Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Teď jste se stali svobodnými občany a já vám přeji k tomu mnoho štěstí. Ale svoboda může být taky nebezpečná. My se už známe z generace na generaci, ale teď budou přicházet lidé, kteří vás chtějí podvádět. Tak dejte pozor. Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež. Já vím, že budu prvním, kterého chytí, ale po sto letech jste vy na řadě". “ Zobrazit celý citát »

Komunismus je jenom jiné slovo pro krádežDobrzenský, Jan Josef III. *1870 † 1947

18. 9. 2018 | Janečková, Dana | Osobnosti

 

OTEC

Jan Václav II. hrabě
Dobrzenský z Dobrzenicz
*28.3.1841 Chotěboř
† 14.1.1919 Chotěboř

MATKA

Alžběta Josefa hraběnka
Kottulinská z Kotulína
*24.3.1850 Graz
† 4.2.1929 Chotěboř

Jan Josef III. hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz

*29.4.1870 Chotěboř † 13.4.1947 Chotěboř

Jan Josef III. Dobrzenský z Dobrzenicz (Dobřenský z Dobřenic) byl český šlechtic a politik z rodu Dobřenských z Dobřenic, na počátku 20. století poslanec Říšské rady.

oo 29.8.1908 Tarnow

MANŽELKA

Rosa hraběnka z Trauttmansdorffu
*17.5.1879 Gleichenberg † 2.9.1967 Gleichenberg

OTEC MANŽELKY
Maximilian Trauttmansdorff
*1842 † 1924
MATKA MANŽELKY
Rosina Cavriani
1878 † 1920

POTOMCI

Alžběta

Jan Nep. Maximilián

Anna Marie

*1909 † 1989

*1911 † 1996

*1912 † 2008

Otec Jana Josefa III. byl politik Jan Václav Dobrzenský, matkou Alžběta hraběnka Kottulinská z Kottulinu. Sestra Alžběta Dobrzenská z Dobrzenicz se provdala do portugalské šlechtické rodiny.

Jeho vychovatelem byl Cyril Purkyně, vnuk Jana Evangelisty Purkyně. Sloužil v rakousko-uherské armádě, v níž dosáhl hodnosti rytmistra v záloze. Studoval práva na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Byl členem obecního zastupitelstva v Chotěboři. Zastával i funkci náměstka okresního starosty. Byl jmenován čestným občanem obce Pohled, pro své zásluhy o ochranu tamní české menšiny.

Od doplňovacích voleb v roce 1903 zasedal na Českém zemském sněmu, kam byl zvolen za kurii velkostatkářskou. Mandát obhájil v řádných
zemských volbách v roce 1908. Byl členem Strany konzervativního velkostatku.

Na počátku století se zapojil i do celostátní politiky. V doplňovacích volbách roku 1905 získal mandát na Říšské radě za velkostatkářskou
kurii v Čechách. Nastoupil 28. listopadu 1905. K roku 1905 se uvádí jako Johann Dobrženski von Dobrženitz mladší, hrabě a rytmistr. V květnu 1906 se uvádí jako jeden z 15 členů poslaneckého Klubu českého konzervativního velkostatku (Gruppe der Abgeordneter des böhmischen konservativen Großgrundbesitzes).

Po vzniku republiky byl přijat do československé armády coby štábní kapitán v záloze. Zastával funkci prezidenta Československého jockey klubu.

V roce 1938 pověřil synovce Jindřicha, aby jménem celého rodu podepsal prohlášení české šlechty, kterým se část historické české šlechty vyslovila na podporu státu a prezidenta Beneše. Druhé prohlášení české šlechty z roku 1939 pak podepsali všichni členové rodu.

 

Zemřel v dubnu 1947. Rodinný velkostatek přešel na syna Jana Maxmiliána Dobřenského (*1911 † 1996). Následně byla pozůstalost po roce 1948 zkonfiskována státem.

S použitím Wikipedie.


Související klíčová slova

Janečková, Dana

Janečková, Dana, 18. 9. 2018

e-mail: janeckovadana@seznam.cz

Všechny články autora
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás