Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Šlechtictví můžeme mít v sobě jako něco osobního, co v sobě nosíme a nějakým způsobem prezentujeme".“ Zobrazit celý citát »

Dlauhoweský Václav *1946Battaglia – základní údaje

Rod Battaglia – základní údaje

Battaglia de Sopramonte é Ponte alto
Popis erbu: V červeno-zlatě polceném štítě kosmé
břevno opačných barev. Klenot: půl obrněného rytíře
s černým, zlatým a červeným pštrosím perem na přilbě,
držícího v pravici meč a v levici zlatě lemovanou
červenou korouhev mezi stříbrnými křídly;
pokrývadla červeno-zlatá.


Název rodu

Battagliové (Battaglia znamená v překladu Boj)

Původ rodu

Původem je rod z Benátska

Základní údaje

v roce 1677 povýšeni do šlechtického stavu, první významný předek Šimon de Battaglia

Rodokmen rodu

Rodokmen Battagliů jako potomků Karla IV. a zároveň signatářů šlechtické deklarace
z roku 1939 si je možno spolu s rodokmeny dalšími signatářských rodů prohlédnout
na výstavě mělnickém zámku.

Rodová sídla

Bratronice
Lažany

Rodové větve

rod se rozdělil do dvou linií – mladší linie se usadila v Haliči a starší linie se usadila v Čechách

Představitelé rodu

abecedně:
Blanka Marie (26.8.1911 Pressbaum † 7.1.2005 Lažany), amatérská cyklistka, starší  sestra Christiana, poslední členka rodu po přeslici
Christian
(*7.12.1914 † 29.8.1992 u Strakonic) – amatérský cyklista, mistr  Čech v silničním závodě na 200 km (1935), bratr Blanky Marie, poslední člen rodu po meči
Josef  (*21.6.1824 Písek † 1.11.1891 Bratronice) – v roce 1864 dědil statek Bratronice po svém strýci
z matčiny strany Josefovi rytíři Talackovi
Quido Julius (*29.10.1873 Bratronice † 29.4.1962 Bratronice) –  signatář 3. šlechtické deklarace (1939)

Titulatura

Svobodný pán (baron), svobodná paní (baronka).
V roce 1677 byl rodu přiznán říšský šlechtický stav “von Ponte alto”.
Šimon de Battaglia byl  za vojenské zásluhy v roce 1708 císařem Josefem I. povýšen do stavu říšských svobodných pánů “de Supramonte et Ponte alto”.

Vývoj rodu

PETR MAŠEK: encyklopedické knihy MODRÁ KREV a ŠLECHTICKÉ RODY…

Původně benátská rodina, která přes jižní Tyrolsko přišla do Rakouska a do Čech. V roce 1677 jim byl přiznán šlechtický stav a v roce 1708 za vojenské zásluhy stav svobodných pánů. Na konci 18 .století se rod rozdělil do dvou linií, z nichž mladší žila v Haliči a starší v Čechách. Z haličské linie pocházel baron Quido Battaglia (*1846 † 1915), rakouský důstojník, který se zamiloval do dcery Karla Havlíčka Borovského Zdeny, známé jako „dcera národů“. Jeho láska byla opětována, avšak vztah byl na nátlak veřejnosti násilně přerušen. O pět let později podlehla Zdena tuberkulóze a Quido Battaglia se krátce nato oženil s polskou šlechtičnou Olgou von Lodgia-Baranowskou a žil ve Lvově.

V roce 1865 získal baron Josef Battaglia (*1824 † 1891) ze starší linie rodu jihočeský statek a zámek Bratronice. Jeho syn Quido Julius (*1873 †1962) podepsal v roce 1939 podepsal prohlášení příslušníků historické šlechty předané prezidentu E. Háchovi. V Bratronicích žil i po roce 1948, kdy byl majetek roku zkonfiskován. Jeho syn Christian Battaglia (*1914 † 1992) se věnoval cyklistice, byl nadšeným závodníkem, a i když nikdy nedosáhl výrazných vítězství, byl ctěn jako čestný a náročný soupeř.
Spisovatel Ota Pavel o něm a jeho sestře Blance (*1911 † 2005) napsal povídku „ Baroni na kolech“. Na kole baron Christian i zemřel.

WIKIPEDIE – internetová encyklopedie: 

Battagliové celým názvem Battaglia de Sopramonte e Ponte alto byl český, původně benátský šlechtický rod z Trenta, který se později přestěhoval do Tyrol.

V roce 1677 byl rodu přiznán šlechtický stav a v roce 1708 byl Šimon de Battaglia císařem Josefem I. povýšen do stavu svobodných pánů. Rod se rozdělil do dvou linií. Mladší linie se usadila v Haliči a starší linie se usadila v Čechách. Baron Josef Battaglia roku 1865 koupil statek a zámek v Bratronicích.

OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ

Battaglia de Sopramonte e Ponte alto, šlecht., původně benátský rod, který později přestěhoval se do Tyrol, kde Šimon de Battaglia pro zásluhy své o rakouské vojsko cís. Josefem I. (1708) byl povýšen do stavu svobodných pánů. František de Battaglia (*1778) přesídlil se do Čech, kde drží dosud syn jeho Josef Bratronice, Jindřiška de Battaglia Lažany (od r. 1874).

Rod Battaglia – základní údaje na webu Historická šlechta

Zobrazit všechny související články

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás