Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Přesto, že se první republika ke své vlastní aristokracii nezachovala dobře, šlechta se ke své zemi zády neobrátila. Naopak, když byla vlast v ohrožení reagovala čestně a statečně. Tři deklarace, kterými rody české zemské šlechty reagovaly na hrozící nebezpečí německého nacismu v letech 1938 a 1939, jsou toho výmluvným dokladem. „Prohlášení členů starých českých rodů k nedotknutelnosti území Českého státu“, které bylo v sobotu 17.9.1938 předneseno prezidentovi republiky Edvardu Benešovi, bylo deklarací první. Audience se na Pražském hradě účastnilo 12 zástupců z jedenácti šlechtických rodů. Autorem deklarace byl orlický kníže Karel VI. Schwarzenberg a jménem přítomných a jménem dalších představitelů starých rodů její text prezidentovi přednesl František hrabě Kinský z Kostelce nad Orlicí.“ Zobrazit celý citát »

První šlechtická deklarace ze 17.9.1938Nádherný z Borutína, Ervín *1909 † 1985

10. 10. 2018 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC

Ervín I. starší
baron

Nádherný z Borutína
*30.3.1876 Chotoviny † 19.8.1944 Chotoviny

MATKA

Leopoldina “Dinka”
baronka
Ringhofferová
*1.1.1878 Praha † 31.10.1945 Praha

Ervín II. mladší
baron
Nádherný z Borutína

 

*8.4.1909 Praha-Smíchov † 6.5.1985 Berkeley, USA

JUDr. Ervin II., člen rodu Nádherný z Borutína,  po otci dědil Chotoviny, po matce Proseč.

Společně se svým otcem a strýcem podepsali v roce 1939 „Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939“, ve kterém se přihlásili k českému národu. Tato deklarace byla předložena prezidentu Emilu Háchovi.  Prohlášení za Ervína II. podepsal jeho otec Ervín I. starší.

Pokračování níže.

 

oo

31.10.1942 Sternzendorf

Sophia
baronka
Saurma-Jelisch
*23.9.1918 Gross-Steinersdorf † 3.9.2007 Berkeley, CA, USA

OTEC PARTNERA MATKA PARTNERA

POTOMCI

Jan Nepomuk

*1943 † 2005

Pokračování textu z tabulky.

Protože se Ervin ml. v roce 1942 oženil s říšskou Němkou, nevyhnul se poválečné hysterii
z kolaborace. Byl uvězněn a jeho majetek zabaven. V září 1945 byl zámek v Chotovinách
vydrancován ruskou armádou maršála G. Žukova a zbytek inventáře byl rozkraden místními
obyvateli. Teprve v září 1946 barona Ervina prohlásili za nevinného a propustili. Pro jistotu
ovšem odešel do Salzburku, kam již v dubnu 1946 odešla manželka se synem. Sem mu také bylo
doručeno rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 4.12.1947, které prohlásilo konfiskaci majetku
za neoprávněnou. Než mu mohl být majetek vrácen, došlo ale Československu k převratu a k moci se dostali komunisti. Baron Ervin se i s rodinou usadil v USA, kde roku 1985 zemřel. Roku 1990 byly jeho ostatky uloženy v rodinné hrobce v obci Chotoviny. Mejetek restituoval roku 1997 jeho syn Jan Nepomuk.

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2019  |  O nás