Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Kdyby Kain nalezl Abela ozbrojeného, snad by se tato první vražda na zeměkouli nebyla stala.“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (*1799 † 1870)Jednota pro zvelebení hudby v Čechách zve na koncerty

15. 9. 2019 | Redakce |

Vážení přátelé, členové a příznivci Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách.
Dovoluji si Vás pozvat na 7. ročník festivalu Kultura v srdci Prahy 2019.
Program naleznete v příloze, rezervaci sedadel na jednotlivé pořady zašlete prosím přímo mě.
Avizuji též, že výroční koncert JZHČ se bude konat ve čtvrtek 26. 3. 2020 od 19 hodin v Koncertním sále školy.
Se srdečným pozdravem
Mgr. Ladislav Horák, zástupce ředitel Pražské konzervatoře
a místopředseda  Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
Valdštejnská 14/158, 118 00 Praha 1
jednota@prgcons.cz, www.jzhc.cz

Pozvání na festival Kultura v srdci Prahy 2019 v rádiu Classic Praha:

KULTURA V SRDCI PRAHY 2019 – 7. ročník

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách, spolek působící při Pražské konzervatoři,  pořádá 7. ročník festivalu KULTURA V SRDCI PRAHY, který se uskuteční v  Koncertním sále konzervatoře na Praze 1. Představí se na něm mladé hudební naděje společně s významnými domácími a zahraničními umělci i soubory, dojde ke spolupráci s dalším mezinárodním festivalem.

Zahajovací koncert v úterý 17. září (19 h.) bude pod patronací Velvyslanectví spojených národů mexických patřit klavírním partnerům. Předvede se renomované DUO PETROF ve složení Anatoly Zatin a Vlada Vassilieva  a DUO BERUŠKA s českými talenty Marií Šumníkou a Přemyslem Berkou. V programu bude zastoupen Franz Schubert, Doug Opel, Tomás León i kompletní Musorgského cyklus Obrázky z výstavy.

Barokní orchestr v pondělí 23. září (19 h.) s dirigentem Jakubem Kydlíčkem nabídne v programu Baroko naoko výhradně skladby J. S. Bacha a to čtvrtý Braniborský koncert, kantátu Pojď spasiteli pohanů či cembalový sólový koncert i dvojkoncert. Sólisty budou naše přední cembalistka Edita Keglerová a její žáci z Pražské konzervatoře.

Opereta Čardášová princezna patří k nejhranějším zpěvohrám Immericha Kálmána i světového operetního repertoáru vůbec. V rámci festivalu bude provedena nadějnými pěvci a herci mladé generace za doprovodu orchestru v režii operetního specialisty Zbyňka Brabce ve čtvrtek 10. října od 19 h.

Po česku je název tradičního společného koncertu renomovaného souboru a jeho následovníků. Právě tato prezentace na jednom pódiu nás čeká v úterý 5. listopadu, kdy se představí České trio ve složení Dana Vlachová (housle), Miroslav Petráš (čelo) a Milan Langer (klavír) a jejich nástupci Michaela Pondělíčková, Filip Halečka a Anna Gaálová v ryze českém programu.

 Po dvou letech docházím opět k propojení s Mezinárodním festivalem koncertního melodramu. Výsledkem bude Pocta Foersterovi, na které kromě tohoto jubilanta a někdejšího pedagoga konzervatoře zazní i hudba Mahlerova. Mimořádné představení spojí mladé recitátory z hereckého oddělení konzervatoře a zpěvačku Barboru Poláškovou s hráči Severočeské filharmonie Teplice pod vedením Jiřího Petrdlíka. Koncert v režii Věry Šustíkové se bude konat v neděli 8. prosince(19.h.)

Závěrečný program v úterý 17. prosince (19 h.) bude se zahraniční účastí a to s portugalským kytaristou Eudorem Gradem. V propojení se sborem PUNKT se sbormistryní Alenou Jelínkovou zazní slavná skladba Maria Castelnuova-Tedesca Romancero Gitano. V první části se představí i čeští talentovaní kytaristé.

Festival KULTURA V SRDCI PRAHY se uskutečňuje díky grantům hl. m. Prahy, Městské části Praha 1a Státního fondu kultury. Vstup na všechny akce je zdarma. Více na www.jzhc.cz

***

CO JE – Jednota pro zvelebení hudby v Čechách (JZHČ)?

Spolek působící při Pražské konzervatoři, kterou v roce 1810 založil. Přesněji 31.3.1810 byl založen spolek a  24.4.1811 zahájil první školní rok na Pražské konzervatoři.

Soukromý spolek založilo 55 uměnímilovných členů české zemské šlechty s úmyslem “umění hudební v Čechách opět povznésti a zvelebiti“.

Jak řekli, tak také více jak sto let konali. Ze svých prostředků konzervatoř plně financovali a hospodářsky řídili a nesli tak i plnou odpovědnost za její zdárný chod a vývoj.

Aniž by ale byli členové Jednoty informováni či s nimi bylo jednáno, byla Pražská konzervatoř krátce po vyhlášení  Československé republiky dekretem č. 579 ze dne 2.10.1918 odevzdána do správy vládnímu komisaři a správou školy byl pověřen sedmičlenný poradní sbor. Šlechticům byla konzervatoř “vzata”, či jak jinak krádež nazvat a oni činnost Jednoty poté sami k 31.12.1918 zastavili.

V roce 2010 se vedení Pražské konzervatoře rozhodlo činnost  Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách při příležitosti jejího 200. výročí založení obnovit. Jednotě vrátit i její původní poslání.  Podporu Pražské konzervatoře.

 

 
Žlutá budova Pražské konzervatoře Koncertní sál Pražské konzervatoře

 

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás