Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"...ctihodného mistra Jana Husa, hotového bakaláře svaté teologie a mistra umění, ukazatele tohoto listu, který co nejdříve přijde z Království českého na obecný koncil, konaný v Kostnici, kterého jsme i my přijali do naší a Svaté říše obrany a záštity, všem vám a každému zvláště s plnou přízní doporučujeme žádajíce, abyste ho, až k vám přijde, s pocitem povinnosti ráčili laskavě přijmout, vlídně s ním zacházeli a v tom, co se týká rychlosti a bezpečnosti jeho cesty, jak po zemi, tak po vodě, ukázali mu pomocnou a nezištnou ochotu"....“ Zobrazit celý citát »

Text Zikmundova glejtu Husovi na cestu do KostniceVia Ludmila I – Trasa E – Etapa 6

Křimice-Teplá

15 míst zastavení:

♣♣♣

88. Křimice
K vidění: zámek, zámecký park, vesnická památková zóna

Od zámku jet dál po cyklo 37 a „Naučnou stezkou Údolím Mže“ k plzeňské zoologické zahradě ulicí Pod Vinicemi.

♣♣♣

89. Zoologická a botanická zahrada Plzeň
K vidění: Zoologická a botanická zahrada v Plzni, možno zajet do centra Plzně, kde je možno navštívit celou řadu památek – kláštery, muzea, historické podzemí

Pokračovat dál po cyklostezce přes Lochotický park na ulici Karlovarská, sjet z cyklo a najet do ulice Pod Košutkou okolo Košuteckého jezírka, opět najet na Karlovarskou, u kulaťáku najet do ul. Studentská na cyklo 2151, po 200 metrech odbočit doleva na ul. Krašovskou a jet dál po cyklo 2151, 2295. Za vysílačem se k cyklo napojuje turistická modrá, po které dojet k rozhledně Krkavec.

♣♣♣

90. Rozhledna Krkavec
Od rozhledny po modré k silnici na cyklo 35 do obce Ledce a pokračovat přes Tatinou a Tlucnou až do Dolní Bělé.

♣♣♣

91. Zřícenina hradu Dolní Bělá
Od hradu po cyklo 35A na Lomničku a Lomany, kde se cyklo 35A spojí s cyklo Baroko II a pokračovat po nich do obce Plasy ke klášteru.

♣♣♣

92. Klášter Plasy
K vidění: klášter, prelatura (zámek), kostel Nanebevzetí Panny Marie, muzeum -Centrum stavitelského dědictví
Od kláštera cyklo 352 Baroko I přes Horní Hradiště do Žebnice.

♣♣♣

93. Žebnice – kostel sv. Jakuba Staršího
Pokračovat po cyklo Baroko I přes Mladotice a Chrášťovice do obce Velká Černá Hať k zámku.

♣♣♣

94. Zámek Velká Černá Hať
Jet po cyklo Baroko I dál směr Kalec, kde odbočit doprava, stále po cyklo Baroko I až do Přehořova, kde u kaple najet na cyklo 2261 do Žihle.

♣♣♣

95. Zámek Žihle
Pokračovat po cyklo 39A4, rovněž možno po turistické modré na Nový Dvůr (zřícenina zámku). Zde pokračovat buď po cyklo 39A a okolo rybníka doleva na 2278 do Rabštejna nad Střelou nebo po turistické modré tamtéž.

♣♣♣

96. Zámek Rabštejn nad Střelou
K vidění: zámek, zřícenina hradu Sychrov, klášter servitů, zřícenina hradu Rabštejn, kamenný most, muzeum, stavby lidové architektury
Z centra obce jet po cyklo GW Berounka-Střela, najet na cyklo 39, EV4 do Jablonné, přes Luby, Čichořice (Čichořičské vodopády) do Chyše.

♣♣♣

97. Zámek Chyše
K vidění: zámek, kostel Zvěstování Panny Marie, klášter, kostel Jména Panny Marie, křížová cesta 
Z Chyše pokračovat po cyklo 39, 35 EV4 , na křižovatce odbočit doleva k železniční stanici Záhořice , okolo rybníků a napojit se na cyklo 2278 směr Kobylé do Pšova, odsud po cyklo 35 do Manětína k zámku.

♣♣♣

98. Zámek Manětín
K vidění: zámek, 2 kostely, muzeum
Od zámku po cyklostezce 352 do Nečtin k zámku, který leží mimo cyklo a vesnici směrem na Únišov.

♣♣♣

99. Zámek Nečtiny
K vidění: regionální muzeum, kostel sv. Jakuba Staršího, zámek, starý zámek, zřícenina hradu
Od zámku zpět do centra Nečtin k muzeu a opět se napojit na cyklo 352 a ke kostelu sv. Bartoloměje v obci Březín.

♣♣♣

100. Kostel sv. Bartoloměje Březín
Pokračovat po cyklo 352 na Chudeč, Světec do Úterý (2 kostely). Zde najet doprava na hlavní silnici a pokračovat vesnicí. Před hřbitovem sjet z hlavní silnice a najet na cyklo 2219 a vyjet z obce. Na křižovatce u Nezdického potoka najet na cyklo 2208 a jet do Bezdružic k zámku.

♣♣♣

101. Zámek Bezdružice
K vidění: zámek, kostel, muzeum
Od zámku po cyklo 306 do Řešína, Pačína a po cyklo 306 ke klášteru Teplá.

♣♣♣

102. Klášter Teplá

♣♣♣

 
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás