Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

TestKarel IV. a Via Ludmila

2. 1. 2021 | Redakce | Karel IV., Očekáváme

V roce 2021 se panely s rodokmeny předků a potomků Karla IV. stojící na pražském Karlově, staly součástí projektu poutní cesty Via Ludmila, která povede poutníky po stopách první české kněžny a světice sv. Ludmily a současně prvního středověkého římského císaře Karla Velikého. K jeho poctě dal Karel IV. na Karlově vystavět kostel a klášter.

Via Ludmila vznikající

Via Ludmila povede poutníky po stopách mnoha generací potomků sv. Ludmily a jejího manžela a prvního historicky doloženého českého knížete Bořivoje I. Přemyslovce. Časově staletími až do současnosti a geograficky Čechami a Moravou a následně celým evropským kontinentem. Via Ludmila by se měla stát cestou českou i evropskou, stát se unikátním průvodcem více jak tisícileté společné historie Evropy.

Projekt výstavy rodokmenů byl zahájen v den 700. výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. v sobotu 14.5.2016, pod názvem Křižovatka cest, se záštitou pražského magistrátu. Autoři využili výročí ke zpracování genealogických vazeb Otce vlasti a vytvořené rodokmeny vynesli z archivů a knih na „světlo boží”, všem ke snadnému prohlédnutí. Původně na Karlově náměstí, Starém Městě, malostranské Kampě a Vyšehradě a poté souhrnně na Karlově v parku u kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého a Muzea Policie ČR.

♣♣♣

Předkové Karla IV.

Rodokmeny umístěné na dvou základních tabulích seznamují zájemce jednak s konkrétními českými a jednak konkrétními evropskými předky Karla IV. Ze strany otce Jana Lucemburského vede genealogická řada předků ve 20. generaci až ke Karlu Velikému. Ze strany matky Elišky jsou předky Karla IV. nejstarší Přemyslovci, v 15. generaci pak první historicky doložitelný český panovnický pár knížete Bořivoje I. a jeho manželky a patronky českých zemí sv. Ludmily (viz Rodokmen českých panovníků).

Potomci Karla IV.

Karlovské rodokmeny seznamují zájemce také s potomky Karla IV., kteří jsou zároveň  potomky jeho české prapramáti sv. Ludmily a „otce Evropy“ Karla Velikého. Jsou zastoupeni v mnoha dynastiích a šlechtických rodech a rodokmeny dokládají, jak bylo již napsáno, že dnes žijí nejen v Čechách a na Moravě, ale po celé Evropě a někteří z nich i za jejími hranicemi, nejvíce v USA. Protože Via Ludmila má ambici oslovovat v budoucnu i jejich příští potomky a potomky jejich potomků atd. atd., stává se cestou Via Ludmila nikdy nekončící.

♣♣♣

Via Ludmila není tedy připravována „na jedno použití” jen k Ludmilinu 1 100. výročí v roce 2021. Měla by žít i po oslavách a na „věky věkův”. Přesně jak předpověděla na počátku těchto věků bájná česká kněžna Libuše, když si za svého manžela vybírala Přemysla Oráče: „Přemyslovo potomstvo bude vládnout této zemi na věky věkův.” Také proto je základní etapa cesty – Via Ludmila I – vedena „proti toku času”. Začíná v tetínském místě úmrtí světice a přes její hrob na Pražském hradě putuje do pravděpodobného rodiště Ludmily v dnešním Mělníku.

Via Ludmila pro všechny

Via Ludmila také není pouze „šlechtická”. Možná si málokdo uvědomí, že i tyto řádky může číst jen ten, jehož předkové také žili na počátku oněch věků. Jen zůstávají bezejmenní, protože je nelze dohledat. V tom také spočívá rozdíl mezi rodem občanským a šlechtickým. Šlechtic své předky zná a umí je dohledat, protože šlo většinou o osoby známé a jejich život a činy byly zaznamenány.

V čem se však rod občanský a šlechtický neliší, jsou jejich „roviny“. Vertikální, která členy rodu vede jako články řetězu od předků k příštím generacím. Učí, že „vše co děláme nebo neděláme, musíme ospravedlnit v očích předků a v očekávání potomků.” Udržovat vztahy uvnitř širší rodiny poté pomáhá „rovina horizontální“, která dává silný pocit solidarity v těžkých dobách a je nezávislá na hmotných statcích.

Pokud se tedy kdokoliv rozhodne absolvovat v budoucnu jakoukoliv formou kterýkoliv úsek Via Ludmily, vždy mu budou potomci sv. Ludmily zkušenými průvodci osudů a historie i jeho vlastního rodu.

Je inspirující snad pro každého připomínat si „na cestě“ slova, která pronesl  v dokumentárním filmu Potomci Přemyslovců, aneb tradice zavazuje jeden z potomků sv. Ludmily Arnošt Waldstein (*1925 † 2019):

“Mnoho zmizelo během posledních dvou století. Bohužel nejen věci překonané, anachronické, ale také trvalé hodnoty, které bychom teď naléhavě potřebovali. Tyto hodnoty musejí být znovu hledány a uváděny do našeho myšlení a jednání. Proto se musí lidé mnoho učit v dějinách a z nich znovu vybírat již existující poklady zkušeností. Jsem přesvědčen, že my ze starých rodin bychom při tom mohli účinně pomáhat, i když nás k tomu nikdo oficiálně nevyzývá.”

Využijme prosím takové nabídky a nechme se – a rádi – při cestách po Via Ludmile předky a potomky těch „ze starých rodin” provázet a vést. ​

Rodokmeny na Karlově.   Foto Dana Janečková.

Rodokmeny jsou vystaveny v areálu karlovského kostela a muzea na adrese Ke Karlovu 2027/3). Park je pro veřejnost přístupný každý den od 9 do 17 hodin.

Projekt Křižovatka cest podpořilo Hlavní město Praha a společnost Kolektory Praha, a.s.

Rodokmeny na Karlově.                                                                                                      Foto Karel Feitl

Rodokmeny na Karlově.                                                                                                      Foto Karel Feitl

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově.                          Foto Karel Feitl

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově.                          Foto Karel Feitl

Rodokmeny na Karlově.                                                                                                      Foto Karel Feitl

Rodokmeny na Karlově.                                                                                                      Foto Karel Feitl

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás