Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Doufám jen, že jsme naším seriálem přiblížili šlechtu jako osoby, které mají svá zaměstnání a vykonávají je odpovědně. Jako osoby, jež s vydělanými prostředky zacházejí velmi svědomitě. Neodnášejí je ze země a investují je tu zpátky. Jak říkal Giovanni Kinský dal Borgo: „Když jsem přijel do Chlumce nad Cidlinou, pozval jsem si všechny zaměstnance a prohlásil jsem, že odsud z tohoto státu nevyvezu jedinou korunu, kterou tady vydělám".... “ Zobrazit celý citát »

Kinský František *1947Přemyslovec, Vratislav I. *c. 888 † 921

26. 5. 2020 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC
Bořivoj I. Přemyslovec
*852/853 místo † 888/890 místo
MATKA
sv. Ludmila
*c. 860 c. Mělník † 15.9.921 Tetín
3. český kníže

Vratislav I. Přemyslovec

*c. 888 ? místo † 13.2.921 v bitvě s Maďary?

Vratislav I. byl český kníže, vládnoucí od roku 915 do své smrti 921. Byl synem knížete Bořivoje a kněžny Ludmily, mladším bratrem Spytihněva I., otcem knížat Václava a Boleslava I. Legendy popisují Vratislava jako schopného panovníka. Zřejmě jako první expandoval za hranice české kotliny.

S manželkou Drahomírou z kmene Stodoranů (oblast Braniborska), se kterou se oženil zřejmě v roce 906, měl sedm dětí, z toho tři syny – Václava, Boleslava a Spytihněva. Jednou z jejich dcer možná byla Střezislava, manželka Slavníka.

oo c. 906 místo

MANŽELKA

Drahomíra ze Stodoran
*devadesátá léta 9. století místo † po 28.9.935 místo

Pocházela z rodu knížat Havolanů, kmene Luticů.

V letech 921-922/925 byla regentkou, po 28.9.935 uprchla do Charvát.

OTEC MANŽELKY
jméno titul příjmení
*datum místo † datum místo
MATKA MANŽELKY
jméno titul příjmení
*datum místo † datum místo

POTOMCI

Václav I. Svatý Přemyslovec

Boleslav I. Přemyslovec

Spytihněv Přemyslovec

Přibyslava Přemyslovna

dcera Přemyslovna

dcera Přemyslovna

dcera Přemyslovna

*c.  po 907  místo † 28.9.935 Stará Boleslav
*c.  po 909 místo † 15.7.972 místo
*c. 911-921 místo † datum místo
*datum místo † po 4.3.938 místo

*datum místo † datum místo

*datum místo † datum místo

*datum místo † datum místo


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2020  |  O nás