná knížata Neklan, Křesomysl, Vojen, Mnata a Nezamysl, který měl být synem mýtické kněžny Libuše a mýtického zakladatel státu Přemysla Oráče.  Když si podle starých pověstí kněžna Libuše vybírala za muže Přemysla Oráče ze Stadic, věštila, že Přemyslovo potomstvo bude vládnout této zemi na věky věkův. Rodokmen knížat a králů graficky dokládá, že Libuše měla pravdu. Přemyslovci vládli do roku 1306, poté na královský trůn usedali členové jiných rodů, ale i ti byli po přeslici potomky první zakladatelské dynastie. V hlavní rodokmenové linii je tak poslední český král Karel III. Habsbursko-Lotrinský přímým potomkem prvního historicky doloženého českého knížete Bořivoje I. a jeho manželky sv. Ludmily v 32. generaci. To představuje časově celé tisíciletí, neboť  mezi úmrtími sv. Ludmily a Karla III. uplynul 1001 rok.


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás