Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"...ctihodného mistra Jana Husa, hotového bakaláře svaté teologie a mistra umění, ukazatele tohoto listu, který co nejdříve přijde z Království českého na obecný koncil, konaný v Kostnici, kterého jsme i my přijali do naší a Svaté říše obrany a záštity, všem vám a každému zvláště s plnou přízní doporučujeme žádajíce, abyste ho, až k vám přijde, s pocitem povinnosti ráčili laskavě přijmout, vlídně s ním zacházeli a v tom, co se týká rychlosti a bezpečnosti jeho cesty, jak po zemi, tak po vodě, ukázali mu pomocnou a nezištnou ochotu"....“ Zobrazit celý citát »

Text Zikmundova glejtu Husovi na cestu do KostnicePřemyslovec, Vratislav I. *c. 888 † 921

26. 5. 2020 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC
Bořivoj I. Přemyslovec
*852/853 místo † 888/890 místo
MATKA
sv. Ludmila
*c. 860 c. Mělník † 15.9.921 Tetín
3. český kníže v letech 915 – 921

Vratislav I. Přemyslovec

*c. 888 ? místo † 13.2.921 v bitvě s Maďary?

 

♣  mladší syn sv. Ludmily  ♣

Vratislav I. byl český kníže, vládnoucí od roku 915 do své smrti 921. Byl synem knížete Bořivoje a kněžny Ludmily, mladším bratrem Spytihněva I., otcem knížat Václava a Boleslava I. Legendy popisují Vratislava jako schopného panovníka. Zřejmě jako první expandoval za hranice české kotliny.

S manželkou Drahomírou z kmene Stodoranů (oblast Braniborska), se kterou se oženil zřejmě v roce 906, měl sedm dětí, z toho tři syny – Václava, Boleslava a Spytihněva. Jednou z jejich dcer možná byla Střezislava, manželka Slavníka.

oo c. 906 místo

MANŽELKA

Drahomíra ze Stodoran
*devadesátá léta 9. století místo † po 28.9.935 místo

Pocházela z rodu knížat Havolanů, kmene Luticů.

V letech 921-922/925 byla regentkou, po 28.9.935 uprchla do Charvát.

OTEC MANŽELKY
jméno titul příjmení
*datum místo † datum místo
MATKA MANŽELKY
jméno titul příjmení
*datum místo † datum místo

POTOMCI

Václav I. Svatý Přemyslovec

Boleslav I. Přemyslovec

Spytihněv Přemyslovec

Přibyslava Přemyslovna

dcera Přemyslovna

dcera Přemyslovna

dcera Přemyslovna

*c. po 907 místo † 28.9.935 St. Boleslav
*c.  po 909 místo † 15.7.972 místo
*c. 911-921 místo † datum místo
*datum místo † po 4.3.938 místo

*datum místo † datum místo

*datum místo † datum místo

*datum místo † datum místo

♣♣♣

Podle svatováclavské legendy Crescente fide když zemřel kníže Spytihněv I., byl za knížete zvolen jeho bratr Vratislav. „Týž také při náboženství křesťanském pilně setrvával a založil chrám ve jméno svatého Jiří mučedníka biskupa“. I legenda Diffundente sole (Život sv. Ludmily) zmiňuje vystavění „kláštera“ svatého Jiří knížetem Vratislavem. Podle legendy Kristiánovy kníže Vratislav „chrám k poctě svatého Jiří mučedníka založil, než předstižen byv smrtí tak dlouho kýženého vysvěcení jeho nikterak se nedočkal.“


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás