Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„V listopadu 2019 Petr Nohel 4. díl drobných publikací věnujících se nástupnictví a nástupnickému právu v Českých zemích. Titul „Markrabata obojí Lužice“ tak navazuje na předchozí autorovy tři tituly, Nástupnické právo v Českém království z roku 2015, Údělná knížata a markrabata moravská z roku 2016 a Slezská knížata a slezští vévodové z roku 2017.“ Zobrazit celý citát »

Poslední díl tetralogie o nástupnictví v Českých zemíchZaložení Mezinárodní společnosti potomků Přemyslovců

16. 8. 2006 | Redakce | Autor píše

Dne 4. srpna 2006 uplynulo 700 let od chvíle, kdy zavražděním českého krále Václava III. vymřela v královské linii dynastie Přemyslovců. Vydali jsme tehdy v Pozitivních novinách článek o založení Mezinárodní společnosti potomků Přemyslovců, čímž jsme udělali v podstatě jakýsi symbolický krok ve formě položení základního kamene budoucí stavby, o jejíž velkosti, náplni a dalším praktickém fungování jsme v ten okamžik příliš nepřemýšleli. Prostě jsme cítili potřebu v této věci něco konkrétního udělat, pokusit se rozpohybovat stojaté vody veřejně tradovaných předsudků a nevraživostí, a především přitáhnout k tématům spojeným se šlechtou a dějinami pozornost všech zainteresovaných.
Dnes jsme nejen o tři roky starší, ale také zkušenější a možná moudřejší. Iniciovali jsme za tu dobu řadu počinů týkající se tématiky historie a lidí v ní, angažovali se v projektech a akcích, na nichž jsme si stále častěji a prokazatelněji ověřovali, že myšlenka je nejen podnětná, ale že navíc zraje jako dobré víno a že prostě jen čeká na svůj pravý čas.

Internetový magazínu HISTORICKÁ ŠLECHTA je prvním konkrétním důkazem toho, že jsme svůj krok – založení Mezinárodní společnosti potomků Přemyslovců – mysleli před třemi lety opravdu vážně. Dnes máme k dispozici již celou řadu publicistických materiálů, rodokmenů, genealogických tabulí, dokumentů, fotografií, informací, audionahrávek i vlastních filmových záznamů včetně osobních kontaktů, takže můžeme začít postupně naplňovat tento magazín a nabídnout jeho prostřednictvím spolupráci nejen představitelům šlechty, ale i odborné a laické veřejnosti.
Rádi bychom, aby se magazín stal jakýmsi průsečíkem, místem virtuálního střetávání se, aby všichni zainteresovaní začali nový magazín účinně využívat pro prezentaci a propagaci šlechtických rodových tradic, myšlenek a odkazů prostřednictvím vlastních autorských prací, a předávali je všem, kdo mají či chtějí mít svou mysl i srdce otevřené.

 
12.9.2009

12.9.2009 Praha, 4.8.2006
V den sedmistého výročí vymření královské linie Přemyslovců po meči
českým králem Václavem III. byla v Praze založena
MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ.

Cíle a poslání
MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ (MSPP)

1/  Vytvořit a organizovat tvůrčí, podnikatelské a společenské zázemí pro žijící potomky Přemyslovců po přeslici, aby se mohli sami nebo zprostředkovaně podílet na všech aktivitách MSPP.

2/  Na základě vlastní badatelské činnosti zpracovávat archivní materiály a historická data, vytvářet originální mediální výstupy (články, publikace, nosiče dat apod.) a díky tomu všestranně popularizovat pro nejširší veřejnost nejen historii samotného rodu Přemyslovců, ale i historii šlechtických rodů z celé Evropy, které jsou s Přemyslovci po přeslici genealogicky spřízněny.

3/  Realizovat velkou společenskou a kulturní událost světového významu – SETKÁNÍ POTOMKŮ ŘÍMSKÉHO CÍSAŘE A ČESKÉHO KRÁLE KARLA IV. LUCEMBURSKÉHO, po matce potomka Přemyslovců – u příležitosti 700.výročí jeho narození dne 14.5.2016, při němž by se měla v Praze sejít celá řada významných potomků Karla IV. a důstojným způsobem oslavit toto jedinečné historické výročí.

4/  Propojovat jednotlivé státy Evropy nepřetržitým objevováním a prezentováním naší společné historie, kterou po celá staletí ruku v ruce vytvářely stovky šlechtických rodů, a přesvědčivě tím dokázat, že jsme všichni už dávno součástí jedné velké evropské rodiny.

 

MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ založili dne 4.8.2006 dokumentarista Jan Drocár a vydavatel Pozitivních novin Pavel Loužecký, kteří organizují první kroky této SPOLEČNOSTI v rámci přípravného výboru MSPP. Oba se věnují prezentaci historie, genealogie a šlechtických rodů již řadu let.

Reference:
■ námět a scénář televizního dokumentární filmu Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje;
■ publikované články a rodokmeny v Pozitivních novinách v rubrice POTOMCI PŘEMYSLOVCŮ a HISTORIE;
■ iniciátoři a spoluorganizátoři akce SETKÁNÍ POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ, Praha, 27.-28.7.2006;
■ autoři Genealogické tabule panovnického rodu Přemyslovců a jejich potomků na českém trůně;

Hlavní mediální platformou MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ jsou Pozitivní noviny, které již delší dobu publikují materiály na téma šlechtické rody, Přemyslovci, rodokmeny, historie atd.
V tomto trendu chceme nadále pokračovat tak, aby veškeré informace o aktivitách této společnosti a výsledcích její práce byly bezprostředně autenticky zveřejňovány a trvale archivovány na internetu.
Všechny materiály budou postupně převedeny do německé a anglické jazykové mutace, aby projekt vešel ve známost po celém světě a trvale získával potřebnou publicitu.

Naším prvořadým úkolem je nyní:
■ definovat záměr celého projektu MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ;
■ seznámit s ním všechny zainteresované osoby;
■ získat první finanční zdroje (sponzory);
■ profesionalizovat činnost MSPP;

BEZ VÁS TO NEPŮJDE!

Oslovujeme tímto zahraniční i tuzemské společnosti, soukromé osoby, podnikatele, bankéře, investory a sponzory, kteří mají osobní vztah k historii, genealogii, šlechtickým rodům nebo žijícím potomkům první české knížecí a královské dynastie Přemyslovců, aby neváhali a podpořili tento projekt.

Vaše podpora se může odehrávat v těchto rovinách:
•  VLASTNÍ FINANČNÍ VKLAD do MSPP
•  ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTŮ na osoby, které by o finanční podporu mohly mít zájem;
•  PŘÍMÁ SPOLUPRÁCE se zakladateli MSPP na organizování jejího vzniku a realizaci jednotlivých projektů (zastupování MSPP v zahraničí, obchod, marketing, ekonomika, právo, zajišťování překladů, tlumočení, tvůrčí aktivity – tvorba článků, zpracování informací, skenování archivních materiálů, přepis do elektronické podoby a řada dalších činností).

Stojíme na samém začátku projektu, který by měl významným způsobem prezentovat českou a evropskou historii po celém světě, projektu, který má reálnou šanci SPOJOVAT NÁRODY.
Jeho význam a velikost bude stoupat úměrně s počtem a významem osobností, které ho budou podporovat, naplňovat a realizovat.

ZÁLEŽÍ JEN NA VÁS, JAKOU ROLI V NĚM CHCETE HRÁT PRÁVĚ VY.

Očekáváme Vaši zprávu a předem děkujeme.
e-mail: jandrocar@gmail.comlouzecky@gmail.com

Zdroj:  Pozitivní noviny  www.pozitivni-noviny.cz


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás