Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Některé úvahy a vzpomínky Děpolda Czernina z televizního filmu Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje, který měl premiéru na obrazovce České televize 2. června 2002: "U nás ti první předci, Heřman a Humprecht, byli určitě ti význační, kteří se něčím zasloužili. Nakonec Heřman sjednal mír s Turky, že nás nenapadli. Humprecht byl stavitelem, měl velký majetek a vlastně všude něco postavil. Černínským palácem...“ Zobrazit celý citát »

Czernin TheobaldLobkowicz, August Antonín Josef *1729 † 1803

18. 6. 2020 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC
Jan Jiří Kristián
1. mělnický kníže Lobkowicz

*10.8.1686 Praha † 4.10.1755 Vídeň
MATKA

Karolina Jindřiška
hraběnka z Waldsteina

*24.1.1702 Vídeň † 11.3.1780 Vídeň

August Antonín Josef  3. mělnický kníže Lobkowicz

*21.9.1729 Praha † 28.1.1803 Praha ‡ Hořín

Člen hořínsko-mělnické sekundogenitury šlechtického rodu Lobkowiczů. Věnoval se vojenské a diplomatické kariéře, byl mecenášem věd a umění, zejména hudby. Tajný rada a komoří. Generální polní strážmistr. Nejvyšší maršálek Království českého. V letech 1772-1776 velvyslanec ve Španělsku,  21.11.1792 rytíř Řádu zlatého rouna
(č. 836). Statky: Mělník, Hořín, Byšice, Drhovel.

oo 16.9. 1753  zámek Hořín u Mělníka

MANŽELKA

Marie Ludmila Josefa hraběnka Czerninová z Chudenic
*21.4.1738 Praha † 20.6.1790 Praha ‡ Hořín
Dědička statků Mělník a Hořín a paláce v Praze. Dáma Hvězdového kříže.

OTEC MANŽELKY
František Antonín
hrabě Czernin z Chudenic
*30.6.1710 Praha † 20.12.1739 Praha
MATKA MANŽELKY
Marie Isabela
markraběnka Westerloo-Merode

*13.10.1703 Brusel † 1.4.1780 místo

POTOMCI (19)

 Marie Josefa z Lobkowicz (01.)
Marie Josefa z Lobkowicz (02.)
Kristian Lobkowicz (03.)
August Lobkowicz (04.)
Marie Isabela z Lobkowicz (05.)
Marie Walburga z Lobkowicz (06.)
Jan Václav Lobkowicz (07.)
František Anton Lobkowicz (08.)
Anna Josepha z Lobkowicz (09.)
Marie Karolina z Lobkowicz (10.)
Ferdinand Lobkowicz (11.)
Marie Anna z Lobkowicz (12.)
Maria Theresia Gabriela z Lobkowicz (13.)
Marie z Lobkowicz (14.)
Eleonora Adalberta Caja z Lobkowicz (15.)
Emmanuel Felix Lobkowicz (16.)

 Antonín Isidor 4. mělnický kníže Lobkowic (17.)

Rosa de Lima (zv. Růžena) z Lobkowicz (18.)

Marie Ludecilla z Lobkowicz (19.)

*19.06.1754 † 22.06.1754 (0)
*30.03.1756 † 09.08.1793 (37) – svobodná
*25.09.1757 † 30.05.1759 (1)
*05.10.1758 † 13.10.1758 (0)
*14.10.1759 † 15.03.1761 (1)
*18.08.1760 † 19.08.1760 (0)
*05.08.1761 † 26.09.1768 (7)
*11.07.1762 † 09.10.1762 (0)
*00.00.1763 † 06.08.1763 (0)
*09.01.1764 † 29.09.1768 (4)
*16.05.1765 † 12.11.1768 (3)
*09.08.1766 † 15.11.1768 (2)
*13.06.1767 † 01.05.1820 (53) – svobodná
*11.01.1769 † 02.09.1770 (1)
*22.04.1770 † 09.11.1834 (64) – 6 potomků*29.06.1771 † 13.04.1773 (1)*16.12.1773 † 12.06.1819 (46) – 7 potomků*23.06.1775 † 07.04.1777 (1)*19.07.1778 † 26.03.1779 (0)

♣♣♣

Původ a kariéra

Narodil se jako syn Jana Jiřího Kristiána z Lobkowicz (*1686 † 1753), vojevůdce a zakladatele lobkowiczké sekundogenitury, a jeho manželky Karoliny Jindřišky z Waldsteinu (*1702 † 1780). Jeho starší bratr Josef Maria Karel z Lobkowicz (*1724 † 1802) nezanechal mužské potomky.

Studoval v Římě. Jako jeho bratři vstoupil do císařské armády. Bránil Habsburskou říši v době Sedmileté války. Jeho bratr Karel Adam (*1719 † 1760) byl vážně zraněn v bitvě u Lovosic, Filip Josef (*1732 † 1760) v bitvě u Lehnice. Nejmladší bratr Leopold (*1734 † 1759) zemřel v Drážďanech. Sám August Antonín byl v bitvě u Lovosic 1. října 1760 zajat a muselo za něj být vyplaceno výkupné v hodnotě 300 vojáků. V armádě dosáhl hodnosti generála polního strážmistra. V roce 1771 odešel z vojska.

Následujícího roku byl Marií Terezií vyslán do Španělska jako zplnomocněný ministr u španělského královského dvora v Madridu, kam odjel i s manželkou a dětmi. Nevýhodou tohoto postu byly vysoké náklady. Setrval tam do léta 1776.

V letech 1784–1796 dohlížel z titulu spoluporučníka na dědictví prince Josefa Františka Maxmiliána z Lobkowicz z roudnické primogenitury.

V letech 1791–1803 zastával úřad nejvyššího maršálka Českého království. Za zásluhy mu byl 21. listopadu 1792 udělen Řád zlatého rouna (č. 836). Podporoval umění a vědu.

Zemřel 28. ledna 1803 v Praze, byl pohřben vedle své manželky na farním hřbitově v Hoříně a později byly jejich ostatky uloženy v rodové hrobce v Hoříně.

Majetek

Jeho manželka přinesla jako věno panství Mělník, Byšice, Čečelice se zámkem Mělník a Hořín. Pokoje v Hoříně nechal kníže vyzdobit štuky. Dále zdědila po otci  panství Drhovle, Čížová, Sedlice a palác
na Malé Straně v Praze. Fakticky byla až do své smrti majitelkou Marie Ludmila a majetek po desetiletí spravovala její matka Isabela Marie (oprávněná administrátorka) do roku 1776, tedy do návratu rodiny ze Španělska. V roce 1783 tvořilo knížecí dvůr včetně šestičlenné rodiny 47 osob.

Rodina

V zámecké kapli v Hoříně se 16. září 1753 na svátek svaté Ludmily oženil s Marií Ludmilou Czerninovou z Chudenic (*21.4.1738 † 20.6.1790 Praha, pohřbena v Hoříně), dcerou Františka Antonína Czernina, (*1710 † 1739) a jeho manželky Isabely Marie z Merode-Westerloo (*1703 † 1780). Jemu bylo dvacet čtyři let, nevěstě pouhých patnáct let a pět měsíců. Svatby se zúčastnil i bratr císaře – vévoda Karel Lotrinský (*1712 † 1780). Narodilo se jim 19 dětí, ale jen čtyři se dožily vyššího věku a z nich jen tři přežily otce:

01. Marie Josefa (*19.6.1754 † 22.6.1754)
02. Marie Josefa (*30.3.1756 † 9.8.1793)
03. Kristián (*25.9.1757 † 30.5.1759)
04. August (*5.10.1758 † 13.10.1758)
05. Marie Isabela (*14.10.1759 † 15.3.1761)
06. Marie Walburga (*18.8.1760 † 19.8.1760)
07. Jan Václav (*5.8.1761 † 26.9.1768)
08. František Antonín (*11.7.1762 † 9.10.1762)
09. Anna Josefa (*1763 † 6.8.1763)
10. Marie Karolína (*9.1.1764 † 29.9.1768)
11. Ferdinand (*16.5.1765 † 12.11.1768)
12. Marie Anna (*9.8.1766 † 15.11.1768)
13. Marie Terezie Gabriela (*13.6. nebo 13.9.1767  † 1.5.1820, pohřbena v Lobkowiczké hrobce v Hoříně)
14. Marie (*11.1.1769 † 2.9.1770)
15. Marie Eleonora Adalberta Caja (*22.4.1770 Praha † 9.11.1834 Praha, pohřbena v Seitzině)
∞ 6.6.1791 Praha Maxmilián Josef z Thurn-Taxisu (*9.5.1769 † 15.5.1831 Brusel)
16. Emanuel Felix (*29.6.1771 † 13.4.1773)
17. Maria Antonín Isidor (*15.3. nebo 16.12.1773 Madrid † 12.6.1819 Praha, pohřben v Hoříně)
∞ (*6.6. nebo 16.6.1796 Inzersdorf u Vídně) Sidonie Kinská z Vchynic a Tetova (*12.2.1779
† 26.3. 1837)
18. Rosa de Lima (*23.6.1775 † 7.4.1777)
19. Maria Ludecilla (*19.7.1778 † 26.3.1779)

 

Převzato z Wikipedie a editováno

♣♣♣


Související klíčová slova

,Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás