Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Ottův slovník naučnýPojďme naplnit katedrálu

27. 1. 2011 | Redakce | Autor píše

V neděli 6. února 2011 o 11. hodině dopolední

v předvečer 700. výročí korunovace
Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny
(neděle 7. února 1311)

na místě jejího konání
v Katedrále sv. Víta
na Pražském hradě

sejdou se současní potomci
prvního Lucemburka a poslední Přemyslovny
na českém trůně a další hosté

k děkovné výroční mši svaté,

kterou bude celebrovat
Mons. Dominik Duka OP arcibiskup pražský a primas český

Missa Notre Dame
Guillauma de Machaut († 1377)
sekretáře krále Jana v provedení Pražského katedrálního sboru
Svatovítské chorální scholy a studentů Pražské konzervatoře. Řídí Josef Kšica.

Všichni jsme srdečně zváni společně vzdát díky Bohu a naplnit přání českého krále.

    

Jan Lucemburský

Ve znamení lva se narodil, ve znamení lva zemřel, ale hlavně ve znamení lva žil. Po třicet šest let uhájil českou zemi před vpádem cizích žoldnéřů a padl nejslavnější smrtí krále v dějinách.
Přesto bývá nazýván králem – cizincem.

23. 10. 1341 český král Jan Lucemburský „učinil darování znamenité“ s úmyslem postavit na Pražském hradě novou katedrálu. Na její výstavbu věnoval desátek ze všech stříbrných dolů a za to si vyžádal výroční bohoslužbu za sebe a svůj rod.

21. 11. 1344 český král Jan Lucemburský, jeho synové Karel (Karel IV.) a Jan Jindřich spolu s Arnoštem z Pardubic při slavnosti jeho intronizace jako prvního pražského arcibiskupa položili základní kámen Katedrály sv. Víta na Pražském hradě.

Poselství královské krve

Pozvánka je předána velvyslancům evropských monarchií, jejichž představitelé jsou potomky Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny:

 • belgický král Albert II.
 • dánská královna Margarethe II.
 • lichtenštejnský kníže Hans Adam II.
 • lucemburský velkovévoda Henri
 • monacký kníže Albert II.
 • nizozemská královna Beatrix
 • norský král Harald V.
 • španělský král Juan Carlos I.
 • švédský král Carl XVI. Gustav
 • britská královna Alžběta II.

Pozvánka je zaslána šlechtickým rodům, jejichž členové jsou potomky královského páru:

 • Dynastie Habsbursko-Lotrinská a rody: Arco, Auersperg, Bechinie z Lažan, Belcredi, Blücher, Bubna-Litic, Buquoy, Clam-Martinitz, Clary-Aldringen, Colloredo-Mannsfeld, Coudenhove, Croy, Czernin, Daczický z Heslova, Deym ze Stříteže, Dobrzenský, Bořek-Dohalský, Fürstenberg, Geymüller, Harrach, Herberstein, Hildprandt, Hohenberg, Hohenlohe, Hrubý z Gelenj, Khevenhüller, Kinský, Kolowrat-Krakowský, Korff-Kerssenbrock, Kotz z Dobrze, Küenburg, Lamberg, Ledebur-Wicheln, Lobkowicz, Mensdorff-Pouilly, Merveldt, Neipperg, Nostitz, Paar, Pallavicini, Pálffy, Parish, Podstatzky-Lichtenstein, Rohan, Salm, Serényi, Schlik, Schwarzenberg, Schönborn, Starhemberg, Sternberg, Strachwitz, Thun-Hohenstein, Thurn-Taxis, Trauttmansdorff, Troskov, Waldstein, Wilczek, Windisgrätz, Wratislav.

Účast není početně omezena.

S podporou Arcibiskupství pražského a Správy pražského hradu pořádají:

 • Občanské sdružení na podporu setkání potomků Jana Lucemburského
 • Matice staroboleslavská
 • Spolek na podporu kulturně historických projektů
 • Jednota pro zvelebení hudby v Čechách
 • Sdružení autorů Fontes Europae

 

 

S použitím knihy Jan Šmída Ve znamení Lva


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás