Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“Byly to hvězdné chvíle v jinak pro naši zemi velice smutné době. Za český národ se postavili reprezentanti starých rodin, kteří měli v povědomí povinnosti, které jim ukládala příslušnost ke stavu českému a vzali tak na sebe povinnosti coby čeští stavové. Bylo to opravdu důležité, neboť ve chvíli, kdy se hroutila republika a mnozí podléhali zoufalství, se naši otcové a dědové postavili jednoznačně za český národ. Toto prohlášení, které....“ Zobrazit celý citát »

V pondělí 17.9.2018 – 80. výročí šl. deklarace z r. 1938Relikvie císaře a krále Karla I. na svém místě

22. 11. 2020 | Redakce |

RELIKVIE BL. KARLA I. VE STARÉ BOLESLAVI

Vážení členové Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy,
vážení členové Matice staroboleslavské,
vážení ctitelé bl. Karla a příznivci tradic národů středoevropské monarchie,

s velkou radostí vám oznamuji, že k 21. listopadu 2020, výročnímu dni nástupu císaře a krále Karla I. Rakouského na trůn, byla v tichosti reinstalována jeho relikvie v opraveném a znovuotevřeném poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.
Nyní a pro budoucnost je ostatek blahoslaveného krále umístěn na hlavním oltáři Nanebevzetí Panny Marie, ve sluncovém relikviáři, zavěšeném pod císařskou korunou nad svatostánkem mezi dvěma anděli. Český král Karel tak je opět doma ve svém městě, v blízkosti uctívaného Palladia země české.

Relikviář zhotovený po tradičním způsobu z ryzího stříbra, pozlacený a na reversu ozdobený velkým českým granátem je dílem předního výtvarníka a šperkaře Jiřího Urbana z Turnova. Relikvii bl. Karla bude ve Staré Boleslavi doprovázet také nový portrét blahoslaveného, který pro Modlitební ligu vytvořil ak. mal. Jiří Rychtalík, portrétista pražských arcibiskupů: obraz bude v presbytáři chrámu umístěn a požehnán při příležitosti mše sv. (která se v podzimním termínu nemohla konat).

Těšíme se, že tuto velkou a slavnou mši sv., kterou bude celebrovat J. Ex. papežský nuncius Mons. Daniel Charles Balvo, uskutečníme v příhodném jarním termínu, jak situace dovolí. Modlitební liga císaře Karla za mír mezi národy si dovoluje vyjádřit poděkování za podporu a spolupráci staroboleslavské Kapitule sv. Kosmy Damiána.

Matko Boží staroboleslavská, požehnej!
Blahoslavený Karle Rakouský, pros za nás!

V Brandýse nad Labem, 22. listopadu 2020 v neděli Krista Krále

Milan Novák
představený zemské Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy v ČR

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás