Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Postoj české zemské šlechty v době nacistického ohrožení země byl vyjádřen v roce 1938 první šlechtickou deklarací nazvanou "Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu". Dne 17.9.1938 jí 12 šlechtických zástupců předneslo prezidentovi republiky Edvardu Benešovi. Po jeho abdikaci potvrdili zástupci šlechty svůj postoj i novému prezidentu Emilu Háchovi (2. deklarace). “ Zobrazit celý citát »

Druhá šlechtická deklarace z 24.1.1939Dobrzenský, Jan Josef III. *1870 † 1947

18. 9. 2018 | Dana Janečková | Osobnosti

 

OTEC

Jan Václav II.
hrabě

Dobrzenský
*28.3.1841 Chotěboř † 14.1.1919 Chotěboř

 

MATKA

Alžběta Josefa

hraběnka
Kottulinská z Kotulína
*24.3.1850 Graz † 4.2.1929 Chotěboř

 

Jan Josef III.
hrabě
Dobrzenský

 

*29.4.1870 Chotěboř † 13.4.1947 Chotěboř

Jan Dobřenský, celým jménem Jan Josef Dobřenský, uváděn též jako Jan Josef III. Dobřenský z Dobřenic, přepisováno rovněž Dobrzenský z Dobrzenicz, byl český šlechtic z rodu Dobřenských z Dobřenic a politik, za Rakouska-Uherska na počátku 20. století poslanec Říšské rady.

Pokračování textu níže.

 

oo

29.8.1908 Tarnow

PARTNER

Rosa

hraběnka
z Trauttmansdorffu
*17.5.1879 Gleichenberg † 2.9.1967 Gleichenberg

OTEC PARTNERA
Maximilian Trauttmansdorff
*1842 † 1924
MATKA PARTNERA
Rosina Cavriani
1878 † 1920

POTOMCI

Alžběta

Jan Nep. Maximilián

Anna Marie

*1909 † 1989

*1911 † 1996

*1912 † 2008

 

Pokračování textu z tabulky.

Pocházel z české šlechtické rodiny Dobřenských z Dobřenic. Jeho otcem byl politik Jan Václav Dobřenský, matkou Alžběta hraběnka Kottulinská z Kottulinu. Sestra Alžběta Dobřenská z Dobřenic se provdala do portugalské šlechtické rodiny.

Jeho vychovatelem byl Cyril Purkyně, vnuk Jana Evangelisty Purkyně. Sloužil v rakousko-uherské armádě, v níž dosáhl hodnosti rytmistra v záloze. Studoval práva na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Byl členem obecního zastupitelstva v Chotěboři. Zastával i funkci náměstka okresního starosty. Byl jmenován čestným občanem obce Pohled, pro své zásluhy o ochranu tamní české menšiny.

Od doplňovacích voleb v roce 1903 zasedal na Českém zemském sněmu, kam byl zvolen za kurii velkostatkářskou. Mandát obhájil v řádných zemských volbách v roce 1908. Byl členem Strany konzervativního velkostatku.

Na počátku století se zapojil i do celostátní politiky. V doplňovacích volbách roku 1905 získal mandát na Říšské radě za velkostatkářskou kurii v Čechách. Nastoupil 28. listopadu 1905. K roku 1905 se uvádí jako Johann Dobrženski von Dobrženitz mladší, hrabě a rytmistr. V květnu 1906 se uvádí jako jeden z 15 členů poslaneckého Klubu českého konzervativního velkostatku (Gruppe der Abgeordneter des böhmischen konservativen Großgrundbesitzes).

Po vzniku republiky byl přijat do československé armády coby štábní kapitán v záloze. Zastával funkci prezidenta Československého jockey klubu.

V roce 1938 pověřil synovce Jindřicha, aby jménem celého rodu podepsal prohlášení české šlechty, kterým se část historické české šlechty vyslovila na podporu státu a prezidenta Beneše. Druhé prohlášení české šlechty z roku 1939 pak podepsali všichni členové rodu.

 

Zemřel v dubnu 1947. Rodinný velkostatek přešel na syna Jana Maxmiliána Dobřenského (1911–1996). Následně byla pozůstalost po roce 1948 zkonfiskována státem.

Převzato z Wikipedie.


Související klíčová slova

Dana Janečková

Dana Janečková, 18. 9. 2018

e-mail: janeckovadana@seznam.cz

Všechny články autora
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2019  |  O nás