Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Teď jste se stali svobodnými občany a já vám přeji k tomu mnoho štěstí. Ale svoboda může být taky nebezpečná. My se už známe z generace na generaci, ale teď budou přicházet lidé, kteří vás chtějí podvádět. Tak dejte pozor. Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež. Já vím, že budu prvním, kterého chytí, ale po sto letech jste vy na řadě". “ Zobrazit celý citát »

Komunismus je jenom jiné slovo pro krádežJednota pro zvelebení hudby v Čechách zve na koncerty

15. 9. 2019 | Redakce |

Vážení přátelé, členové a příznivci Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách.
Dovoluji si Vás pozvat na 7. ročník festivalu Kultura v srdci Prahy 2019.
Program naleznete v příloze, rezervaci sedadel na jednotlivé pořady zašlete prosím přímo mě.
Avizuji též, že výroční koncert JZHČ se bude konat ve čtvrtek 26. 3. 2020 od 19 hodin v Koncertním sále školy.
Se srdečným pozdravem
Mgr. Ladislav Horák, zástupce ředitel Pražské konzervatoře
a místopředseda  Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
Valdštejnská 14/158, 118 00 Praha 1
jednota@prgcons.cz, www.jzhc.cz

Pozvání na festival Kultura v srdci Prahy 2019 v rádiu Classic Praha:

KULTURA V SRDCI PRAHY 2019 – 7. ročník

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách, spolek působící při Pražské konzervatoři,  pořádá 7. ročník festivalu KULTURA V SRDCI PRAHY, který se uskuteční v  Koncertním sále konzervatoře na Praze 1. Představí se na něm mladé hudební naděje společně s významnými domácími a zahraničními umělci i soubory, dojde ke spolupráci s dalším mezinárodním festivalem.

Zahajovací koncert v úterý 17. září (19 h.) bude pod patronací Velvyslanectví spojených národů mexických patřit klavírním partnerům. Předvede se renomované DUO PETROF ve složení Anatoly Zatin a Vlada Vassilieva  a DUO BERUŠKA s českými talenty Marií Šumníkou a Přemyslem Berkou. V programu bude zastoupen Franz Schubert, Doug Opel, Tomás León i kompletní Musorgského cyklus Obrázky z výstavy.

Barokní orchestr v pondělí 23. září (19 h.) s dirigentem Jakubem Kydlíčkem nabídne v programu Baroko naoko výhradně skladby J. S. Bacha a to čtvrtý Braniborský koncert, kantátu Pojď spasiteli pohanů či cembalový sólový koncert i dvojkoncert. Sólisty budou naše přední cembalistka Edita Keglerová a její žáci z Pražské konzervatoře.

Opereta Čardášová princezna patří k nejhranějším zpěvohrám Immericha Kálmána i světového operetního repertoáru vůbec. V rámci festivalu bude provedena nadějnými pěvci a herci mladé generace za doprovodu orchestru v režii operetního specialisty Zbyňka Brabce ve čtvrtek 10. října od 19 h.

Po česku je název tradičního společného koncertu renomovaného souboru a jeho následovníků. Právě tato prezentace na jednom pódiu nás čeká v úterý 5. listopadu, kdy se představí České trio ve složení Dana Vlachová (housle), Miroslav Petráš (čelo) a Milan Langer (klavír) a jejich nástupci Michaela Pondělíčková, Filip Halečka a Anna Gaálová v ryze českém programu.

 Po dvou letech docházím opět k propojení s Mezinárodním festivalem koncertního melodramu. Výsledkem bude Pocta Foersterovi, na které kromě tohoto jubilanta a někdejšího pedagoga konzervatoře zazní i hudba Mahlerova. Mimořádné představení spojí mladé recitátory z hereckého oddělení konzervatoře a zpěvačku Barboru Poláškovou s hráči Severočeské filharmonie Teplice pod vedením Jiřího Petrdlíka. Koncert v režii Věry Šustíkové se bude konat v neděli 8. prosince(19.h.)

Závěrečný program v úterý 17. prosince (19 h.) bude se zahraniční účastí a to s portugalským kytaristou Eudorem Gradem. V propojení se sborem PUNKT se sbormistryní Alenou Jelínkovou zazní slavná skladba Maria Castelnuova-Tedesca Romancero Gitano. V první části se představí i čeští talentovaní kytaristé.

Festival KULTURA V SRDCI PRAHY se uskutečňuje díky grantům hl. m. Prahy, Městské části Praha 1a Státního fondu kultury. Vstup na všechny akce je zdarma. Více na www.jzhc.cz

***

CO JE – Jednota pro zvelebení hudby v Čechách (JZHČ)?

Spolek působící při Pražské konzervatoři, kterou v roce 1810 založil. Přesněji 31.3.1810 byl založen spolek a  24.4.1811 zahájil první školní rok na Pražské konzervatoři.

Soukromý spolek založilo 55 uměnímilovných členů české zemské šlechty s úmyslem „umění hudební v Čechách opět povznésti a zvelebiti“.

Jak řekli, tak také více jak sto let konali. Ze svých prostředků konzervatoř plně financovali a hospodářsky řídili a nesli tak i plnou odpovědnost za její zdárný chod a vývoj.

Aniž by ale byli členové Jednoty informováni či s nimi bylo jednáno, byla Pražská konzervatoř krátce po vyhlášení  Československé republiky dekretem č. 579 ze dne 2.10.1918 odevzdána do správy vládnímu komisaři a správou školy byl pověřen sedmičlenný poradní sbor. Šlechticům byla konzervatoř „vzata“, či jak jinak krádež nazvat a oni činnost Jednoty poté sami k 31.12.1918 zastavili.

V roce 2010 se vedení Pražské konzervatoře rozhodlo činnost  Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách při příležitosti jejího 200. výročí založení obnovit. Jednotě vrátit i její původní poslání.  Podporu Pražské konzervatoře.

 

 
Žlutá budova Pražské konzervatoře Koncertní sál Pražské konzervatoře

 

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2022  |  O nás