Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"...ctihodného mistra Jana Husa, hotového bakaláře svaté teologie a mistra umění, ukazatele tohoto listu, který co nejdříve přijde z Království českého na obecný koncil, konaný v Kostnici, kterého jsme i my přijali do naší a Svaté říše obrany a záštity, všem vám a každému zvláště s plnou přízní doporučujeme žádajíce, abyste ho, až k vám přijde, s pocitem povinnosti ráčili laskavě přijmout, vlídně s ním zacházeli a v tom, co se týká rychlosti a bezpečnosti jeho cesty, jak po zemi, tak po vodě, ukázali mu pomocnou a nezištnou ochotu"....“ Zobrazit celý citát »

Text Zikmundova glejtu Husovi na cestu do KostniceLobkowicz, František Eugen *1839 † 1898

18. 12. 2021 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC
Jan Nepomuk Karel princ Lobkowicz
*14.1.1799 Vídeň † 6.6.1878 Konopiště
MATKA
Karolina hr. z Vrbna a Freudenthalu
*11.12.1815 Vídeň † 18.10.1843 Křimice

František Eugen princ Lobkowicz

 

*15.3.1839 Praha † 24.8.1898 Křimice

František Eugen (Evžen) princ Lobkowicz pocházel z konopišťsko-křimické linie šlechtického rodu Lobkowiczů. 1881 c. a k. komoří, rytmistr v záloze, poslanec českého sněmu statky: Křimice, Konopiště, které v roce 1887 prodal Františkovi d´Este, arcivévodovi rakouskému

oo 19.1.1870 Vídeň

MANŽELKA

Kunhuta hraběnka Sternbergová
*13.3.1847 Praha † 5.4.1916 Křimice

Dáma řádu Hvězdového kříže, palácová dáma, 1910 nositelka řádu Alžběty 1. třídy.

OTEC MANŽELKY
Zdeněk
hrabě Sternberg

*8.6.1813 Pohořelice † 9.3.1900 Vídeň
MATKA MANŽELKY
Terezie
hraběnka ze Stadion-Thannhausenu

*3.2.1819 Vídeň † 2.2.1873 Vídeň

POTOMCI

Eugen princ Lobkowicz (1.)

František Zdeněk princ Lobkowicz (2.)

Karoline princezna z Lobkowicz (3.)

Friedrich princ Lobkowicz (4.)

Jaroslav Alois 11. kníže Lobkowicz (5.)
Maria Theresia princezna z Lobkowicz (6.)

*19.10.1870 † 23.12.1870
*02.11.1872 † 09.05.1927

*04.10.1873 † 11.02.1951 – oo Max von Croÿ

*22.09.1875 † 09.08.1931

*26.03.1877 † 24.10.1953

*02.10.1880 † 18.02.1948 – oo von Busseul

♣♣♣

WIKIPEDIE:

Narodil se jako syn zakladatele křimické větve rodu Jana Nepomuka Karla Filipa z Lobkowicz (*1799 † 1878), mladšího syna knížete Josefa Františka Maxmiliána, a jeho ženy hraběnky Karolíny z Vrbna a Bruntálu (*1815 ¤ 1843). Absolvoval vojenskou službu a dosáhl hodnosti rytmistra. Byl majitelem statku Nekmíř, který roku 1875 prodal rodu Schönbornů, a Konopiště, který roku 1887 prodal Františku Ferdinandovi d’Este. Zůstal mu pak statek v Křimicích.

Zastával pozici předsedy obchodní a živnostenské komory v Českých Budějovicích, prvního Čecha v této funkci. V roce 1881 získal titul komořího. V 70. letech působil jako okresní starosta v Benešově.

Patřil mezi ty šlechtice, kteří se identifikovali s českým národním hnutím.

Zapojil se i do vysoké politiky. V zemských volbách v roce 1870 byl zvolen na Český zemský sněm, kde zastupoval kurii velkostatkářskou, svěřenecké velkostatky. Patřil ke Straně konzervativního velkostatku. Později se kvůli neshodám s ostatními velkostatkáři s touto skupinou rozešel a následně se politicky angažoval jinak. Na sněm se vrátil v zemských volbách v roce 1883, nyní za kurii obchodních a živnostenských komor, obvod České Budějovice. Rezignoval roku 1887. V roce 1883 se uváděl jako český kandidát.

Od 19.1.1870 byla jeho manželkou hraběnka Kunhuta (Kunigunda) ze Šternberka (*13.3.1847 Praha † 5.4.1916 Křimice), dcera císařského komořího Zdeňka ze Šternberka (*1813 † 1900) a jeho manželky hraběnky Marie Žofie Stadionové (*1819 † 1873). Měli šest dětí, pět z nich se dožilo dospělosti.

František Eugen zemřel v srpnu 1898 na křimickém zámku ve věku 59 let.

(WIKIPEDIE)


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás