Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Teď jste se stali svobodnými občany a já vám přeji k tomu mnoho štěstí. Ale svoboda může být taky nebezpečná. My se už známe z generace na generaci, ale teď budou přicházet lidé, kteří vás chtějí podvádět. Tak dejte pozor. Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež. Já vím, že budu prvním, kterého chytí, ale po sto letech jste vy na řadě". “ Zobrazit celý citát »

Waldstein Jiří Antonín (*1818 † 1854)Hájek u Polomu

Barokní lovecký zámeček postavený v letech  1773-1775  Františkem Oldřichem Kinským. Od 
roku 1812 přechází na kosteleckou větev. V roce 1870 byl zámeček přestavěn na myslivnu. Kostelecké větvi Kinských patřil do roku 1948 a v roce 1992 jim byl v rámci restitucí opět navrácen a slouží potřebám Kinského lesní zprávy. V roce 2013 koupil zámek Michal Dujka, potomek hraběcího rodu Bubnů z Litic.

MAJITELÉ ZÁMKU HÁJEK U POLOMU

Zámek měl od svého postavení v roce 1775 více jak 10 majitelů .

Ottův slovník naučný

Hájek: Hájek, hejt. Rychnov n. K., okr. Kostelec n. O., fara Sudislav, poš. Potštýn; 9 d.,
43 ob. č. (1890), poutní kaple sv. Pantaleona, lovecký zámeček, malé lázně a myslivna.

 

OBEC POLOM 

Oficiální stránky obce Polom

Obec Polom leží v jihovýchodní části okresu Rychnov nad Kněžnou na hranici s  okresem Ústí nad Orlicí na rozhraní kraje Hradeckého a Pardubického. Součástí obce je také osada Hájek: Osada vznikla na ve 2. polovině 17. století. Poprvé se připomíná v roce 1692, kdy byla přifařena k nově zřízené faře na  Sudslavi.  Její majitelkou byla tehdy Eleonora Terezie Ugartová. V roce 1756 získal Hájek majitel Chocně František Oldřich Kinský. Tento majitel si Hájek velmi oblíbil a v roce 1773 tu zbudoval nevelký lovecký zámek. Vzhledem k tomu, že vodní pramen v Hájku byl považován za léčivý, zřídil zde ve stejné době i  lázně a nad pramenem nechal postavit pozdně barokní kapličku sv. Pantaleona. Po  smrti Františka Oldřicha v roce 1792 další majitelé (od roku 1812 příslušníci kostelecké větve rodu Kinských, jejímž zakladatelem byl Josef Kinský- pozn. red.) již neměli o Hájek tak veliký zájem. Ve 2. polovině 60. let 19. století za Bedřicha Kinského byla zbořena lázeňská budova a barokní kaple byla nahrazena pseudogotickou. Bylo změněno i její zasvěcení – Panně Marii a zámeček byl v roce 1870 přestavěn na myslivnu. Majetkem kostelecké větve Kinských zůstal až do roku 1948, kdy byl spolu s lesy kosteleckého velkostatku znárodněn. Byl využíván národním podnikem Východočeské státní lesy. V roce 1992 byl v rámci restituce spolu s okolními lesy vrácen Josefu Kinskému. Dnes slouží potřebám Kinského lesní správy. Zámeček byl postaven na terase jižního svahu příjemného údolíčka. Patrové obdélníkové stavby s lehce čtvrtkruhově vybranými nárožími dodává kultivovaný vzhled souměrně řešená, jednoduše členěná hlavní fasáda, k níž vystupuje od kapličky dlouhé přímé schodiště.
Působivost architektury, jen v ploše členěné mezi patrovou římsou, umocňuje mansardová šindelová střecha, posazená na drobně profilovanou hlavní římsu. Zevnějšku odpovídá i přehledná dvoutraktová dispozice s příčně položenou chodbou, na jejímž konci bývala černá kuchyň, jediná klenutá prostírka. 

 

V patře se zčásti zachovaly klasicistní dveře, i krov je původní, se stojatou stolicí. K pozdějším úpravám z doby kolem roku 1870 patří proražení chodby skrze zmíněnou černou kuchyň, zřízení sklípku v severozápadní části, na  severu přistavěná pavláčka se záchodem a zejména velký přízemní východní přístavek chlévů a stájí. Pseudoslohová kaplička vlevo pod schodištím je obdélná s trojbokým závěrem, nad vchodem má zvoničku a uvnitř křížovou a trojdílnou klenbu se štukovými žebírky na hranách.  Čerpáno z knihy: Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou
Asi dvacet minut chůze od obce Polom je osada Hájek s pěkným Barokním loveckým zámečkem z r. 1775 knížete Františka Oldřicha Kinského a kapličkou 

 vysvěcenou biskupem Kašparem z  Hradce Králové (pozdější arcibiskup Pražský) roku 1927  svaté Justině a svatému Teodolikovi.
Turistické trasy vedoucí přes obec:
Žlutá: Z Potštejna přes Proruby, Polom, Sopotnici, Českou Rybnou k Popluží
(u Žamberka).
Zelená: Z Potštejna přes Modlivý důl na Polom a  dále přes Hájek Malou a Velkou Skrovnici do Brandýsa nad Orlicí.

Nad obcí Polom a  nad Hájkem (místní část obce), směrem k Sopotnici se táhne hustý les zvaný “Černý les “. Uprostřed lesa stával mocný buk, u kterého se dříve scházívala panská společnost na lovu, zvlášť paní hraběnka Žofie tam ráda docházela. Vichřice buk vyvrátila a na tom místě je postaven pomník s nápisem: Zde stával Žofin buk 27 .Nm. 1888.
Turistické trasy vedoucí přes obec:
Žlutá: Z Potštejna přes Proruby, Polom, Sopotnici, Českou Rybnou k Popluží (u Žamberka).
Zelená: Z Potštejna přes Modlivý důl na Polom a  dále přes Hájek Malou a Velkou Skrovnici do Brandýsa nad Orlicí.

Ves Hájek vznikla v druhé polovině 17. století a první zmínka o ní je z roku 1692, kdy její majitelkou byla Eleonora Terezie Ugartová. V roce 1756 získává Hájek majitel choceňského panství František Oldřich Kinský a Hájek si natolik oblíbil, že zde v roce 1773 buduje nevelký barokní lovecký zámek. Pramen v Hájku byl považován za léčivý, byly zde postaveny lázně a pozdně barokní kaplička. Jako lázně je Hájek zmiňován v roce 1789 v Schallerově topografii. Od roku 1812 přechází Hájek na kosteleckou větev rodu Kinských, kteří o dané místo nemají až takový zájem. Bedřich Kinský v šedesátých letech 19. století nechává zbourat lázeňskou budovu (stála proti kapli) a nahrazuje barokní kapli novogotickou. V roce 1870 byl zámeček přestavěn na myslivnu a Kinským patřil až do znárodnění v roce 1948. Od roku 1948 do roku 1992 byl vyžíván národním podnikem Východočeské státní lesy. V roce 1992 v rámci restitucí byl vrácen Josefu Kinskému a je využíván Kinského lesní zprávou.
Hrady.cz:
Petr Nožička čerpáno z: Musil Svoboda, Hrady, zámky, tvrze okresu RnK, Grantis UO 1998, 8.12. 2011

Osada Hájek vznikla na ve druhé polovině 17. století. Poprvé se připomíná v roce 1692, kdy byla její majitelkou Eleonora Terezie Ugartová. V roce 1756 získal Hájek majitel Chocně František Oldřich Kinský, který si zde v roce 1773 nechal vybudovat lovecký zámeček. Tentýž majitel také zřídil ve stejné době v Hájku lázně a nad pramenem, který byl pokládán za léčivý, nechal postavit pozdně barokní kapličku sv. Pantaleona. Kinští drželi Hájek až do poloviny dvacátého století, nicméně po smrti Františka Oldřicha v roce 1792 již o něj neměli velkého zájmu. Ve šedesátých letech 19. století za Bedřicha Kinského byla zbořena lázeňská budova a barokní kaple byla nahrazena pseudogotickou. Bylo změněno i její zasvěcení – Panně Marii a zámeček byl v roce 1870 přestavěn na myslivnu. V roce 1948 byl spolu s lesy kosteleckého velkostatku znárodněn a připadl dos správy národního podniku Východočeské státní lesy. V roce 1992 byl zámek v rámci restituce spolu s okolními lesy vrácen Josefu Kinskému a dnes slouží potřebám jeho lesní správy.
Popis objektu: Zámek Hájek byl postaven na terase ve stráni mírně se svažující do údolí. Je to patrová obdélníková budova s jednoduchou fasádou a mansardovou šindelovou střechou a lehce čtvrtkruhově vybranými nárožími. Budova je členěna mezipatrovou římsou.  S kaplí je spojena dlouhým přímým schodištěm.

NEMOVITOSTI-INZERCE.CZ
Hájek u Polomu

Lovecký zámeček – 1139 m2 s přilehlými pozemky- cca 10000 m2, vlastním rybníkem – 1906 m2  
a kapličkou postaven na terase jižního svahu příjemného údolíčka. Patrové obdélníkové stavbě s lehce čtvrtkruhově vybranými nárožími dodává kultivovaný vzhled souměrně řešená, jednoduše členěná hlavní fasáda, k níž vystupuje od  kapličky dlouhé přímé schodiště. Působivost architektury, jen v ploše členěné mezipatrovou římsou, umocňuje mansardová šindelová střecha, posazená na drobně profilovanou hlavní římsu. Zevnějšku odpovídá i přehledná dvoutraktová dispozice s příčně položenou chodbou, V patře se zčásti zachovaly klasicistní dveře, i  krov je původní. Pseudoslohová kaplička s novogotickým oltářem. Zámeček se skládá z obytné budovy, k tomu patří pískovcová stodola z r. 1870 Obytná stavba je částečně podsklepená, s patrem a pavlačí. V přízemí budovy jsou 2 místnosti, sociální zařízení, prádelna, v patře je celkem 3 místností. Není dokončen interier budovy (podlahy, dveře, okna, soc. zařízení v přízemí).
I.patro z  větší části zrenovováno. Nad tím vším je prostorná půda s možností pokrovní vestavby.V celém objektu jsou dřevěné podlahy z fošen v dobrém stavu. Za domem zapuštěný vyzděný bazén s laminátovou vložkou.Vlastní rybník. Tech.vybavení: el.220/380 V, vytápění celého objektu pelet. kotlem (Rojek). Jedná se o  památkově chráněný objekt – možnost získání státní dotace na rekonstrukce. Idyla: pro velikou rodinu, významné rekreační sídlo firmy apod. Exkluzivní nemovitost v takovém místě a v takovém stavu se v České republice nevyskytuje. Zámeček leží v malé vesničce Polom v osadě Hájek na polosamotě těsně přiléhající lesů 2 km lyžařský vlek Sopotnice. V okolí se vyskytuje významný revír lovné zvěře spadající pod lesy p. Kinského. K nemovitosti je dostupná cesta udržovaná obcí Polom pravidelně i v zimě. Historie: Osada Hájek vznikla ve druhé polovině 17. století. Poprvé se připomíná v roce 1692, kdy byla její majitelkou Eleonora Terezie Ugartová. V roce 1756 získal Hájek majitel Chocně František Oldřich Kinský, který si zde v roce 1773 nechal vybudovat lovecký zámeček. Tentýž majitel také zřídil ve stejné době v Hájku lázně a nad pramenem, který byl pokládán za léčivý, nechal postavit pozdně barokní kapličku sv. Pantaleona.  Kinští drželi Hájek až do poloviny dvacátého století, nicméně po smrti Františka Oldřicha v roce 1792 již o něj neměli velkého zájmu. Ve šedesátých letech 19. století za Bedřicha Kinského byla zbořena lázeňská budova a barokní kaple byla nahrazena pseudogotickou. Bylo změněno i její zasvěcení – Panně Marii a zámeček byl v roce 1870 přestavěn na myslivnu. Nemovitost má balkon. S nemovitostí je nabízena i garáž. Součástí nemovitosti je zahrada. Inzerát byl aktualizován dne 28.06.2011.   

Související klíčová slova

, , ,Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2018  |  O nás