Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"...ctihodného mistra Jana Husa, hotového bakaláře svaté teologie a mistra umění, ukazatele tohoto listu, který co nejdříve přijde z Království českého na obecný koncil, konaný v Kostnici, kterého jsme i my přijali do naší a Svaté říše obrany a záštity, všem vám a každému zvláště s plnou přízní doporučujeme žádajíce, abyste ho, až k vám přijde, s pocitem povinnosti ráčili laskavě přijmout, vlídně s ním zacházeli a v tom, co se týká rychlosti a bezpečnosti jeho cesty, jak po zemi, tak po vodě, ukázali mu pomocnou a nezištnou ochotu"....“ Zobrazit celý citát »

Text Zikmundova glejtu Husovi na cestu do KostniceKaplíř ze Sulevic, Albrecht † 1616

31. 3. 2019 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC

Kašpar Kaplíř ze Sulevic

*1535 † 21.6.1621 Praha

MATKA

Eva Radimská ze Slavkova

*1555 † 27.3.1618 ‡ Neustupov

Albrecht Kaplíř ze Sulevic

† 6.8.1616

Albrecht Kaplíř ze Sulevic pocházel ze starého českého šlechtického rodu Kaplířů ze Sulevic. Podnikl kavalírskou cestu do ciziny, 1601 studoval na právnické fakultě univerzity v Perugii, 1605 je doložen na univerzitě v Orléansu; 1606 v císařských službách, císařský rada a plukovník; 1614 mu matka předala do správy statek Koleč; zemřel před otcem a proto jeho matka odkázala statky vnukům; přesto byly 1621 zkonfiskovány .  Albrecht Kaplíř měl dva syny, kteří později sdíleli zcela odlišné osudy – zatímco Oldřich zůstal věrný protestantské víře a zemřel roku 1653 v exilu, Zdeněk Kašpar vstoupil do habsburských služeb a dotáhl to až na císařského generála a presidenta dvorské válečné rady. Albrechtovi náležel v letech 1614–1616 statek Koleč ve středních Čechách, který mu předala do správy jeho matka Eva.

oo 

MANŽELKA

Magdalena Udrcká z Údrče
† 1631
Magdalena Udrcká z Údrče se po roce 1620 z náboženských důvodů vystěhovala do saského Perna, kde také zemřela.

OTEC MANŽELKY
Jiří Údrcký z Údrče
MATKA MANŽELA
neznámá

POTOMCI

Oldřich
Zdeněk Kašpar

*kol.  1614 † 1653
*1611 † 6.10.1686

 

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás