Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Úvahy dr. Otty Habsburského o budoucnosti Evropy před 26 lety. „Když bylo před dvěma sty lety v důsledku Francouzské revoluce oznámeno, že Bůh je mrtev nebo že nikdy nežil, začala až dosud největší krize lidstva. Ta vyústila ve 20. století ve zřízení koncentračních táborů nacionálního socialismu a komunistických gulagů… “ Zobrazit celý citát »

Dr. Otto Habsburský, Úvahy o Evropě, 1993Habsburský, Rudolf II. *1552 †1612

8. 6. 2020 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC
Maxmilián II. Habsburský
*31.7.1527 Vídeň † 12.10.1576 Řezno
MATKA
Marie Španělská
*21. 6.1528 Madrid †26. 2. 1603 Villa Monte
římský císař, 21. český a uherský král

Rudolf II. Habsburský

*18. 7. 1552, Vídeň †20. 1. 1612, Praha

Římský císař, uherský, český, chorvatský král a rakouský arcivévoda z dynastie habsburské. Poslední habsburský panovník a také posledním v hodnosti císaře Svaté říše římské, který učinil z Prahy své sídelní město. Jako milovník umění, mecenáš a podporovatel věd přispěl k velkému kulturnímu rozkvětu českých zemí a jejich živým stykům s cizinou v závěrečné, manýristické epoše renesance –  doba rudolfinská.

oo datum místo

MILENKA

Milenkou Rudolfa II. byla hraběnka Kateřina Stradová, vlastním jménem Anna Marie Stradová (*1579 † 1629). Dcera císařova antikváře Ottavia Strady. Její dědeček Jacopo Strada pocházel z Itálie, ale jeho syn Ottavio se již narodil v Norimberku. Později se Ottavio Strada přestěhoval do Prahy, kde zakoupil několik domů, ale i jeden nevěstinec. Anna Marie se císařovou milenkou stala již před patnáctým rokem věku. Jako osmnáctiletá císaři porodila první dítě – dona Julia Caesara, markýze d’Austria (*1585 ? † 1609). Z řady jejich dalších dětí se však dospělého věku dožili jen tři synové a tři dcery, o které se císař sice dobře postaral, ale nikdy je neuznal za legitimní potomky. Z nich nejstarší byl již zmíněný Julio Caesar, do něhož císař vkládal naděje, ale pro své brutální chování a vraždu zemřel ve vězení na krumlovském zámku.

OTEC MILENKY
Ottavio Strada

*1550 Norimberk † 1606 Praha

MATKA MILENKY
Marie (Mariana) Hofmeistrová

*datum místo † datum místo

POTOMCI (6)

Julius Caesar d’Austria

Karolina d’Austria

Matyáš d’Austria

Karel d’Austria
Ana Dorothea d’Austria
Alžběta d’Austria

*1585 † 25.6.1609

*1591/1600 † 1662

*1594 † 1619/1626

*1603 † 1628/po 1650

*1612 † 1694 – jeptiška v Madridu
– jeptiška ve Vídni

♣♣♣

Z hlediska politiky byl Rudolf II. ne příliš úspěšný vládce, důvodem byla duševní labilita a nemoci, rovněž stoupající celoevropské napětí mezi  protestanty a katolíky. V závěru vlády pak čelil intrikám svého bratra Matyáše, jemuž byl nucen postoupit vládu  v Uhrách,
Rakousích a na Moravě. Aby se vůbec udržel na trůnu, musel  českým a slezským
protestantům vydat majestáty, jimiž potvrzoval svobodu vyznání. Marný pokus zvrátit tyto koncese s vojenskou pomocí svého bratrance Leopolda (1611) vedl nakonec k jeho nucené abdikaci ve prospěch  bratra Matyáše.

(Wikipedie)


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás