Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Postoj české zemské šlechty v době nacistického ohrožení země byl vyjádřen v roce 1938 první šlechtickou deklarací nazvanou "Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu". Dne 17.9.1938 jí 12 šlechtických zástupců předneslo prezidentovi republiky Edvardu Benešovi. Po jeho abdikaci potvrdili zástupci šlechty svůj postoj i novému prezidentu Emilu Háchovi (2. deklarace). “ Zobrazit celý citát »

Druhá šlechtická deklarace z 24.1.1939Stoleté výročí 1918-2018 očima Habsburků

24. 10. 2018 | Jan Drocár | Šlechtic vypravuje, Video-audio

Stoleté výročí 1918-2018 očima Habsburků

Krátký filmový dokument
vznikl u příležitosti stoletého výročí od zániku monarchie z pohledu současných Habsburků.

Současní představitelé bývalé panovnické linie Habsbursko-Lotrinské dynastie, Karel Habsburský, vnuk posledního rakousko-uherského císaře a českého krále Karla I. spolu se svým bratrem Georgem a synem Ferdinandem Zvonimírem se při příležitosti 100. výročí konce habsburské monarchie rozhodli prostřednictvím ojedinělého dokumentu zveřejnit svůj pohled na dějiny uplynulého století i na problémy současného evropského společenství. Spolu s úvahou, jaké postavení v dnešní Evropě by měla podunajská monarchie, kdyby nedošlo k jejímu rozpadu, hledá dokument odpověď na otázku, co dodnes spojuje země bývalé monarchie a jaký je význam vzájemných vztahů zemí střední Evropy pro zachování společných kulturních tradic, prosperity a bezpečnosti i pro další pozitivní vývoj Evropské unie.

ZDE DOLE JE MOŽNO SI PŘEČÍST K DANÉMU TÉMATU
INTERWIEW KARLA HABSBURSKÉHO
:
KARL VON HABSBURG INTERWIEW 1918-2018

Karel Habsburský na Audienci u císaře Karla v Brandýse
nad Labem a Staré Boleslavi v roce 2013

Georg Habsburský na oslavách 700. výročí narození
císaře a krále Karla IV. Lucemburského v Praze v roce 2016

Zemanské osazenstvo Pražského hradu se během oficiálních oslav 700. výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. v květnu 2016 nejenže nezmohlo ani na symbolickou nabídku noclehu pro vnuka posledního českého krále, ale neodhodlalo ani k nějakému jinému pozvání

pro tohoto přímého potomka oslavujícího Karla IV. (ve 20. generaci), ale i potomka dalších

27 českých panovníků. Arcivévoda Jiří s manželkou a třemi dětmi tak povečeřel v soukromí

a rád v klasické české hospodě U Vejvodů na Starém Městě v Praze.

ZDE JE MOŽNO SI VÝŠE PUBLIKOVANOU MAPU ZVĚTŠIT
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2020  |  O nás