Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Šlechtická garda (“Noblegarda”) tvořila v letech 1813-1814 osobní gardu rakouského císaře Františka I., která byla rekrutována v českých zemích. Po porážce Napoleona I. v bitvě u Lipska doprovodila a chránila skupina 38 českých šlechticů císaře během jeho tažení na Paříž. Na památku tohoto tažení byl zřízen a 3. května 1814 jednorázově udělen všem 38 gardistům Český šlechtický kříž. Členové gardy ve slavnostních stejnokrojích s epoletami s českým lvem se zůčastnili také korunovace Ferdinanda V. českým králem v září 1836.“ Zobrazit celý citát »

Česká šlechtická gardaHabsburský, Ferdinand III. *1608 †1657

9. 6. 2020 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC
Ferdinand II. Habsburský (Štýrský)
*9.7. 1578 Štýrský Hradec †15. 2.1637 Vídeň
MATKA
Marie Anna Bavorská
*23.3.1551 Mnichov †29. 4.1608 Štýrský Hradec

24. český král

Ferdinand III. Habsburský

*13. 7.1608 Štýrský Hradec †2. 4.1657 Vídeň

Císař římský, král český, uherský a chorvatský, markrabě moravský (vše v letech 1637–1657) a arcivévoda rakouský (1608–1657). Historie se Ferdinandem III. většinou mnoho zabývala, většinou se jeho životopis probírá spolu s životopisem jeho otce a hovoří se o “obou Ferdinandech”. Šlo však o zcela odlišné povahy, Ferdinand III. byl velmi rozvážný a šetrný, snažil se např. omezit výdaje císařského dvora a státu. Slovem i písmem ovládal latinu, němčinu, španělštinu, italštinu, francouzštinu,  češtinu (česky a hlasitě zpíval též Svatováclavský chorál v katedrále sv. Víta) a maďarštinu. Lákaly ho přírodní vědy, zejména fyzika, psal básně a úspěšně též skládal hudbu, začíná jím řada komponujících habsburských panovníků. Jeho skladby měly duchovní i světský obsah. Zajímal se i o malířství, sbíral Tizianovy, Veronesovy a Rubensovy obrazy a v mládí vynikl jako tvůrce uměleckých soustružnických prací.  Výchova a vzdělání mladého Ferdinanda III. byla v rukou jezuitů a jako hofmistr mu byl přidělen zkušený válečník a člen řádu Maltézských rytířů baron Christoph Simon von Thun.  Ferdinand byl jedním z mála Habsburků, kteří měli vojenské nadání. ♣

1. oo 1631 Vídeň

MANŽELKA

Marie Anna Španělská 
*18.8.1606 u Madridu †13.5.1646 Linz

OTEC MANŽELKY
Filip III. Španělský
*14.4.1578 Madrid
†31. 3.1621 Madrid
MATKA MANŽELKY
Markéta Habsburská 
*25. 12.1584 Štýrský Hradec
†3. 10. 1611 San Lorenzo de El Escorial

POTOMCI

Ferdinand IV. Habsburský
Marie Anna Habsburská
Filip August Habsburský
Maxmilián Tomáš Habsburský
Leopold I. Habsburský

Marie Habsburská

 *8.9.1633 Vídeň †9.7.1654 Vídeň

*1635 místo †1696 místo

*1637 místo †1639 místo

*1638 místo †1639 místo

*9.6.1640 Vídeň † 5.5.1705 Vídeň

*/ † 1646 místo

2. oo 1648 Linec

MANŽELKA

Marie Leopoldina Tyrolská 
*6.4.1632 Innsbruck † 7. 8. 1649 Vídeň

OTEC MANŽELKY
Leopold V. Habsburský
*9. 10. 1586 Štýrský Hradec †13.9.1632 Schwaz
MATKA MANŽELKY
Klaudie Medicejská
*4.6.1604 Florencie †25.12.1648 Innsbruck

POTOMCI

Karel Josef Habsburský

*1649 místo †1664 místo

3. oo 30. 4. 1651 Vídeň

MANŽELKA

Eleonora Magdalena Gonzagová
*18. 11.1630 Mantova †16. 12.1686 Vídeň

OTEC MANŽELKY
Karel II. Gonzaga
*22. 10. 1609 místo †30. 8.1631 místo
MATKA MANŽELKY
Marie Gonzagová (Marie z Mantovy) 
*29. 7.1609 místo †14. 8.1660 místo

POTOMCI

Tereza Marie Josefa Habsburská
Eleonora Marie Josefa Habsburská
Marie Anna Josefa Habsburská
Ferdinand Josef Alois Habsburský

*1652 místo †1653 místo

*1653 místo †1697 místo

*1654 místo †1689 místo

*1657 místo †1658 místo

♣♣♣

V době vlády Ferdinanda III. byly české země nejvíce postiženy boji třicetileté války, za vlády jeho otce Ferdinanda II. boje probíhaly převážně mimo české území. Ferdinand III. pokračoval v rekatolizaci a upevňování absolutistické moci v českých zemích, používal však při tom umírněnějších prostředků než jeho otec. Přispěl k úspěšným mírovým jednáním, která ukončila třicetiletou válku v roce  1648
vestfálským mírem. Do českých dějin tedy zasáhl především jako panovník, snažící se o urychlené napravení tragických škod způsobených třicetiletou válkou. Přesto v rámci rekatolizace muselo kvůli náboženskému přesvědčení odejít mnoho lidí, jedním z nejvýznamnějších byl Jan Ámos Komenský.
Ferdinand III. rázně vyřešil vleklý spor mezi jezuity a pražským arcibiskupstvím o Karlovu univerzitu.
V roce 1638 vyňal pražskou univerzitu z pravomoci jezuitů, kde byla od doby vlády Ferdinanda II.  a  tzv. unijním dekretem spojil v roce 1654 dosavadní staroslavnou Karlovu univerzitu s jezuitskou kolejí v Klementinu (do té doby samostatnou).  Založil tak školu, která se až do roku 1918 oficiálně nazývala Karlo-Ferdinandova univerzita.
V době poválečné konsolidace nechal Ferdinand III. v roce 1650 postavit na Staroměstském náměstí
v Praze Mariánský sloup.

Ferdinand III. a jeho znak.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás