Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Teď jste se stali svobodnými občany a já vám přeji k tomu mnoho štěstí. Ale svoboda může být taky nebezpečná. My se už známe z generace na generaci, ale teď budou přicházet lidé, kteří vás chtějí podvádět. Tak dejte pozor. Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež. Já vím, že budu prvním, kterého chytí, ale po sto letech jste vy na řadě". “ Zobrazit celý citát »

Waldstein Jiří Antonín *1818 † 1854Litice u Plzně

Litice jsou zřícenina hradu na ostrohu nad soutokem Litického potoka a Radbuzy v katastru plzeňské části Litice. Z hradu se zachoval příkop a část východních hradeb. Hrad je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Historie hradu

Předhradí pozdějšího gotického hradu bylo osídleno již v pravěku. V eneolitu se na něm nacházelo výšinné sídliště schussenriedské a chamské kultury. V pozdní době bronzové zde nejspíše vzniklo hradiště, které existovalo i koncem doby halštatské. Jeho opevnění zaniklo nejspíše během stavby hradu.

Fragment hradby

Stavebníkem prvního dřevěného hradu byl patrně rod Drslaviců, nejvyšších krajských úředníků z plzeňského hradu. Jako první z nich je připomínán v roce 1212 Oldřich z Litic, který však mohl sídlit ještě na dvorci ve vesnici. Samotný hrad vznikl v průběhu 13. století a patří tak mezi české nejstarší šlechtické hrady. Vlastníkem poloviny hradu byl od roku 1304 načas i český král Václav II. V roce 1318 byl hrad dobyt vojskem Jana Lucemburského poté, co se jeho tehdejší držitelé Rous a Racek postavili panovníkovi. V roce 1367 zadlužení majitelé prodali majetek včetně osady premonstrátům z chotěšovského kláštera, kteří hrad dále pronajímali různým držitelům. Po husitských válkách bylo chotěšovskými udržováno litické panství, ale hrad byl opuštěn.

 

V roce 1782 po zrušení kláštera reformami Josefa II. přešel hrad do správy Náboženského fondu, od něhož jej v roce 1822 odkoupil, spolu s celým chotěšovským panstvím, kníže Karel Alexandr Thurn-Taxis. Na počátku 40. let 19. století byly již zříceniny hradu rozebrány a využity na stavbu domků ve vsi.

Ostroh, na němž byl hrad vystavěn, byl dle archeologických výzkumů osídlen již ve 12. století. První hrad byl vystavěn v první třetině 13. století ze dřeva. Byl typickým představitelem staveb, které v té době začaly nahrazovat starší hradiště. V polovině 13. století byl hrad na temeni ostrožny přestavěn na kamenný hrad bergfritového typu, tj. s mohutnou obrannou věží a s předhradím opevněným valem a dvojitým příkopem. Přístup k vlastnímu hradu byl oddělen příkopem deset metrů hlubokým a třicet metrů širokým

(Zdroj Wikipedie)

 

Litice:
(Littitz), far. ves. t. při řece Radbuze a stanici Rak.-uher. stát. dr. (Plzeň-Eisenštein), v hejtm. a okr. plzeňském; má (s osadou Mathildin důl) 154 d., 1145 ob. č., 956 n. (1890), kostel sv. apošt. Petra a Pavla, připomínaný r. 1211 (ve XIV. stol. far.), 3tř. šk., poštu (Mathildin důl), telegraf, veliké kamenouhel. doly A. kn. Thurna-Taxise a litického těžířstva, cihelnu, mlýn, popl. dvůr a na Marianské šachtě velikou koksovnu. Asi 3/4 hodiny odtud dělnická osada Mathildin důl (24 d., 936 ob.) s 3tř. školou, poštou, stanicí Rak. st. dráhy (Plzeň-Eisenštein). Nedaleko na vršíčku daleko viditelná kaplička z r. 1737. Nynější kostel vystavěn v XVII. stol. a duchovní k němu ustanovováni z kláštera tepelského a matriky založeny r. 1640.
Nade mlýnem litickým na již. straně, řeč. Hůrka, jsou nepatrné zbytky hradu, jejž založil v I. 1193-1216 Oldřich z Litic, z rodu Drslaviců. Potomci jeho prodali (před r. 1367) Litice klášteru chotěšovskému. R. 1431 zapsal je klášter Vilémovi Švihovskému z Ryzemberka, jenž je prodal (1447) Bedřichoví z Donína a na Vildšteině. Tento dle zápisu z r. 1515 postoupil Litice Janu Číčovcovi z Číčova a v Těnovicích; po něm dědila je jeho neť Voršila, provd. z Běšín. Od jejích synů vyplatil je (1570) opět klášter chotěšovský.

(Ottův slovník naučný)

Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás