Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Šlechtictví můžeme mít v sobě jako něco osobního, co v sobě nosíme a nějakým způsobem prezentujeme".“ Zobrazit celý citát »

Dlauhoweský Václav *1946Sternberg, František Filip *1708 † 1786

14. 2. 2024 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC
František Damián hrabě Sternberg
*26.7.1667 Vídeň  † 15.5.1723 Častolovice
MATKA
Marie Josefa hraběnka z Trauttmansdorffu
*29.8.1681 Praha † 30.11.1742 Praha

František Filip hrabě Sternberg

*21.8.1708 Praha † 9.1.1786 Vídeň, St. Stephan

František Filip pocházel z jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů Sternbergů. C.k.komoří, tajný rada; nejvyšší hofmistr Marie Terezie, 1735 člen švábského kolegia říšských hrabat, 1745-1748 vyslanec na říšském sněmu v Řezně, 1748 v Drážďanech, 1763 rytíř řádu Zlatého rouna. Statky: po otci dědil majorát Častolovice-Zásmuky.

oo 18.4.1731 Vídeň. St. Stephan

MANŽELKA

Maria Leopoldina Theresia hraběnka von Starhemberg
*26.8.1712 Vídeň † 22.3.1800 Vídeň

OTEC MANŽELKY
Konrad Sigismund Quintus Antonhrabě Starhemberg
*kř. 25.5.1689 Vídeň † 28.9.1727 Matzen
MATKA MANŽELKY
M. Leopoldina Elisabeth Renata Ernestina zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort
*26.5.1689 Praha † 24.8.1763 Vídeň

POTOMCI

František Filip Kristián hrabě Sternberg

Marie Leopoldina hraběnka ze Sternberga

Marie Josefina hraběnka ze Sternberga

Gundakar Tomáš hrabě Sternberg

Marie Žofie hraběnka ze Sternberga

Marie Karolina hraběnka ze Sternberga

*o5.o3.1732 † 14.o5.1811
*11.12.1733  † o5.o4.1800

*24.o6.1735 † 16.01.1803

*13. 01.1737 † 17.o9.1802

*11.06.1738 † 1o.o4.1797

*23.01.1741 † 11.09.1771

♣♣♣

WIKIPEDIE

František Filip hrabě ze Šternberka (21. srpna 1708, Praha – 9. ledna 1786, Vídeň) byl český šlechtic, diplomat a dvořan z rodu Šternberků. Od mládí působil v diplomacii a byl dlouholetým vyslancem v u říšského sněmu a ve Varšavě. Poté získal Řád zlatého rouna (1763) a byl nejvyšším  hofmistrem
císařovny Marie Terezie (1765–1780). V Čechách vlastnil panství Častolovice a Zásmuky.

Majetkové poměry a kariéra

Narodil se v rodovém pražském paláci jako syn hraběte Františka Damiána ze Šternberka (1667–1723) a jeho manželky Marie Josefy z Trauttmansdorffu (1681–1742). Měl dva starší bratry, Adolfa Vratislava a Václava Josefa, kteří zemřeli v dětství. Po otcově úmrtí se stal dědicem fideikomisu Častolovice-Zásmuky, panství Cerhenice a rodového paláce na Malé Straně. V době jeho nezletilosti přikoupili poručníci statek Chocenice se dvěma vesnicemi, které pak František Filip připojil k Cerhenicím. Na častolovickém panství zřídil v okolí Třebechovic oboru o rozloze přes 2 000 hektarů, kterou nechal oplotit a zřídil zde lovecký zámeček Filipsruhe. V roce 1758 prodal státu panství Cerhenice-Chocenice, protože Marie Terezie měla zájem o pozemky v okolí vítězné bitvy u Kolína pro zřízení panství Ústavu šlechtičen. V roce 1775 se častolovické panství stalo jedním z center nevolnického povstání, došlo i k obležení zámku v Častolovicích, Františka Filipa se to ale nijak nedotklo, protože v té době jako vysoký dvořan pobýval ve Vídni.

V letech 1745–1748 byl vyslancem Českého království u říšského sněmu v Řezně, poté v letech 1749–1763 zastával post rakouského vyslance u polského královského a saského kurfiřtského dvora. Funkci opustil po smrti polského krále Augusta III. a za své služby získal v roce 1763 rakouský Řád zlatého rouna. V letech 1765–1780 byl nejvyšším hofmistrem Marie Terezie. Zemřel ve Vídni a pohřben je ve františkánském klášteře v Zásmukách.

Rodina

Oženil se v katedrále sv. Štěpána ve Vídni v roce 1731 s hraběnkou Marií Leopoldinou ze Starhembergu
(1712–1800), dcerou bývalého císařského vyslance v Londýně Konráda Zikmunda ze Starhembergu (1689–1727).

Potomci

1. František Kristián (1732–1811), c. k. tajný rada, rytíř Řádu zlatého rouna
2. Marie Leopoldina (1733–1809), manžel 1750 František Josef kníže z Lichtenštejna (1726–1781), diplomat, c. k. tajný rada, rytíř Řádu zlatého rouna
3. Marie Josefina (1735–1803), manžel 1753 Karel Egon I. kníže z Fürstenbergu (1729–1787), nejvyšší purkrabí, rytíř Řádu zlatého rouna
4. Gundakar Tomáš (1737–1802), říšský dvorní rada 1762–1792
5. Sophie (1738–1803), manžel 1759 Jan Vincenc hrabě z Valdštejna-Vartemberka (1731–1797)
6. Marie Karolína (1741–1771), manžel 1764 Jan Nepomuk hrabě Lützow (1742–1822), c. k. generálmajor, velitel v Salcburku

♣♣♣


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás