Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Fotografický spolek Člověk a Víra se začal rodit v roce 2011. Jeho prvním cílem bylo rozvíjet křesťanskou fotografii jako do té doby opomíjený žánr a přispívat ke kultivaci chování fotografů během církevních obřadů. spolek zahajoval v Praze se třemi fotografy, rychle se však rozvíjel, a tak v současné době působí už více než 145 členů nynějšího spolku Člověk a Víra.“ Zobrazit celý citát »

Fotografický spolek Člověk a víraBaillet-Latour, Theodor *1780 † 1848

20. 11. 2013 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC

Maximilian

hrabě

Baillet-Latour

*1737 † 1806 

MATKA

Maria Francesca Sofia
de Guérin de la Marche
*1751  † 1806

Theodor
hrabě
Baillet-Latour

 

*15.června 1780, Linec † 6. října 1848, Vídeň

byl rakouský důstojník, politik a ministr války. Pocházel ze staré španělsko-nizozemské šlechtické rodiny. Jeho otec byl polní maršál, vrchní polní zbrojmistr a dvorský vojenský rada Maximilian Baillet von Latour.  Vystudoval vojenskou akademii ve Vídni. Vyznamenal se v německé kampani za napoleonských válek.  Roku 1805  získal hodnost majora, v roce 1814 hodnost generálmajora, roku 1846 hodnost vrchního polního zbrojmistra. Za své činy byl v roce 1812 jmenován rytířem vojenského řádu Marie Terezie. Zasloužil se při svém působení u Lipska a při dobytí  Sensu v roce 1814.  Po válce působil krátce v Paříži.

Pokračování textu níže.

oo

1816

PARTNER

Sophie

Bourcierovou

OTEC PARTNERA MATKA PARTNERA

POTOMCI

syn

dcera

Theodor hrabě Baillet de Latour na litografii od Josepha Kriehubera

Theodor Baillet de Latour

Pokračování textu z tabulky.

 Působil jako velitel brigády v Linci, Olomouci a Praze. V roce 1816 se oženil se Sophií Bourcierovou. Měl syna a dceru, jeho vnuk byl rakouský právník Vincent Baillet de Latour. Od dubna 1848 působil ve funkci ministra války v tehdejší rakouské konstituční vládě. S cílem podpořit přesun vojsk chorvatského šlechtice a rakouského generála Josipa Jelačice  se mu rozhodl poslat na pomoc vídeňský batalión, který by tak měl bojovat proti bouřícím se Uhrům. Vzbouřenecká část vídeňského obyvatelstva se tomu pokoušela zabránit a vzala útokem říšské ministerstvo války na náměstí Am Hof. Při té příležitosti byl Latour lynčován a jeho tělo bylo následně pověšeno na pouliční lampu na náměstí.
(Wikipedie)

Theodor František hrabě Baillet de Latour

generál a ministr rakouský
*15. čna 1780 v Linci † 6. říj. 1848 ve Vídni),
syn Maxmiliana (viz). Vzdělal se na vojenské akademii ve Víd. Nov. Městě a na inženýrské akademii
ve Vídni, vstoupil r. 1799 jako nadporučík do činné služby, bojoval ve válkách Napoleonských v Itálii, Německu a Haliči a v letech 1814-15 byl náčelníkem gen. štábu prince Karla Virtemberského. Mezitím postoupil až na generálmajora. Po válce byl brigádníkem postupně v Linci, v Olomouci a v Praze a r. 1829 předsedal vojenské kommissi spolku německého. R. 1831 povýšen na podmaršálka, r. 1846 na polního zbrojmistra, od r. 1832 byl majetníkem pěšího pluku č. 28. V bouřlivém roce 1848 převzal
v kv. ministerium vojenství, ale snahou potlačiti revoluční živly vzbudil si v širokých vrstvách lidu veliké nepřátelství. Když 3. říj. odeslal čásť vojska na pomoc Jelačićovi proti povstalcům uherským, došlo ve Vídni 6. říj. k bouři lidu, v níž de Latour v paláci ministerstva vojenství zabit a mrtvola jeho pověšena
na sloup plynové svítilny.
(Ottův slovník naučný)


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás