Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„V roce 2017 byla nákladem Koruny České vydána knížka Slezská knížata a slezští vévodové, jejímž autorem je Petr Nohel. Kniha navazuje na předchozí dva tituly Nástupnické právo v Českém království a Údělná knížata a markrabata moravská, přičemž jejím smyslem je přiblížit problematiku následnictví také ve Slezsku.“ Zobrazit celý citát »

Slezská knížata a slezští vévodovéRelikvie císaře a krále Karla I. na svém místě

22. 11. 2020 | Redakce |

RELIKVIE BL. KARLA I. VE STARÉ BOLESLAVI

Vážení členové Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy,
vážení členové Matice staroboleslavské,
vážení ctitelé bl. Karla a příznivci tradic národů středoevropské monarchie,

s velkou radostí vám oznamuji, že k 21. listopadu 2020, výročnímu dni nástupu císaře a krále Karla I. Rakouského na trůn, byla v tichosti reinstalována jeho relikvie v opraveném a znovuotevřeném poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.
Nyní a pro budoucnost je ostatek blahoslaveného krále umístěn na hlavním oltáři Nanebevzetí Panny Marie, ve sluncovém relikviáři, zavěšeném pod císařskou korunou nad svatostánkem mezi dvěma anděli. Český král Karel tak je opět doma ve svém městě, v blízkosti uctívaného Palladia země české.

Relikviář zhotovený po tradičním způsobu z ryzího stříbra, pozlacený a na reversu ozdobený velkým českým granátem je dílem předního výtvarníka a šperkaře Jiřího Urbana z Turnova. Relikvii bl. Karla bude ve Staré Boleslavi doprovázet také nový portrét blahoslaveného, který pro Modlitební ligu vytvořil ak. mal. Jiří Rychtalík, portrétista pražských arcibiskupů: obraz bude v presbytáři chrámu umístěn a požehnán při příležitosti mše sv. (která se v podzimním termínu nemohla konat).

Těšíme se, že tuto velkou a slavnou mši sv., kterou bude celebrovat J. Ex. papežský nuncius Mons. Daniel Charles Balvo, uskutečníme v příhodném jarním termínu, jak situace dovolí. Modlitební liga císaře Karla za mír mezi národy si dovoluje vyjádřit poděkování za podporu a spolupráci staroboleslavské Kapitule sv. Kosmy Damiána.

Matko Boží staroboleslavská, požehnej!
Blahoslavený Karle Rakouský, pros za nás!

V Brandýse nad Labem, 22. listopadu 2020 v neděli Krista Krále

Milan Novák
představený zemské Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy v ČR

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás