Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Mým hlavním úkolem, je chránit mé národy před jejich politiky.“ Zobrazit celý citát »

Habsbursko-Lotrinský František Josef I. (*1830 † 1916)Pojďme naplnit katedrálu

27. 1. 2011 | Redakce | Autor píše

  

V neděli 6. února 2011
o 11. hodině dopolední

v předvečer 700. výročí korunovace
Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny
(neděle 7. února 1311)

na místě jejího konání
v Katedrále sv. Víta
na Pražském hradě

sejdou se současní potomci
prvního Lucemburka a poslední Přemyslovny
a další hosté

k děkovné výroční mši svaté,

kterou bude celebrovat
Mons. Dominik Duka OP arcibiskup pražský a primas český

Missa Notre Dame
Guillauma de Machaut († 1377)
sekretáře krále Jana v provedení Pražského katedrálního sboru
Svatovítské chorální scholy a studentů Pražské konzervatoře. Řídí Josef Kšica.

Všichni jsme srdečně zváni společně vzdát díky Bohu a naplnit přání českého krále.

    

Jan Lucemburský

Ve znamení lva se narodil, ve znamení lva zemřel, ale hlavně ve znamení lva žil. Po třicet šest let uhájil českou zemi před vpádem cizích žoldnéřů a padl nejslavnější smrtí krále v dějinách.
Přesto bývá nazýván králem – cizincem.

23. 10. 1341 český král Jan Lucemburský „učinil darování znamenité“ s úmyslem postavit na Pražském hradě novou katedrálu. Na její výstavbu věnoval desátek ze všech stříbrných dolů a za to si vyžádal výroční bohoslužbu za sebe a svůj rod.

21. 11. 1344 český král Jan Lucemburský, jeho synové Karel (Karel IV.) a Jan Jindřich spolu s Arnoštem z Pardubic při slavnosti jeho intronizace jako prvního pražského arcibiskupa položili základní kámen Katedrály sv. Víta na Pražském hradě.

Poselství královské krve

Pozvánka je předána velvyslancům evropských monarchií, jejichž představitelé jsou potomky Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny:

 • belgický král Albert II.
 • dánská královna Margarethe II.
 • lichtenštejnský kníže Hans Adam II.
 • lucemburský velkovévoda Henri
 • monacký kníže Albert II.
 • nizozemská královna Beatrix
 • norský král Harald V.
 • španělský král Juan Carlos I.
 • švédský král Carl XVI. Gustav
 • britská královna Alžběta II.

Pozvánka je zaslána šlechtickým rodům, jejichž členové jsou potomky královského páru:

 • Dynastie Habsbursko-Lotrinská a rody: Arco, Auersperg, Bechinie z Lažan, Belcredi, Blücher, Bubna-Litic, Buquoy, Clam-Martinitz, Clary-Aldringen, Colloredo-Mannsfeld, Coudenhove, Croy, Czernin, Daczický z Heslova, Deym ze Stříteže, Dobrzenský, Bořek-Dohalský, Fürstenberg, Geymüller, Harrach, Herberstein, Hildprandt, Hohenberg, Hohenlohe, Hrubý z Gelenj, Khevenhüller, Kinský, Kolowrat-Krakowský, Korff-Kerssenbrock, Kotz z Dobrze, Küenburg, Lamberg, Ledebur-Wicheln, Lobkowicz, Mensdorff-Pouilly, Merveldt, Neipperg, Nostitz, Paar, Pallavicini, Pálffy, Parish, Podstatzky-Lichtenstein, Rohan, Salm, Serényi, Schlik, Schwarzenberg, Schönborn, Starhemberg, Sternberg, Strachwitz, Thun-Hohenstein, Thurn-Taxis, Trauttmansdorff, Troskov, Waldstein, Wilczek, Windisgrätz, Wratislav.

Účast není početně omezena.

S podporou Arcibiskupství pražského a Správy pražského hradu pořádají:

 • Občanské sdružení na podporu setkání potomků Jana Lucemburského
 • Matice staroboleslavská
 • Spolek na podporu kulturně historických projektů
 • Jednota pro zvelebení hudby v Čechách
 • Sdružení autorů Fontes Europae

Am Sonntag, den 6. Februar 2011
um 11.00 vormittags

am Vorabend des 700. Jahrestages der Krönung
Johann von Luxemburg und der Przemyslidin Elisabeth
(7. Februar 1311)

am authentischen Orte
im Veitsdom
auf der Prager Burg

werden sich die direkten Nachfahren
des ersten Luxemburgers und der letzten Przemyslidin
sowie weitere geladene Gäste einfinden

zum Dankesgottesdienst,

zelebriert von
Mons. Dominik Duka OP
Prager Erzbischof und böhmischer Primas

Missa Notre Dame
von Guillaume de Machaut († 1377)
Sekretär König Johanns
ausgeführt vom
Prager Kathedralschor
St.Veitskathedralsschola
und Studenten des Prager Konservatoriums
geleitet von Josef Kšica

Alle sind herzlich eingeladen
gemeinsam Gott zu danken
und so den Wunsch des böhmischen Königs zu erfüllen

Johann von Luxemburg

Im Zeichen des Löwen wurde er geboren,
Im Zeichen des Löwen ist er gestorben,
Vor allem aber lebte er im Zeichen des Löwen.
Sechsunddreissig Jahre lang verteidigter er
das böhmische Land gegen Angriffe feindlicher Söldner
und erlitt einen berühmten Heldentod,
der in die Geschichte Böhmens einging.

Und doch wird er oft von den Böhmen „König-Ausländer“ genannt.

Am 23.10.1341 tat der böhmische König Johann von Luxemburg
eine grosszügige Schenkung im Ansinnen auf der Prager Burg
eine neue Kathedrale errichten zu lassen.
Für ihre Errichtung verwendete er ein Zehntel seiner Erträge
aus den Silberbergwerken und im Gegenzug erbat er,

eine Jubiläumsmesse für sich
und seine Familie lesen zu lassen.

Am 21.11.1344 erfolgte die Grundsteinlegung
für den Skt.Veitsdom auf der Prager Burg
durch den böhmischen König Johann von Luxemburg,
seine Söhne Karl (Karl IV.) und Johann Heinrich
gemeinsam mit Ernst zu Pardubitz
anlässlich dessen Intronisierung als ersten Prager Erzbischof.

Königliche Botschaft

Königliche Botschaft
Die Einladung wurde an die Botschafter
jener europäischen Monarchien übergeben,
deren Vertreter Nachfahren
Johann von Luxemburgs und der Przemyslidin Elisabeth sind
König Albert II. von Belgien
Königin Margarethe II. von Dänemark
Fürst Hans Adam II. von Liechtenstein
Großfürst Henri von Luxemburg
Fürst Albert II. von Monaco
Königin Beatrix von den Niederlanden
König Harald V. von Norwegen
König Juan Carlos I. von Spanien
König Carl XVI. Gustav von Schweden
Königin Elisabeth II. von Grossbritanien

Die Einladung wird an folgende Adelsfamilien versandt,
Deren Mitglieder Nachfahren des Königspaares sind:

Dynastie Habsburg-Lothringen sowie folgende Familien:
Arco, Auersperg, Bechinie z Lažan, Belcredi,
Blücher, Bubna-Litic, Buquoy, Clam-Martinitz,
Clary-Aldringen, Colloredo-Mannsfeld,
Coudenhove, Croÿ, Czernin, Daczický z Heslova,
Deym ze Stříteže, Dobrzenský, Bořek-Dohalský,
Fürstenberg, Geymüller, Harrach, Herberstein,
Hildprandt, Hohenberg, Hohenlohe, Hrubý z Gelenj,
Khevenhüller, Kinský, Kolowrat-Krakowský,
Korff-Kerssenbrock, Kotz z Dobrze, Küenburg,
Lamberg, Ledebur-Wicheln, Lobkowicz,
Mensdorff-Pouilly, Merveldt, Neipperg, Nostitz,
Paar, Pallavicini, Pálffy, Parish,
Podstatzky-Lichtenstein, Rohan, Salm, Serényi,
Schlik, Schwarzenberg, Schönborn, Starhemberg,
Sternberg, Strachwitz, Thun-Hohenstein,
Thurn-Taxis, Trauttmansdorff, Troskov,
Waldstein, Wilczek, Windisgrätz, Wratislav.

Die Teilnehmeranzahl ist nicht beschränkt.
Mit Unterstützung des Prager Erzbistums
und der Verwaltung der Prager Burg
Veranstalter
Bürgerverband zur Förderung der Zusammenkünfte
von Nachfahren Johann von Luxemburgs
Altbunzlauer Mutter
Verein zur Unterstützung kulturell-historischer Projekte
Einheit zur Unterstützung der Musik in Böhmen
Die Autorenvereinigung

S použitím knihy Jan Šmída Ve znamení Lva


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás