Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Český politik Karel kníže Schwarzenberg, kancléř prezidenta Havla. senátor, ministr zahraničních věcí, místopředseda české vlády, prezidentský kandidát, poslanec komentuje i na Facebooku politické dění v zemi. Jeho vybrané příspěvky jsou v Historické šlechtě (HS) řazeny časově, nahoře je vždy ten nejaktuálnější. Fotografie knížete je z natáčení filmu ČT "Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje" v roce 2002. “ Zobrazit celý citát »

Karel kníže Schwarzenberg komentujeZemřel autor šlechtických Almanachů

17. 9. 2016 | Redakce | Autor píše

Ve věku požehnaných 87 let zemřel v pátek 9.9.2016 Ing. Karel Vavřínek, který stál léta v čele týmu, který se zasloužil o vydání řady Almanachů českých šlechtických a rytířských rodů. Vyšlo 21 dílů, ve kterých bylo uvedeno 3097 hesel o rodech české nižší šlechty.
Ing. Karel Vavřínek byl jako skaut komunisty odsouzen k trestu smrti, po odvolání mu byl trest snížen a tak pobyl 3 a půl roku na uranu. Patřil mezi účastníky tzv. 3. odboje. Pohřeb se konal v pátek 16.9.2016 v kostele sv. Matěje v Praze 6.
 Parte zemřelého Ing. Karla Vavřínka, krosím, klikněte.

 

Začátek časopiseckého článku
k jeho  85. narozeninám
Karel Vavřínek na kresbě
z roku 1952

Ing. Karel Vavřínek se narodil 20. srpna 1929 v Plzni jako nejstarší ze tří synů do zámožné rodiny. Otec podnikal ve více oborech, vlastnil v Plzni několik obchodů i nemovitostí, matka se starala o rodinu. Karel, od mládí aktivní skaut i sokol, ukončil v roce 1948 studium na obchodní akademii v Plzni. Znechucen poměry po únoru 1948 začal spolu s několika přáteli vydávat protikomunisticky zaměřené letáky nazvané Hlasy umlčených. V květnu 1949 byl s dalším členem skupiny zatčen, vyšetřován a ve skupinovém procesu odsouzen v Bratislavě k trestu smrti, který byl později zmírněn na 3,5 roku vězení. Trest si odpykával v Leopoldově a později v Jáchymově, kde pracoval na dole Bratrství až do svého propuštění na svobodu v roce 1952. Jako zeměměřič-brigádník pracoval v Jáchymově ještě jeden rok. Oba rodiče byli na základě falešného odsouzení také uvězněni a následně zbaveni majetku. Pamětník vystudoval ČVUT a pracoval v chemickém průmyslu. V roce 1970 byl rehabilitován. Žil v Praze, věnoval se práci na vydávání Almanachu českých šlechtických a rytířských rodů.

Ing. Karel Vavřínek a jeho světlemodré  šlechtické Almanachy.

Vydavatel  Martin Petiška napsal do jednoho z Almanachů: “Ze zdánlivého území mrtvých, kterým může někomu rodopisná věda připadat, vytváří genealog zemi živých. Tvoří z ní krajinu poznání. A kde je poznání, není smrt… Rodopisci, sestavující Almanachy českých šlechtických a rytířských rodů a Almanachy českých šlechtických rodů, křísí zapomínané světy. Lidský život je velkou knihovnou. Staré přísloví říká, že s každým člověkem shoří jedna knihovna. Genealogové se snaží z popela dávných knihoven oživovat písmena, stránky, celé svazky… Popel zapomnění se tvorbou genealogů mění do vypovídajících dat, osudů, do života. Tma nepaměti se otevírá, vycházejí z ní zapomenuté podoby, ztajené příběhy, ztichlí lidé.
Usilovná tvůrčí práce Ing. Karla Vavřínka a jeho druhů dává hlas zmlklé minulosti. Minulost, která díky genealogickému úsilí může otevřít ústa, oslovuje současnost”.

Ing. Karel Vavřínek byl v čele týmu, který vydával Almanach českých šlechtických a rytířských rodů od roku 2007.
Před několika lety se do práce zapojil i jeden z jeho synů Ing. Zdeněk Vavřínek, nyní majitel nakladatelství, a tak se snad i v budoucnu dočkáme dalších dílů a dalších rodokmenů české šlechty.

 

Sál České stavební akademie Václavské náměstí 26.11.2009

 
26.11.2009 Kaiserštejnský  palác 10.12.2009

 

Národní muzeum v Praze 9.12.2010

 

 

 

 

Sál České stavební akademie Václavské náměstí 26.11.2009

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás