Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„První šlechtická deklarace byla přednesena během audience u prezidenta Edvarda Beneše na Pražském hradě v sobotu 17.9.1938.  Účastnilo se jí 12 zástupců české zemské šlechty z jedenácti rodů. Hlavním iniciátorem deklarace byl Zdenko Radslav hrabě Kinský, jejím autorem orlický Karel VI. kníže Schwarzenberg a text prezidentovi za přítomné a jménem dalších představitelů starých rodů přečetl František hrabě Kinský z Kostelce nad Orlicí.“ Zobrazit celý citát »

První šlechtická deklarace – 17.9.1938Zdounky – zámek

Na místě dnešního barokního zámku stávala původně renesanční tvrz vybudovaná v pol. 16. st. Petrem Čertorejským z Čertorej. Tvrz nechal přestavět do podoby renesančního obdélníkového zámku počátkem 17. st. podkomoří markrabství moravského Jáchym Zoubek ze Zdětína. Teprve jezuité zámek přestavěli v barokním stylu.
V roce 1806 odkoupili zdounecké panství hrabata z Lambergu. Na přelomu 19. a 20. století vlastnil panství kníže Bedřich Arthur Thurn-Taxis a jeho choť Marie Josefa Lamberková. Jejich dcera Karolína Marie se v roce 1898 provdala za Bedřicha Jana hraběte Strachwitze. Posledním pánem na zámku byl hrabě Hugo Bedřich Strachwitz, jemuž byl zámek v roce 1948 zkonfiskován a po roce 1989 vrácen dědicům v restituci.

V současnosti je zámek v soukromém vlastnictví manželů Vrškových, kteří jej s celým areálem obnovují a snaží se o jeho společenské využití. Zámek společně s barokní sýpkou a zámeckým parkem jsou zapsanou nemovitou kulturní památkou ČR. Postupně zde probíhá jeho citlivá rekonstrukce dle dochovaných historických plánů z roku 1907. Předpoklad dokončení rekonstrukce je v roce 2020, ale již nyní se postupně otevírá návštěvníkům a milovníkům historie a památek.

Zdroj: zamekzdounky.cz

 
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás