Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Evropa je vlast našich vlastíPraha – Křižovatka cest předků a potomků Karla IV.

2. 3. 2017 | Jan Drocár | Karel IV.

KŘIŽOVATKA CEST

Projekt Křižovatka cest byl zahájen 14. května 2016 v den 700. výročí narození římského císaře a 11. českého krále Karla IV. Lucemburského. Formou rodokmenů představuje vizuálně české i evropské předky Karla IV. a po přeslici i jeho současné potomky. Ti žijí dnes nejen v České republice, ale i v dalších evropských zemích.
Aby se s nimi mělo možnost seznámit co nejvíce zájemců, jsou rodokmeny vystaveny v ulicích, parcích a náměstích Prahy, kde se Karel IV. narodil, kde žil i zemřel. Ze svého rodného města učinil významné evropské centrum a svými zakladatelskými a budovatelskými počiny se nesmazatelně zapsal do jeho dějin. Nezveleboval však jen Prahu, činil tak po celém území Českého království i za jeho hranicemi.
Proto je ambicí projektu Křižovatka cest se v průběhu následujících let rozšířit prostřednictvím jeho potomků i do dalších míst.

KŘIŽOVATKA CEST – LETÁK

SLOVNÍK GENEALOGICKÝ POJMŮ 

RODOKMENY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ KŘIŽOVATKY CEST

V ulicích Prahy byl první z rodokmenů umístěn po 5. září 2016, kdy se v Anežském klášteře konal galavečer, na kterém byl celý projekt představen. Od ledna 2017 se již Pražané a zajímající se turisté mohou seznámit na stojanech s dalšími rodokmeny- vývody předků a rozrody potomků Karla IV.

A. PŘEDKOVÉ KARLA IV.

Tři rodokmeny = vývody z předků:
1. podle představ samotného Karla IV. – namalovaný na Karlštejně.
2.  po meči – zachycuje předky Jana Lucemburského, otce Karla IV.
3.  po přeslici – uvádí předky Elišky Přemyslovny, matky Karla IV.

1. předkové Karla IV. na Karlštejně
podle toho, jak si vlastní rodokmen představoval on sám  

“Pro středověkého vladaře byla kontinuita bohem svěřeného majestátu v panovnické dynastii, vždy velmi důležitá. Tuto kontinuitu v lucemburském rodě vyjadřoval právě impozantní karlštejnský rodokmen, který původně zahrnoval 60-65 postav. Na prvním místě byl praotec Noe, který byl pro samotného Karla IV. symbolem Krista. Za ním následují bibličtí patriarchové, antičtí hrdinové a bohové Cham, Kúš, Nimrod, Belus, Ninus, Saturnus, Jupiter, Dardanus, Heríctonus, Hus a Priamus. Následují Merovejci a poté Karlovci v čele s Karlem Velikým. Přes jeho potomky a následně lotrinské a brabantské vévody rodokmen dovedl předky Karla V. k jeho dědovi, římskému císaři Jindřichu VII., který v něm byl prvním Lucemburkem. Následuje jeho syn a český král Jan s manželkou a Eliškou Přemyslovnou a samotný Karel IV., jejich syn.
.
OBSAH KAŽDÉHO RODOKMENU SE ZOBRAZÍ PO KLIKNUTÍ NA JEHO NÁZEV.
PRVNÍ NAČTENÍ CHVILKU TRVÁ.

Předkové Karla IV. na Karlštejně

Karel IV. Lucemburský si na hradě Karlštejně nechal namalovat nejen svůj rodokmen, ale uchovával tam také české a říšské korunovační klenoty. Velké fotografie korun, kterými byl Karel IV. korunován,  jsou také součástí  projektu Křižovatky cest. Jsou umístěny na rubu plakátu Karlových  potomků  mezi českou zemskou šlechtou. 

***

2. p
o meči
– předkové Jana Lucemburského, otce Karla IV.
Karlovo náměstí

Předkové Karla IV. po meči

∗∗∗

B. POTOMCI KARLA IV.

a) mezi rody české zemské šlechty:
Czernin, Kinský, Lobkowicz, Schwarzenberg, Sternberg, Waldstein.

***
b) evropské země, kde jsou Karlovi potomci v čele státu:
Belgie, Dánsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Nizozemsko,
Norsko, 
Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

***
Kvůli přehledu i orientaci je dobré, aby rodokmenům jednotlivých rodů či dynastií předcházela shlédnutí dvou základních genealogických tabulí, které uvádějí potomky Karla IV. pospolu na jednom plakátu.

1.
Na následné tabuli s názvem Potomci Karla IV. mezi českou zemskou šlechtou je uvedeno celkem 71 rodů, u kterých lze dohledat přímou spřízněnost s Karlem IV. Od panovníka vedou  genealogické řady jeho přímých potomků k jednotlivým rodům, kde skončí hned u prvního člena rodu, který už je potomkem Karla IV. Poté řada potomků do současnosti už nepokračuje, ale u daného rodu jsou uvedena už jen rodová sídla, která svým umístěním názorně ukáží kam až kořeny Karla  IV. sahají …. i tam mohou být proto rodokmeny potomků Karla IV. natrvalo umístěny.  Ve všech místech, která jsou s rodem a jeho prostřednictvím i s Karlem IV. spjata.
Jak je výše uvedeno, z 71 dohledaných rodů má své rodokmeny pro Křižovatku cest vytvořeno pouze
6 z nich, ostatní na zpracování ještě čekají. A proč právě tyto rody? Autor rodokmenů si takto dovolil ještě jednou po letech poděkovat představitelům těchto rodů za účast při natáčení televizního filmu
Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje
v roce 2002.
Bohužel dva z tehdejších účinkujících Josef hrabě Kinský z Kostelce nad Orlicí a Theobald hrabě Czernin z Dymokur již zemřeli. Bohužel zemřel také režisér filmu Jan Soukup.

POTOMCI KARLA IV. MEZI ČESKOU ZEMSKOU ŠLECHTOU

Park u Kostela Nenbevzetí Panny Marie a sv. Karla  Velikého na pražském Karlově.

Potomci Karla IV. z jednotlivých rodů.

CZERNIN Z CHUDENIC KINSKÝ Z VCHYNIC A TETOVA
LOBKOWICZ SCHWARZENBERG
STERNBERG WALDSTEIN-WARTENBERG

***

POTOMCI KARLA IV. MEZI EVROPSKÝMI DYNASTIEMI

Souhrnná genealogická tabule potomků Karla IV. v Evropě zahrnuje na 40 knížecích, vévodských a královských rodů. Vzhledem k časovým a finančním možnostem ale uvádí nejprve jen ty dynastie,
jejíž hlava stojí v čele státu:

Hlavy současných evropských monarchií

belgický král Filip
dánská královna Markéta II.
lichtenštejnský kníže Jan Adam II.
lucemburský velkovévoda Jindřich I.
monacký kníže Albert II.
nizozemský král Vilém Alexandr
norský král Harald V.
španělský král Filip VI.
švédský král Karel XVI. Gustav
 britská královna Alžběta II.

Náčrtek umístění jednotlivých panelů na Karlově náměstí

Potomci Karla IV. – jednotlivé evropské dynastie

Belgie – Belgium Dánsko – Denmark
Lichtenštejnsko – Liechtenstein Lucembursko – Luxembourg
Monako – Monaco Nizozemsko – Netherland
Norsko – Norway Španělsko – Spain
Švédsko – Sweden Velká Británie – United Kingdom

Potomci Karla IV.
mezi římskými a rakouskými císaři
a českými a uherskými králi.

Římští a rakouští císaři, čeští a uherští králové

           – Roman & the Austrian Emperor, Czech & Hungarian kings.

foto: Jan Černý, Jan Drocár

∗∗∗

NOVÉ ROZMÍSTĚNÍ PANELŮ A DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU KŘIŽOVATKA CEST

V průběhu roku 2017 se podařilo panely s rodokmeny umístit v areálu kostela Nanebevzetí Pany Marie a sv. Karla Velikého na pražském Karlově. Sem se přemístily rodokmeny původně umístěné na Karlově náměstí. Bližší podrobnosti jsou ke zhlédnutí na webových stránkách našeho spolku RODRO zde.

***

Projekt Křižovatka cest se dále rozvíjí a cesta se prodlužuje. Ve druhé polovině roku 2018 přibylo díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 1 a Státní fond kultury ČR pět dalších stojanů s rodokmeny šlechtických rodů. Rodokmeny  nových šlechtických rodů v projektu Křižovatka cest se tentokrát zaměřily také na historii jejich paláců, které v Praze vlastnily nebo vlastní. Bližší podrobnosti jsou ke zhlédnutí  opět na webových stránkách našeho spolku RODRO zde.

Logo Magistrátu hlavního města Prahy Logo městské části Praha 1
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás