Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Kdyby Kain nalezl Abela ozbrojeného, snad by se tato první vražda na zeměkouli nebyla stala.“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (*1799 † 1870)Habsburský, Rudolf II. *1552 †1612

8. 6. 2020 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC
Maxmilián II. Habsburský
*31.7.1527 Vídeň † 12.10.1576 Řezno
MATKA
Marie Španělská
*21. 6.1528 Madrid †26. 2. 1603 Villa Monte
21. český král

Rudolf II. Habsburský

*18. 7. 1552, Vídeň †20. 1. 1612, Praha

Římský císař, uherský, český, chorvatský král a rakouský arcivévoda z dynastie habsburské. Poslední habsburský panovník a také posledním v hodnosti císaře Svaté říše římské, který učinil z Prahy své sídelní město. Jako milovník umění, mecenáš a podporovatel věd přispěl k velkému kulturnímu rozkvětu českých zemí a jejich živým stykům s cizinou v závěrečné, manýristické epoše renesance –  doba rudolfinská. Z hlediska politiky ne příliš úspěšný vládce, důvodem byla duševní labilita a nemoci, rovněž stoupající celoevropské napětí mezi  protestanty a katolíky. V závěru vlády pak čelil intrikám svého bratra Matyáše, jemuž byl nucen postoupit vládu v Uhrách, Rakousích a na Moravě. Aby se vůbec udržel na trůnu, musel českým a slezským protestantům vydat majestáty, jimiž potvrzoval svobodu vyznání. Marný pokus zvrátit tyto koncese s vojenskou pomocí svého bratrance Leopolda (1611) vedl nakonec k jeho nucené abdikaci ve prospěch  bratra Matyáše.

oo

datum místo

MANŽELKA

OTEC MANŽELKY
MATKA MANŽELKY

POTOMCI

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás