Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Přesto, že se první republika ke své vlastní aristokracii nezachovala dobře, šlechta se ke své zemi zády neobrátila. Naopak, když byla vlast v ohrožení reagovala čestně a statečně. Tři deklarace, kterými rody české zemské šlechty reagovaly na hrozící nebezpečí německého nacismu v letech 1938 a 1939, jsou toho výmluvným dokladem. „Prohlášení členů starých českých rodů k nedotknutelnosti území Českého státu“, které bylo v sobotu 17.9.1938 předneseno prezidentovi republiky Edvardu Benešovi, bylo deklarací první. Audience se na Pražském hradě účastnilo 12 zástupců z jedenácti šlechtických rodů. Autorem deklarace byl orlický kníže Karel VI. Schwarzenberg a jménem přítomných a jménem dalších představitelů starých rodů její text prezidentovi přednesl František hrabě Kinský z Kostelce nad Orlicí.“ Zobrazit celý citát »

První šlechtická deklarace ze 17.9.1938Kolowrat-Krakowský, Hanuš *1879 † 1955

12. 6. 2018 | Dana Janečková | Deklarace 1938 a 1939, Osobnosti

 

OTEC

Zdeněk

hrabě

Kolowrat-Krakowský-Libštejnský
*1836  † 1892

 

MATKA

Olga

hraběnka
zu Khevenhüller-Metsch
*1850 † 1932

 

Hanuš
hrabě
Kolowrat-Krakowský

 

*24.6.1879 Černíkovice † 14.4.1955 Rychnov n.K.

Hanuš hrabě Kolowrat-Krakovský (* 24. 6.1879  Černíkovice † 14.4.1955 v Rychnově nad Kněžnou) pocházel  z Theodorovy linie mladší větve rodu. Podepsal 3. deklaraci “Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939”, kterou po jejím zveřejnění 7.9.1939, signovalo 85 šlechticů z 33 rodů. Narodil se jako třetí potomek a druhý nejstarší syn historika, spisovatele a autora několika divadelních dramat, Zdeňka hraběte Kolowrata-Krakowského (*6.2.1836 Bratislava † 24.10.1892 Pellendrof ) a Olgy hraběnky zu Khevenhüller-Metsch (*10.11.1850 Budapešť † 3.9.1932 Rychnov nad Kněžnou). Otec Zdeněk po vymřelé linii hrabat Kolowratů-Liebsteinských zdědil majetek i jméno, takže jeho potomci dodnes nesou jméno “Kolowrat-Krakowský-Liebsteinský”.

Pokračování textu níže.

oo

27.5.1891 Vídeň

PARTNER

Huberta

z Wurmbrand-Stuppachu

*1892 † 1967

OTEC PARTNERA
Vilémhrabě

Wurmbrand-Stuppach

*1862  † 1927

 

MATKA PARTNERA

Margareta

von Schenk

 

*1872 † 1957

 

POTOMCI

Marie Jana

Kryštof

*1919 † 2006

*1927 † 1999

 

Pokračování textu z tabulky.

 Hanuš (někdy uváděn  jako Jan Hanuš) se po studiích věnoval diplomatické kariéře. Byl c. k.komoří, rytmistr, legační sekretář. Když byl v roce 1904 vyslán jako vojenský atašé do Paříže, spřátelil se zde s Milanem Rastislavem Štefánikem. Pracoval jako vyslanecký tajemník I. třídy v rakouských službách také mimo jiné ve Švédsku a zasloužil se o československou účast na olympijských hrách v roce 1912 ve Stockholmu. V roce 1918 byl vyslán do portugalského Lisabonu. Byl národohospodář, předseda Slovanské pojišťovny, žil na Zámečku u Křimic, poté v Praze a Černíkovicích.

V letech 1822–1825 byla původní renesanční tvrz v Černíkovicích upravena Antonínem Libštejnským z Kolovrat do podoby empírového zámku. Do roku 1945 zámek sloužil jako rodové letní sídlo Kolowratů. Kolowratský zámek v Černíkovicích je patrový dvoukřídlý objekt, v jehož blízkosti se nachází rozlehlý anglický park s rybníkem. Po roce 1949 zde byl umístěn ústav sociální péče o mládež.

Hanuš s dcerou Marií Janou.

Stal se rytířem italského řádu sv. Mauritia a Lazara a rytířem švédského království řádu Severní hvězdy. Po únoru 1948 mu byl  komunisty zabaven majetek a bez poskytnutí jakéhokoliv náhradního ubytování byl vystěhován ze zámku Černíkovice. Pracoval poté jako uklízeč na jednom státním statku u Trutnova. Manželka Huberta byla celý rok držena bez soudu ve věznici na Pankráci v Praze.  Dcera  Hanuše a Huberty Marie Jana (*30.7.1919 Zámeček u Plzně † 11.7.2006 Hamilton, USA), byla hudebně nadaná a vystupovala jako pěvkyně příležitostně na koncertech. Provdala se 25.11.1948 v Černíkovicích za Ivana Ladislava Laxu (*29.10.1918 Praha † 8.12.1982 Boston) a jejich dcera Jana Kolowrat Laxa a její potomci  žijí v USA.
       Syn Kryštof  (*21.6.1927 Plzeň † 10.12.1999 Vídeň) po roce 1989 restituoval státem ukradený majetek. Vrácen mu byl mimo jiné i zámek v Rychnově nad Kněžnou.


Dana Janečková

Dana Janečková, 12. 6. 2018

e-mail: janeckovadana@seznam.cz

Všechny články autora
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2018  |  O nás