Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Nikoliv rozvážně kupředu, nýbrž rozhodně dozadu, neboť před námi je propast"....Císař pozbude svého postavení a jeho nástupce liberální buržoazii smete proletariát a ten se střetne s rolníky a toto střetnutí bude "nejkrvavější, neboť patří k povaze vlastníka půdy, najmě toho, jenž ji sám vzdělává, že je v ní takřka zakořeněn a že se nejtíže vzdá myšlenky vlastnictví a dědičnosti, což je přec konečným záměrem komunismu...za všeobecného zmatku pak nastane potřeba diktátora...."“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (*1799 † 1870)PŘEMYSLOVCI – předci Lucemburků a Plantagenetů

Přemyslovci – předci Lucemburků i anglických králů

PREMYSLOVCI A JEJICH POTOMCI
Z Lucemburků byl prvním mužským potomkem Přemyslovců římský císař a český král Karel IV. Lucemburský (*1316 † 1378), syn české princezny

Elišky Přemyslovy (*1292 † 1330) a českého krále Jana Lucemburského (*1296 † 1346).
Z anglických králů byl prvním potomkem Přemyslovců Eduard I. Plantagenet (*1239 †1307), syn Eleonory z Provence (*c. 1223 † 1291) a anglického krále Jindřicha III. Plantageneta (*1207 † 1272).
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás