Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Teď jste se stali svobodnými občany a já vám přeji k tomu mnoho štěstí. Ale svoboda může být taky nebezpečná. My se už známe z generace na generaci, ale teď budou přicházet lidé, kteří vás chtějí podvádět. Tak dejte pozor. Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež. Já vím, že budu prvním, kterého chytí, ale po sto letech jste vy na řadě". “ Zobrazit celý citát »

Komunismus je jenom jiné slovo pro krádežZaložení Mezinárodní společnosti potomků Přemyslovců

16. 8. 2006 | Redakce | Autor píše

Dne 4. srpna 2006 uplynulo 700 let od chvíle, kdy zavražděním českého krále Václava III. vymřela v královské linii dynastie Přemyslovců. Vydali jsme tehdy v Pozitivních novinách článek o založení Mezinárodní společnosti potomků Přemyslovců, čímž jsme udělali v podstatě jakýsi symbolický krok ve formě položení základního kamene budoucí stavby, o jejíž velkosti, náplni a dalším praktickém fungování jsme v ten okamžik příliš nepřemýšleli. Prostě jsme cítili potřebu v této věci něco konkrétního udělat, pokusit se rozpohybovat stojaté vody veřejně tradovaných předsudků a nevraživostí, a především přitáhnout k tématům spojeným se šlechtou a dějinami pozornost všech zainteresovaných.
Dnes jsme nejen o tři roky starší, ale také zkušenější a možná moudřejší. Iniciovali jsme za tu dobu řadu počinů týkající se tématiky historie a lidí v ní, angažovali se v projektech a akcích, na nichž jsme si stále častěji a prokazatelněji ověřovali, že myšlenka je nejen podnětná, ale že navíc zraje jako dobré víno a že prostě jen čeká na svůj pravý čas.

Internetový magazínu HISTORICKÁ ŠLECHTA je prvním konkrétním důkazem toho, že jsme svůj krok – založení Mezinárodní společnosti potomků Přemyslovců – mysleli před třemi lety opravdu vážně. Dnes máme k dispozici již celou řadu publicistických materiálů, rodokmenů, genealogických tabulí, dokumentů, fotografií, informací, audionahrávek i vlastních filmových záznamů včetně osobních kontaktů, takže můžeme začít postupně naplňovat tento magazín a nabídnout jeho prostřednictvím spolupráci nejen představitelům šlechty, ale i odborné a laické veřejnosti.
Rádi bychom, aby se magazín stal jakýmsi průsečíkem, místem virtuálního střetávání se, aby všichni zainteresovaní začali nový magazín účinně využívat pro prezentaci a propagaci šlechtických rodových tradic, myšlenek a odkazů prostřednictvím vlastních autorských prací, a předávali je všem, kdo mají či chtějí mít svou mysl i srdce otevřené.

 
12.9.2009

12.9.2009 Praha, 4.8.2006
V den sedmistého výročí vymření královské linie Přemyslovců po meči
českým králem Václavem III. byla v Praze založena
MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ.

Cíle a poslání
MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ (MSPP)

1/  Vytvořit a organizovat tvůrčí, podnikatelské a společenské zázemí pro žijící potomky Přemyslovců po přeslici, aby se mohli sami nebo zprostředkovaně podílet na všech aktivitách MSPP.

2/  Na základě vlastní badatelské činnosti zpracovávat archivní materiály a historická data, vytvářet originální mediální výstupy (články, publikace, nosiče dat apod.) a díky tomu všestranně popularizovat pro nejširší veřejnost nejen historii samotného rodu Přemyslovců, ale i historii šlechtických rodů z celé Evropy, které jsou s Přemyslovci po přeslici genealogicky spřízněny.

3/  Realizovat velkou společenskou a kulturní událost světového významu – SETKÁNÍ POTOMKŮ ŘÍMSKÉHO CÍSAŘE A ČESKÉHO KRÁLE KARLA IV. LUCEMBURSKÉHO, po matce potomka Přemyslovců – u příležitosti 700.výročí jeho narození dne 14.5.2016, při němž by se měla v Praze sejít celá řada významných potomků Karla IV. a důstojným způsobem oslavit toto jedinečné historické výročí.

4/  Propojovat jednotlivé státy Evropy nepřetržitým objevováním a prezentováním naší společné historie, kterou po celá staletí ruku v ruce vytvářely stovky šlechtických rodů, a přesvědčivě tím dokázat, že jsme všichni už dávno součástí jedné velké evropské rodiny.

 

MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ založili dne 4.8.2006 dokumentarista Jan Drocár a vydavatel Pozitivních novin Pavel Loužecký, kteří organizují první kroky této SPOLEČNOSTI v rámci přípravného výboru MSPP. Oba se věnují prezentaci historie, genealogie a šlechtických rodů již řadu let.

Reference:
■ námět a scénář televizního dokumentární filmu Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje;
■ publikované články a rodokmeny v Pozitivních novinách v rubrice POTOMCI PŘEMYSLOVCŮ a HISTORIE;
■ iniciátoři a spoluorganizátoři akce SETKÁNÍ POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ, Praha, 27.-28.7.2006;
■ autoři Genealogické tabule panovnického rodu Přemyslovců a jejich potomků na českém trůně;

Hlavní mediální platformou MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ jsou Pozitivní noviny, které již delší dobu publikují materiály na téma šlechtické rody, Přemyslovci, rodokmeny, historie atd.
V tomto trendu chceme nadále pokračovat tak, aby veškeré informace o aktivitách této společnosti a výsledcích její práce byly bezprostředně autenticky zveřejňovány a trvale archivovány na internetu.
Všechny materiály budou postupně převedeny do německé a anglické jazykové mutace, aby projekt vešel ve známost po celém světě a trvale získával potřebnou publicitu.

Naším prvořadým úkolem je nyní:
■ definovat záměr celého projektu MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ;
■ seznámit s ním všechny zainteresované osoby;
■ získat první finanční zdroje (sponzory);
■ profesionalizovat činnost MSPP;

BEZ VÁS TO NEPŮJDE!

Oslovujeme tímto zahraniční i tuzemské společnosti, soukromé osoby, podnikatele, bankéře, investory a sponzory, kteří mají osobní vztah k historii, genealogii, šlechtickým rodům nebo žijícím potomkům první české knížecí a královské dynastie Přemyslovců, aby neváhali a podpořili tento projekt.

Vaše podpora se může odehrávat v těchto rovinách:
•  VLASTNÍ FINANČNÍ VKLAD do MSPP
•  ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTŮ na osoby, které by o finanční podporu mohly mít zájem;
•  PŘÍMÁ SPOLUPRÁCE se zakladateli MSPP na organizování jejího vzniku a realizaci jednotlivých projektů (zastupování MSPP v zahraničí, obchod, marketing, ekonomika, právo, zajišťování překladů, tlumočení, tvůrčí aktivity – tvorba článků, zpracování informací, skenování archivních materiálů, přepis do elektronické podoby a řada dalších činností).

Stojíme na samém začátku projektu, který by měl významným způsobem prezentovat českou a evropskou historii po celém světě, projektu, který má reálnou šanci SPOJOVAT NÁRODY.
Jeho význam a velikost bude stoupat úměrně s počtem a významem osobností, které ho budou podporovat, naplňovat a realizovat.

ZÁLEŽÍ JEN NA VÁS, JAKOU ROLI V NĚM CHCETE HRÁT PRÁVĚ VY.

Očekáváme Vaši zprávu a předem děkujeme.
e-mail: jandrocar@gmail.comlouzecky@gmail.com

Zdroj:  Pozitivní noviny  www.pozitivni-noviny.cz


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2022  |  O nás