Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"...ctihodného mistra Jana Husa, hotového bakaláře svaté teologie a mistra umění, ukazatele tohoto listu, který co nejdříve přijde z Království českého na obecný koncil, konaný v Kostnici, kterého jsme i my přijali do naší a Svaté říše obrany a záštity, všem vám a každému zvláště s plnou přízní doporučujeme žádajíce, abyste ho, až k vám přijde, s pocitem povinnosti ráčili laskavě přijmout, vlídně s ním zacházeli a v tom, co se týká rychlosti a bezpečnosti jeho cesty, jak po zemi, tak po vodě, ukázali mu pomocnou a nezištnou ochotu"....“ Zobrazit celý citát »

Text Zikmundova glejtu Husovi na cestu do Kostnicebubnové z Litic

U Bubnů z Litic se slavilo

24. 4. 2016 | Jan Drocár | Šlechtic vypravuje

Eleonora Dujková rozená hraběnka Bubna-Litic, majitelka východočeského zámku Doudleby, oslavila se svými dětmi, vnuky a pravnuky narozeniny.

Karel IV. v Anatomickém ústavu

21. 4. 2016 | Redakce | Karel IV.

"Fakt, že naše 1. lékařská fakulta, následnice jedné ze čtyř původních fakult Univerzity Karlovy, a potažmo celá univerzita oslavuje sedmisté narozeniny našeho zakladatele Karla IV. - českého krále a římského císaře -, je vlastně velmi osobní. A protože to opravdu nejsou narozeniny ledajaké, setkáváme se při tomto výročí i se spoustou dalších gratulantů. Je jich opravdu mnoho a tvoří skvělou společnost," přivítal účastníky Semináře o životě a smrti Karla IV. děkan 1. LF UK Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Bubna-Litic, Adam *1927 † 2016

12. 1. 2016 | Jan Drocár | Osobnosti

Adam Vít hrabě Bubna-Litic (*14.8.1927 Villa Meran u Semmeringu † 10.1.2016 Praha) pocházel ze starobylého českého šlechtického rodu Bubnů z Litic. Po komunistickém převratu odešel do australského exilu a do vlasti se mohl vrátil až po roce 1989. V roce 1992 se sestrou Eleonorou restituoval rodový majetek konfiskovaný rodu v roce 1948. Adam nejdříve hospodařil na doudlebském zámku a poté od roku 2005 až do své smrti spravoval hornojelenskou část rodového majetku.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2020  |  O nás