Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Úvahy dr. Otty Habsburského o budoucnosti Evropy před 26 lety. „Když bylo před dvěma sty lety v důsledku Francouzské revoluce oznámeno, že Bůh je mrtev nebo že nikdy nežil, začala až dosud největší krize lidstva. Ta vyústila ve 20. století ve zřízení koncentračních táborů nacionálního socialismu a komunistických gulagů… “ Zobrazit celý citát »

Dr. Otto Habsburský, Úvahy o Evropě, 1993Stoleté výročí 1918-2018 očima Habsburků

24. 10. 2018 | Jan Drocár | Šlechtic vypravuje, Video-audio

Stoleté výročí 1918-2018 očima Habsburků

Krátký filmový dokument
vznikl u příležitosti stoletého výročí od zániku monarchie z pohledu současných Habsburků.

Současní představitelé bývalé panovnické linie Habsbursko-Lotrinské dynastie, Karel Habsburský, vnuk posledního rakousko-uherského císaře a českého krále Karla I. spolu se svým bratrem Georgem a synem Ferdinandem Zvonimírem se při příležitosti 100. výročí konce habsburské monarchie rozhodli prostřednictvím ojedinělého dokumentu zveřejnit svůj pohled na dějiny uplynulého století i na problémy současného evropského společenství. Spolu s úvahou, jaké postavení v dnešní Evropě by měla podunajská monarchie, kdyby nedošlo k jejímu rozpadu, hledá dokument odpověď na otázku, co dodnes spojuje země bývalé monarchie a jaký je význam vzájemných vztahů zemí střední Evropy pro zachování společných kulturních tradic, prosperity a bezpečnosti i pro další pozitivní vývoj Evropské unie.

ZDE DOLE JE MOŽNO SI PŘEČÍST K DANÉMU TÉMATU
INTERWIEW KARLA HABSBURSKÉHO
:
KARL VON HABSBURG INTERWIEW 1918-2018

Karel Habsburský na Audienci u císaře Karla v Brandýse
nad Labem a Staré Boleslavi v roce 2013

Georg Habsburský na oslavách 700. výročí narození
císaře a krále Karla IV. Lucemburského v Praze v roce 2016

Zemanské osazenstvo Pražského hradu se během oficiálních oslav 700. výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. v květnu 2016 nejenže nezmohlo ani na symbolickou nabídku noclehu pro vnuka posledního českého krále, ale neodhodlalo ani k nějakému jinému pozvání pro tohoto přímého potomka oslavujícího Karla IV. (ve 20. generaci), ale i potomka dalších 27 českých panovníků. Arcivévoda Jiří s manželkou a třemi dětmi tak povečeřel v soukromí a rád v klasické české hospodě U Vejvodů na Starém Městě v Praze.
ZDE JE MOŽNO SI VÝŠE PUBLIKOVANOU MAPU ZVĚTŠIT
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2022  |  O nás