Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Šlechtictví můžeme mít v sobě jako něco osobního, co v sobě nosíme a nějakým způsobem prezentujeme".“ Zobrazit celý citát »

Dlauhoweský Václav *1946Hájek u Polomu

Barokní lovecký zámeček postavený v letech  1773-1775  Františkem Oldřichem Kinským. Od roku 1812 přechází na kosteleckou větev. V roce 1870 byl zámeček přestavěn na myslivnu. Kostelecké větvi Kinských patřil do roku 1948 a v roce 1992 jim byl v rámci restitucí opět navrácen a slouží potřebám Kinského lesní zprávy. V roce 2013 koupil zámek Michal Dujka, potomek hraběcího rodu Bubnů z Litic.

MAJITELÉ ZÁMKU HÁJEK U POLOMU

Zámek měl od svého postavení v roce 1775 více jak 10 majitelů. Zde v rodokmenu zámku Hájek všichni uvedeni.

Ottův slovník naučný

Hájek: Hájek, hejt. Rychnov n. K., okr. Kostelec n. O., fara Sudislav, poš. Potštýn; 9 d., 43 ob. č. (1890), poutní kaple sv. Pantaleona, lovecký zámeček, malé lázně a myslivna.

OBEC POLOM

Oficiální stránky obce Polom

Obec Polom leží v jihovýchodní části okresu Rychnov nad Kněžnou na hranici s  okresem Ústí nad Orlicí na rozhraní kraje Hradeckého a Pardubického. Součástí obce je také osada Hájek: Osada vznikla na ve 2. polovině 17. století. Poprvé se připomíná v roce 1692, kdy byla přifařena k nově zřízené faře na  Sudslavi.  Její majitelkou byla tehdy Eleonora Terezie Ugartová. V roce 1756 získal Hájek majitel Chocně František Oldřich Kinský. Tento majitel si Hájek velmi oblíbil a v roce 1773 tu zbudoval nevelký lovecký zámek. Vzhledem k tomu, že vodní pramen v Hájku byl považován za léčivý, zřídil zde ve stejné době i  lázně a nad pramenem nechal postavit pozdně barokní kapličku sv. Pantaleona. Po  smrti Františka Oldřicha v roce 1792 další majitelé (od roku 1812 příslušníci kostelecké větve rodu Kinských, jejímž zakladatelem byl Josef Kinský- pozn. red.) již neměli o Hájek tak veliký zájem. Ve 2. polovině 60. let 19. století za Bedřicha Kinského byla zbořena lázeňská budova a barokní kaple byla nahrazena pseudogotickou. Bylo změněno i její zasvěcení – Panně Marii a zámeček byl v roce 1870 přestavěn na myslivnu. Majetkem kostelecké větve Kinských zůstal až do roku 1948, kdy byl spolu s lesy kosteleckého velkostatku znárodněn. Byl využíván národním podnikem Východočeské státní lesy. V roce 1992 byl v rámci restituce spolu s okolními lesy vrácen Josefu Kinskému. Dnes slouží potřebám Kinského lesní správy. Zámeček byl postaven na terase jižního svahu příjemného údolíčka. Patrové obdélníkové stavby s lehce čtvrtkruhově vybranými nárožími dodává kultivovaný vzhled souměrně řešená, jednoduše členěná hlavní fasáda, k níž vystupuje od kapličky dlouhé přímé schodiště.
Působivost architektury, jen v ploše členěné mezi patrovou římsou, umocňuje mansardová šindelová střecha, posazená na drobně profilovanou hlavní římsu. Zevnějšku odpovídá i přehledná dvoutraktová dispozice s příčně položenou chodbou, na jejímž konci bývala černá kuchyň, jediná klenutá prostírka.

V patře se zčásti zachovaly klasicistní dveře, i krov je původní, se stojatou stolicí. K pozdějším úpravám z doby kolem roku 1870 patří proražení chodby skrze zmíněnou černou kuchyň, zřízení sklípku v severozápadní části, na  severu přistavěná pavláčka se záchodem a zejména velký přízemní východní přístavek chlévů a stájí. Pseudoslohová kaplička vlevo pod schodištím je obdélná s trojbokým závěrem, nad vchodem má zvoničku a uvnitř křížovou a trojdílnou klenbu se štukovými žebírky na hranách.  Čerpáno z knihy: Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou
Asi dvacet minut chůze od obce Polom je osada Hájek s pěkným Barokním loveckým zámečkem z r. 1775 knížete Františka Oldřicha Kinského a kapličkou

vysvěcenou biskupem Kašparem z  Hradce Králové (pozdější arcibiskup Pražský) roku 1927  svaté Justině a svatému Teodolikovi.
Turistické trasy vedoucí přes obec:
Žlutá: Z Potštejna přes Proruby, Polom, Sopotnici, Českou Rybnou k Popluží
(u Žamberka).
Zelená: Z Potštejna přes Modlivý důl na Polom a  dále přes Hájek Malou a Velkou Skrovnici do Brandýsa nad Orlicí.

Nad obcí Polom a  nad Hájkem (místní část obce), směrem k Sopotnici se táhne hustý les zvaný “Černý les “. Uprostřed lesa stával mocný buk, u kterého se dříve scházívala panská společnost na lovu, zvlášť paní hraběnka Žofie tam ráda docházela. Vichřice buk vyvrátila a na tom místě je postaven pomník s nápisem: Zde stával Žofin buk 27 .Nm. 1888.
Turistické trasy vedoucí přes obec:
Žlutá: Z Potštejna přes Proruby, Polom, Sopotnici, Českou Rybnou k Popluží (u Žamberka).
Zelená: Z Potštejna přes Modlivý důl na Polom a  dále přes Hájek Malou a Velkou Skrovnici do Brandýsa nad Orlicí.

Ves Hájek vznikla v druhé polovině 17. století a první zmínka o ní je z roku 1692, kdy její majitelkou byla Eleonora Terezie Ugartová. V roce 1756 získává Hájek majitel choceňského panství František Oldřich Kinský a Hájek si natolik oblíbil, že zde v roce 1773 buduje nevelký barokní lovecký zámek. Pramen v Hájku byl považován za léčivý, byly zde postaveny lázně a pozdně barokní kaplička. Jako lázně je Hájek zmiňován v roce 1789 v Schallerově topografii. Od roku 1812 přechází Hájek na kosteleckou větev rodu Kinských, kteří o dané místo nemají až takový zájem. Bedřich Kinský v šedesátých letech 19. století nechává zbourat lázeňskou budovu (stála proti kapli) a nahrazuje barokní kapli novogotickou. V roce 1870 byl zámeček přestavěn na myslivnu a Kinským patřil až do znárodnění v roce 1948. Od roku 1948 do roku 1992 byl vyžíván národním podnikem Východočeské státní lesy. V roce 1992 v rámci restitucí byl vrácen Josefu Kinskému a je využíván Kinského lesní zprávou.
Hrady.cz:
Petr Nožička čerpáno z: Musil Svoboda, Hrady, zámky, tvrze okresu RnK, Grantis UO 1998, 8.12. 2011

Osada Hájek vznikla na ve druhé polovině 17. století. Poprvé se připomíná v roce 1692, kdy byla její majitelkou Eleonora Terezie Ugartová. V roce 1756 získal Hájek majitel Chocně František Oldřich Kinský, který si zde v roce 1773 nechal vybudovat lovecký zámeček. Tentýž majitel také zřídil ve stejné době v Hájku lázně a nad pramenem, který byl pokládán za léčivý, nechal postavit pozdně barokní kapličku sv. Pantaleona. Kinští drželi Hájek až do poloviny dvacátého století, nicméně po smrti Františka Oldřicha v roce 1792 již o něj neměli velkého zájmu. Ve šedesátých letech 19. století za Bedřicha Kinského byla zbořena lázeňská budova a barokní kaple byla nahrazena pseudogotickou. Bylo změněno i její zasvěcení – Panně Marii a zámeček byl v roce 1870 přestavěn na myslivnu. V roce 1948 byl spolu s lesy kosteleckého velkostatku znárodněn a připadl dos správy národního podniku Východočeské státní lesy. V roce 1992 byl zámek v rámci restituce spolu s okolními lesy vrácen Josefu Kinskému a dnes slouží potřebám jeho lesní správy.
Popis objektu: Zámek Hájek byl postaven na terase ve stráni mírně se svažující do údolí. Je to patrová obdélníková budova s jednoduchou fasádou a mansardovou šindelovou střechou a lehce čtvrtkruhově vybranými nárožími. Budova je členěna mezipatrovou římsou.  S kaplí je spojena dlouhým přímým schodištěm.

NEMOVITOSTI-INZERCE.CZ
Hájek u Polomu

Lovecký zámeček – 1139 m2 s přilehlými pozemky- cca 10000 m2, vlastním rybníkem – 1906 m2
a kapličkou postaven na terase jižního svahu příjemného údolíčka. Patrové obdélníkové stavbě s lehce čtvrtkruhově vybranými nárožími dodává kultivovaný vzhled souměrně řešená, jednoduše členěná hlavní fasáda, k níž vystupuje od  kapličky dlouhé přímé schodiště. Působivost architektury, jen v ploše členěné mezipatrovou římsou, umocňuje mansardová šindelová střecha, posazená na drobně profilovanou hlavní římsu. Zevnějšku odpovídá i přehledná dvoutraktová dispozice s příčně položenou chodbou, V patře se zčásti zachovaly klasicistní dveře, i  krov je původní. Pseudoslohová kaplička s novogotickým oltářem. Zámeček se skládá z obytné budovy, k tomu patří pískovcová stodola z r. 1870 Obytná stavba je částečně podsklepená, s patrem a pavlačí. V přízemí budovy jsou 2 místnosti, sociální zařízení, prádelna, v patře je celkem 3 místností. Není dokončen interier budovy (podlahy, dveře, okna, soc. zařízení v přízemí).
I.patro z  větší části zrenovováno. Nad tím vším je prostorná půda s možností pokrovní vestavby.V celém objektu jsou dřevěné podlahy z fošen v dobrém stavu. Za domem zapuštěný vyzděný bazén s laminátovou vložkou.Vlastní rybník. Tech.vybavení: el.220/380 V, vytápění celého objektu pelet. kotlem (Rojek). Jedná se o  památkově chráněný objekt – možnost získání státní dotace na rekonstrukce. Idyla: pro velikou rodinu, významné rekreační sídlo firmy apod. Exkluzivní nemovitost v takovém místě a v takovém stavu se v České republice nevyskytuje. Zámeček leží v malé vesničce Polom v osadě Hájek na polosamotě těsně přiléhající lesů 2 km lyžařský vlek Sopotnice. V okolí se vyskytuje významný revír lovné zvěře spadající pod lesy p. Kinského. K nemovitosti je dostupná cesta udržovaná obcí Polom pravidelně i v zimě. Historie: Osada Hájek vznikla ve druhé polovině 17. století. Poprvé se připomíná v roce 1692, kdy byla její majitelkou Eleonora Terezie Ugartová. V roce 1756 získal Hájek majitel Chocně František Oldřich Kinský, který si zde v roce 1773 nechal vybudovat lovecký zámeček. Tentýž majitel také zřídil ve stejné době v Hájku lázně a nad pramenem, který byl pokládán za léčivý, nechal postavit pozdně barokní kapličku sv. Pantaleona.  Kinští drželi Hájek až do poloviny dvacátého století, nicméně po smrti Františka Oldřicha v roce 1792 již o něj neměli velkého zájmu. Ve šedesátých letech 19. století za Bedřicha Kinského byla zbořena lázeňská budova a barokní kaple byla nahrazena pseudogotickou. Bylo změněno i její zasvěcení – Panně Marii a zámeček byl v roce 1870 přestavěn na myslivnu. Nemovitost má balkon. S nemovitostí je nabízena i garáž. Součástí nemovitosti je zahrada. Inzerát byl aktualizován dne 28.06.2011.

Související klíčová slova

, , ,Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás