Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Přemyslovské knížecí rodové patrimoniumLobkowicz, Josef František Karel *1803 † 1875

20. 12. 2021 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC
Josef František Maxmilián 7. kníže Lobkowicz
*3.12.1772 Vídeň † 15.12.1816 Třeboň
MATKA
Marie Karolina princezna ze Schwarzenbergu
*7.9.1775 Vídeň † 29.1.1816 Roudnice n. L.

Josef František Karel princ Lobkowicz

*17.2.1803 Vídeň † 18.03.1875 Praha
‡ Roudnice nad Labem, sv. Václav

Jan František Karel princ Lobkowicz –  zakladatel dolnobeřkovické větve českého šlechtického rodu Lobkowiczů. Tajný rada (1854) a komoří. Generál jízdy a majitel dragounského pluku č. 4 (dříve kyrysnický č. 2). Generální inspektor obnovy chovu koní. Hlavní pobočník císaře a krále Ferdinanda V. Roku 1848 komandér rakouského Leopoldova řádu. Vojenský záslužný kříž. 1.3.1854-19.6.1854 nejvyšší hofmistr císařovny Alžběty.

1. oo 20.8.1835 Praha

MANŽELKA

Antonie hraběnka Kinská z Vchynic a Tetova
*15.7.1815 Praha † 31.12.1835 Pardubice
‡ Roudnice nad Labem, sv. Václav

OTEC MANŽELKY
Karel hrabě Kinský
*28.7.1766 Chlumec n.C. † 4.9.1831 Sloup
MATKA MANŽELKY
Alžběta hrab. z Thun-Hohensteinu
*5.5.1791 Prčice † 29.11.1876 Svojkov

POTOMCI

bez potomků

bez potomků

2. oo 11.5.1848 Vídeň

MANŽELKA

Zdeňka (Sidonie) princezna z Lobkowicz
*4.10.1828 Lvov † 25.2.1917 Dolní Beřkovice
‡ Roudnice nad Labem, sv. Václav

Dáma Hvězdového kříže , palácová dáma, 1898 Řád Alžběty 1. třídy

OTEC MANŽELKY
August Longin
kníže Lobkowicz na Mělníku

*15.3.1797 místo † 17.3.1824 místo
MATKA MANŽELKY
Marie Anna Berta
princezna ze Schwarzenbergu

*2.9.1807 Vídeń † 12.10.1883 Salzburg

POTOMCI

 Anna Berta princezna z Lobkowicz (1.)

Ferdinand princ Lobkowicz (2.)
Anna Berta princezna z Lobkowicz (3.)

Josefina princezna z Lobkowicz (4.)

Maria Gabriela princezna z Lobkowicz (5.)

Alžběta princezna z Lobkowicz (6.)

Maria Zdenko princ Lobkowicz (7.)

August Jiří princ Lobkowicz (8.)

Marie Rosa princezna z Lobkowicz (9.)

 Marie Anna princezna z Lobkowicz (10.)

*04.02.1849 † 10.04.1849 – kojenec

*26.06.1850 † 22.04.1926 – nejvyšší maršálek
*27.08.1851 † 09.12.1887  – oo hrabě Brühl
*10.02.1853 † 24.11.1898 – oo hr. Arco-Zinneb.
*14.01.1855 † 12.08.1917 – oo hr. Korff-Kerss.
*03.03.1856 † 21.05.1936 – oo sv.p. Morsey

*05.05.1858 † 13.08.1833 – pobočník Karla I.

*02.02.1862 † 10.08.1921 – nejvyšší hofmistr

*24.12.1867 † 15.05.1951 – oo sv.p. Gudenus

*24.12.1867 † 06.02.1957 – oo kníže Wrede

♣♣♣

WIKIPEDIE:

Josef František Karel z Lobkowicz (zjednodušeným pravopisem z Lobkovic, německy Joseph Franz Karl von Lobkowitz, 17. února 1803, Vídeň – 18. března 1875, Praha) byl český šlechtic, zakladatel dolnobeřkovické linie knížecího rodu Lobkowiczů (Lobkoviců), generál jezdectva.

Původ a rodina

Pocházel ze šlechtického rodu Lobkoviců. Byl synem knížete Josefa Františka Maxmiliána z Lobkowicz (1772–1816), který proslul mimo jiné podporou Ludwiga van Beethovena, a jeho manželky Marie Karolíny ze Schwarzenbergu (1775–1816). V generaci Josefa Františka Karla došlo k rozdělení roudnické primogenitury rodu na tři linie: roudnickou, křimickou a dolnobeřkovickou.

Veřejné, politické a vojenské aktivity

Byl císařsko-královský komoří, od roku 1854 tajný rada. Od mládí sloužil v armádě, jeho vojenská kariéra ale v širším kontextu nemá větší význam. S ohledem na svůj původ dosáhl v roce 1844 hodnosti generálmajora, v revolučních letech 1848–1849 byl povýšen do hodnosti polního podmaršála (1849). S čestnou hodností generála jezdectva byl v roce 1860 penzionován.[3] Byl majitelem kyrysnického pluku č. 4 a komtur Leopoldova řádu. V roce 1854 byl pár měsíců nejvyšším hofmistrem císařovny Alžběty Bavorské.[4]

Majetkové a rodinné poměry

Při dělení otcova dědictví obdržel v roce 1830 od staršího bratra Ferdinanda panství Dolní Beřkovice na Mělnicku s připojeným statkem Cítov.[5] Zámek Dolní Beřkovice se stal Josefovým hlavním sídlem a v roce 1853 byl novogoticky upraven, adaptovány byly také zámecké interiéry.[6] Z pozůstalosti po strýci Veriandu Windischgrätzovi přikoupil v roce 1868 velkostatky Poláky a Vintířov v severních Čechách. Také zámek ve Vintířově poté prošel novogotickou stavební úpravou.[7]

Princ Josef František Lobkowicz byl dvakrát ženatý. První sňatek uzavřel 20. srpna 1835 v Praze s Antonií Kinskou z Vchynic a Tetova (15. července 1815 – 31. prosince 1835), dcerou generála Karla Kinského (1766–1831) a Alžběty z Thun-Hohensteinu. Manželka však po čtyřech měsících zemřela. Podruhé se oženil ve Vídni v květnu 1848 se svou vzdálenou příbuznou princeznou Marií Sidonií (Zdeňkou) z Lobkowicz (4. října 1828, Lvov – 25. února 1917, Dolní Beřkovice), dcerou knížete Augusta Longina z Lobkowicz (1797–1848), hlavy mělnické sekundogenitury rodu, a jeho manželky Berty ze Schwarzenbergu (1807–1883). Z tohoto svazku vzešlo devět dětí.[8][9]

Rodina

1. Ferdinand Jiří August (1850–1926), nejvyšší maršálek Českého království, poslanec českého zemského sněmu, člen rakouské Panské sněmovny, c. k. tajný rada, komoří, rytíř Řád zlatého rouna, manž. 1883 Ida hraběnka Podstatská z Lichtenštejna (1865–1919)
2. Anna Berta (1851–1887), manž. 1874 Friedrich Franz hrabě von Brühl (1848–1911), dědičný člen Panské sněmovny Pruského království
3. Josefína Marie Polyxena (1853–1898), manž. 1879 Ludvík hrabě Arco (1840–1882), bavorský královský komoří
4. Gabriela Marie (1855–1936), dáma Řádu hvězdového kříže, manž. 1886 Klement August hrabě von Korff-Schmising-Kerssenbrock (1839–1913), c. k. komoří, rytmistr, majitel velkostatku Líšťany
5. Alžběta Marie Terezie (1856–1936), c. k. palácová dáma, dáma Řádu hvězdového kříže, manž. 1886 František Adolf Maria svobodný pán Morsey-Picard (1854–1926), PhDr., poslanec Říšské rady
6. Zdenko Vincenc Maria Kašpar (1858–1938), c. k. polní podmaršál, generální pobočník císaře Karla I., tajný rada, komoří, rytíř Řádu zlatého rouna, manž. 1883 Paula Marie hraběnka Schönbornová (1861–1922), c. k. palácová dáma, dáma Řádu hvězdového kříže
7. August Jiří Ferdinand Maria (1862–1921), c. k. plukovník, nejvyšší hofmistr arcivévody Leopolda Salvátora, tajný rada, komoří
8. Anna Marie (1867–1957), dáma Řádu hvězdového kříže, nositelka velkokříže Alžbětina řádu, manž. 1889 Karel Filip kníže von Wrede (1862–1928), bavorský královský komoří, dědičný člen horní komory sněmovny Bavorského království
9. Rosa Marie (1867–1951), dáma Řádu hvězdového kříže, manž. 1900 Gordian Maria Ernst svobodný pán Gudenus (1866–1957), c. k. komoří, rytmistr

WIKIPEDIE


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás