Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Kdyby Kain nalezl Abela ozbrojeného, snad by se tato první vražda na zeměkouli nebyla stala.“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (*1799 † 1870)Katschnerovi

Výlov rybníka v parku dobřenického zámku

20. 10. 2014 | Jan Drocár | Autor píše

Rybníkářství ve východních Čechách má velmi dlouhou tradici a v 15. a 16. století bylo dokonce významnější než v jižních částech země. Největšího rozmachu dosáhlo za vlády Pernštejnů, kteří od roku 1490 do roku 1560 založili na svých panstvích na 400 rybníků. Užitek z toho měli i sousedé z okolních panství, neboť rybníky jim pomohly vysušit močály, rozšířit louky, pole i lesy s následnou možností zvýšit chov dobytka i koní. Jedinečnou události byl vždy výlov rybníků. Bylo a je tomu tak každoročně i ve východočeských Dobřenicích. Letos připadl výlov na sobotu 18.10.2014.

Výlov rybníka v Dobřenicích

20. 10. 2013 | Jan Drocár | Autor píše

Každoročně se na dobřenických rybnících paní Karly Katschnerové konají jejich podzimní výlovy.  V roce 2013 připadl tento den na sobotu 19. října a jak ukazuje fotoreportáž den se vydařil. Karla Katschnerová pozvala na výlov všechny místní a přijelo i několik jejích "spřátelených" hostů. Například majitelé zámku v Potštejně Lenka a Zdeněk Nováčkovi. 
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás