Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„V listopadu 2019 Petr Nohel 4. díl drobných publikací věnujících se nástupnictví a nástupnickému právu v Českých zemích. Titul „Markrabata obojí Lužice“ tak navazuje na předchozí autorovy tři tituly, Nástupnické právo v Českém království z roku 2015, Údělná knížata a markrabata moravská z roku 2016 a Slezská knížata a slezští vévodové z roku 2017.“ Zobrazit celý citát »

Poslední díl tetralogie o nástupnictví v Českých zemíchCzernin z Chudenic, Otakar *1872 † 1932

3. 10. 2009 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC

Děpold
hrabě

Czernin
*1836 †1893

MATKA

Anna

hraběnka
Westphalen zu Fürstenberg
*1850 † 1924

Otakar Děpold
hrabě
Czernin

 

*26.9.1872 Dymokury † 4.4.1932 Vídeň

 Otakar Theobald Otto Maria hrabě Czernin z Chudenic byl rytířem řádu Zlatého rouna, diplomat, 1913-1916 vyslanec v Bukurešti, 1917-1918 ministr zahraničí,
konzervativní politik; statky: po otci dědil Vinoř, 1918 převzal stát.

oo

oo 1.7.1897 Heřmanův Městec

PARTNER

Marie Klotilda

hraběnka

Kinská
*30.5.1878 Heřmanův Městec † 19.7.1945 Bečov nad  Teplou

OTEC PARTNERA

Ferdinand Bonaventura

7. kníže 

Kinský

*1834 † 1904

MATKA PARTNERA
Marieprinceznaz Liechtensteinu

POTOMCI

Theobald

Marie Anna

Ferdinand

Johann

Petr

Anna Marie

*1898 † 1975

*1899 † 1965

*1903 † 1965

*1905 † 1980

*1907 † 1967

*1914 † 1988

 

Otakar hrabě Czernin
– proslul jako člen vinořské větve, vyslanec v Bukurešti (1913-1916), rakouský ministr zahraničí (1917-1918), jeho jmenování do vlády spojeno s velkými nadějemi, snažil se najít východisko z tíživé válečné situace, vyjednával i o separátním míru s Ruskem a Francií, vyvíjel tlak na neústupný Berlín, byl si vědom toho, jak válka ohrožuje všechny evropské monarchie, jeho politické vyznání však bylo velmi konzervativní, patřil původně k okruhu autoritativních politiků okolo následníka trůnu Ferdinanda d´Este, na demokratické formy vlády si příliš nepotrpěl, což dokazují jeho výroky:“velké masy lidí jsou vždy bezcharakterní a zbabělé“ nebo „vox populi-vox hovězí“, na jaře 1918 vystoupil s ostrou kritikou Masarykovy politiky, tím proti sobě popudil celou českou politickou a kulturní reprezentaci, ta jeho výroky pochopila jako národní urážku, navíc, jak poznamenal později T.G.Masaryk, to velmi uškodilo pověsti Rakouska v Anglii a Americe, protože se Otakar nediplomaticky snížil k osobním urážkám, zároveň obvinil Francii, respektive ministerského předsedu Clemenceaua, že se snížil nabízet Rakousko-Uhersku mír, Clemenceaua reagoval jednoznačným prohlášením: „Hrabě Czernin lže!“ a zveřejnil informace
o jeho diplomatické aktivitě ve Francii, tím přivedl Otakar sebe i císaře Karla
do velmi nepříznivé situace a fakticky zmařil poslední naděje na záchranu habsburské říše, když
se mu nepodařilo přimět císaře Karla k abdikaci, sám na ministerskou funkci rezignoval.
Své názory na válečné události shrnul v knize “Ve světové válce”,
kterou publikoval v němčině a angličtině.
(Petr Mašek: Modrá krev)

“Já myslím, že ta jeho role je také už trošku zkreslená po necelých sto letech. Protože jestli byl proněmecký, nebo ne proněmecký, ale já myslím, že on trval na tom, že se musí dodržovat spojenecké smlouvy a to je ten rys, který bych řekl, že se stále opakuje, že slovo, které se jednou dalo se musí držet a já bych řekl, že ve mně docela i trošku vzbuzuje pocit hrdosti, když je jeho podpis třeba na brestlitevském míru. To nejsou tak nevýznamné akty.”
Tomáš hrabě Czernin
ve filmu Potomci Přemyslovců anebo tradice zavazuje


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás