Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Dny evropského dědictvíLobkowiczký víkend v Dolních Beřkovických

16. 9. 2022 | Jan Drocár |

Dolní Beřkovice pořádaly o víkendu
9.-11. září 2022 v obci společenskou událost nazvanou

LOBKOWICZKÝ VÍKEND – V ZÁMKU A V PODZÁMČÍ

O životě rodu Lobkowiczů jejich soužití s občanskou společností

V rámci slavnosti se v sobotu 10.9.2022 od 14:00 hod konal
Velký slavnostní koncert ke cti dolnobeřkovického rodáka
Ferdinanda prince Lobkowicze
(*26. 6. 1850 Dolní Beřkovice † 22. 4. 1926 Milán),
v letech 1908-1913 nejvyššího zemského maršálka Českého království a v letech 1885-1909 a 1915-1918 také dvojnásobného předsedu šlechtického spolku Jednota pro zvelebení hudby v Čechách, který už v roce 1820 založil Pražskou koncervatoř.

Na slavnosti vystoupilo Colegium Modern Prague Orchestra pod vedením dirigenta Michala Macourka (*1972), vnuka skladatele
a dirigenta Harry Macourka (*1923 † 1992).
Hosté orchestru byli zpěvačka Dita Hořínková a zpěvák Jakub Dolejš. Zazpívalo také duo TNT – Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček a Sbor dětí ze 3. a 5. třídy ZŠ Dolní Beřkovice pod vedením Martina Sála.
DALŠÍ FOTOGRAFIE Z KONCERTU BUDOU KE SHLÉDNUTÍ ZDE

♣♣♣

V rámci Velkého slavnostího koncertu se konal křest knihy
Karla Tichého
LOBKOWICZOVÉ DOLNOBEŘKOVŠTÍ
kliknutím lze zvětšit kliknutím lze zvětšit

Názvy jednotlivých kapitol

Autor knihy a díolnobeřkovický rodák Karel Tichý a moderátorka akcie Daniela Brůhová před křtem knihy Lobkowiczové Dolnobeřkovičtí v místním společenském sále.
Knihu pokřtil člen dolnobeřkovických Lobkowiczů a potomek Ferdinanda prince Lobkowicze Michal princ Lobkowicz a s ním Otakar Volman, vnuk dlouholetého generálního ředitele dolnobeřkovického panstvi Otakara Wollman (*1885 † 1957).

♣♣♣

Dolnobeřkovická slavnost „V zámku a podzámčí“ se konala v rámci 

Dnů evropského dědictví 

Další program slavnosti:

Vyznamenání
zasloužilých občanů obce Dolní Beřkovice

Výstava
předmětů z Lobkowiczkých a soukromých sbírek

Přednáška
„Povídání o beřkovicé zámecké knihovně, knížecím erbu a znaku obce“
(Petr Mašek a Stanislav Kasík)

Představení
tři generace beřkovických Lobkowiczů v rodokmenu a fotografiích
(Ivan Volman)

Promítání filmu
„Zelení hájoví aneb lesní správa na přelomu 19. a 20. století
v Dolních Beřkovicích“.

Přednáška
„Dějiny klášterní školy a opatrovny v Dolních Beřkovicích
(Anežka Bednářová a Bohumil Pokorný)

Koncert konaný v kostele ve Vliněvsi ve středu 14.9.2022 v 18.30 h.
„Setkání se spirituálem Antonína Dvořáka“
(Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček)

Vystavení
nástěnného rodokmenu dolnobeřkovické větve knížecího rodu Lobkowiczů.
Jeho zmenšenou kopii si mohli zájemci odnést

s sebou jako památku na slavnost.
(Jan Drocár)

Čestné unání a čestný titul Beřkovický patriot udělila obec Dolní Beřkovice svému rodákovi Ferdinandu princi Lobkowiczovi (*1850 † 1926). Vyznamnání z rukou starosty obce Miroslava Hrdého převzala Ferdinandova pravnučka MUDr. Marie Leopoldina Hlaváčová rozená Lobkowiczová.

Zde lze diplom zvětšit.

Čestné unání a čestný titul Beřkovický patriot udělila obec Dolní Beřkovice také beřkovickému kronikářovi Bohumilu Pokornému, který si vyznamenání přebral osobně z rukou místostarosty Dolních Beřkovic Miroslava Kuřátka a starosty Miroslava Hrdého (vpravo). Na snímku vpravo Bohumil Pokorný s se svým diplomem, který drží moderátorka akce Daniela Brůhová.

Zleva kastelán skalního hradu Sloup v Čechách Ivan Volman, pěvkyně Dita Hořínková, Valerie Vochozková rozená Volmanová, Otakar Volman a pěvec Jakub Dolejš. Bratři Ivan a Otakar Volmanové a jejich sestra Valerie jsou vnuci dlouholetého ředitele lobkowiczkého dolnobeřkovického panství Otakara Wollmana.

♣♣♣

POTOMCI

FERDINANDA PRINCE LOBKOWICZE
(*1850 † 1926)

A JEJICH BLÍZCÍ NA SLAVNOSTI

RODOKMEN DOLNOBEŘKOVICKÉ VĚTVE LOBKOWICZŮ
Isabella baronka Harnier z Regendorfu Zdislava hraběnka Dobrzenská z Dobrzenicz
Marie Leopoldina Hlaváčová s manželem Michael princ Lobkowicz s partnerkou
 

Snímek nahoře i dole zleva: Elisabeth baronka Harnier z Regendorfu (prapravnučka Ferdinanda prince Lobkowicze), Zdislava hraběnka Dobrzenská z Dobrzenicz (pravnučka), Ludvík Hlaváč, manžel Marie Leopoldiny rozené princezny z Lobkowicz (otec a děda prapravnuků a praprapravnuků Ferdinanda), Marie Leopoldina Hlaváčová rozená princezna z Lobkowicz (pravnučka), Adrienne hraběnka Korff-Schmising-Kerssenbrocková, Oskar Jan s otcem Michaelem princem Lobkowiczem (prapravnuk), jeho sestra Berta Anna (prapravnučka) s jejich matkou Andreou Szczukovou (matka prapravnoučat) a Isabella baronka Harnier z Regendorfu rozená princezna ze Schwarzenbergu (pravnučka).

♣♣♣

Takto vypadaly pozvánky na slavnost:

Zde lze zvětšit pro přečtení
Zde lze zvětšit pro přečtení
Autoři fotografií: Olga Černohorská, Jan Křtitel Černý, Jan Drocár

Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás