Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

KarlismusŽehnání nových zvonů na Karlově

31. 10. 2016 | Laňka, Ignác ThDr. PhD. | Karel IV.

V neděli 30.10.2016 v 09.30 hodin zahájil arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka OP obřad žehnání tří nových zvonů kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. Zvony byly vyrobeny na počest 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Kostel na Karlově byl po staletí mariánským poutním místem. Lidé sem přicházeli za obrazem Panny Marie karlovské, jemuž se připisuje řada zázračných uzdravení, ženy si sem chodily vymodlit vytoužené mateřství.

Na zvony Panna Maria, Karel Veliký a Albert Veliký shlíží Karel IV. 

Největší zvon, zasvěcený Panně Marii, váží 1450 kg., prostřední, zasvěcený sv. Karlu Velikému, váží 800 kg. a nejmenší, zasvěcený sv. Albertu Velikému, váží 420 kg. 

 

Největší zvon Panna Maria. Zvony Karel Veliký a Albert Veliký.

Záštitu nad projektem „Hlas pro Karlov“ přijali Dominik kardinál Duka, primátorka hl. m. Prahy 
Adriana Krnáčová a policejní prezident  Tomáš Tuhý. Na slavnosti Magistrát hlavního města Prahy zastupoval radní pro kulturu Jiří Wolf  a Prahu 2, na jejímž území Karlov leží, starostka Jana Černochová. 

 

Slavnosti se účastnila starostka Prahy 2  Jana Černochová (zcela vpravo). 

Obřad žehnání zvonů organizovala Karlovská duchovní správa, která na významnou a nevšední událost co nejsrdečněji pozvala všechny lidi dobré vůle. Akci  žehnání zvonů organizačně řídil karlovský jáhen Jiří Ignác Laňka.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově neměl velké zvony 74 let, za druhé světové války je zabavili nacisté. 

 

 

 

 

Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP  vyjádřil přesvědčení, že ve svornosti lidé dosáhnou velké věci. Je to vidět i na příkladu karlovských zvonů, na něž se ve veřejné sbírce vybralo přibližně půl  milionu korun. Zvony jsou pro kostel důležité, jsou jeho srdcem. Varují před nebezpečím a zkázou, svolávají živé a oplakávají mrtvé,“ pronesl během slavnosti Dominik Duka, který apeloval na návrat ke kulturním a duchovním tradicím, na nichž je založena evropská civilizace.

 

Hosty uvítal karlovský jáhen Jiří Ignác Laňka. Pražský radní pro kulturu Jan Wolf stojí zcela vpravo. 

 

 

Chronologie událostí předcházející žehnání nových zvonů

Návrh na pořízení nových zvonů pro Karlovský chrám byl přednesen ze strany duchovní správy Kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově v úterý 22.4.2014. Stalo se tak na poradě ke Karlovským oslavám, kterou na čtvrtou hodinu odpolední svolal  Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP.  Návrh přednesli karlovský duchovní správce M. Dr. Jiří Svoboda a karlovský jáhen mjr. Jiří Ignác Laňka.
Otec kardinál návrh s radostí schválil. Porady se dále účastnili Dr. František Skopec a Mgr. Lenka Kluková. 

Dne 13.8.2014 – Jeho Eminence Dominik kardinál Duka převzal patronát nad sbírkou na nové zvony pro Karlovský kostel. Úmysl sbírky a číslo účtu bylo zveřejněno na webových stránkách Karlovské duchovní správy. Projekt výroby a instalace nových zvonů pro karlovský chrám, zvaný „Hlas pro Karlov“ tak byl financován z kostelní sbírky a z darů mecenášů a přípravu zvonové komory kostela a výrobu zvonové stolice garantovalo financovalo Hlavní město Praha. 

Následovala mnohá jednání, přípravné práce, provádění stavebně historických průzkumů a další a další činnosti, kterých se účastnilo mnoho zainteresovaných lidí nejen z Arcibiskupství pražského, Magistrátu hlavního města Prahy a Pražského památkového ústavu. 

Po dlouhých a náročných jednáních bylo rozhodnuto, aby byly zvony odlity v polském Przemyślu ve zvonařské dílně Jan Felczyński. Jsou tři, největší nese jméno Panna Maria a váží 1450 kg a ladění dis-es1, prostřední Karel Veliký má 800 kg a ladění fis-ges1 a nejmenší Albert Veliký o váze 420 má ladění do ais-b1. Jeden z návrhů podoby zvonů je vidět na následujícím obrázku. 

Jeden z návrhů podoby zvonů. 

Možnost mít odlito své jméno  na zvonovém těle (při daru 10.000,- Kč a výše) byla uzavřena v neděli 13. 3.2016 ve 20.00 hodin. Po této hodině byl uzavřený seznam jmen odeslán do zvonařské dílny k přípravě šablony. Sbírka samotná pokračuje, účet zůstává aktivní, aby byly i prostředky pro údržbu zvonů, zvonové stolice a zvonového zařízení, i pro úpravy zvonové komory. Karlovská duchovní správa bude samozřejmě velmi vděčná všem, kteří
budou ochotni ji pro tento účel i nadále podporovat. 

Nejmenší ze zvonů nese jméno sv. Alberta Velikého,  jednoho z nejvýznamnějších středověkých učenců . 

Sv. Albert Veliký byl nejvýznamnějším německým představitelem vrcholné scholastiky, zabýval se studiem filozofie, teologie i přírodních věd. Pro svoji všestrannost byl nazýván „doktor universalis“.
Patří mezi učitele církve a je patronem vědců a studentů přírodních věd. Narodil se v Luningenu a zemřel 15.11.1280 v Kolíně nad Rýnem. Blahořečen byl v roce 1662 a svatořečen roku 1931, kdy byl také papežem Piem XI. prohlášen za učitele církve. Jeho svátek se slaví 15. listopadu. 

Cesta nových zvonů na Karlov

Zvony byly do Karlovského chrámu převezeny v sobotu 9.7.2016. Cesta byla hluboce symbolická a zvony krom poutníků doprovázeli i členové spolku Četnická pátrací stanice Praha. Jejich přítomnost odkazovala na propojení karlovského chrámu s duchovním životem Policie ČR, tedy s „mocenskou složkou státu“, což byl ostatně i záměr samotného zakladatele kostela. 

 

První zastavení bylo v Roudnici nad Labem, v bratrském augustiánském klášteře. V klášterním kostele Narození Panny Marie byla od 08.00 hodiny ranní sloužena děkovná mše svatá, celebrovaná místním farářem R. D. Martinem Brousilem. Asistovali mu bývalý karlovský duchovní správce M. Dr. Jiří Svoboda, současný karlovský duchovní správce R. D. doc. Dr. Stanislav Přibyl a karlovský jáhen mjr. Jiří Ignác LaňkaDruhé zastavení proběhlo na Levém Hradci, sídle dávných českých knížat. Zde byla v kostele sv. Klimenta sloužena bohoslužba slova s modlitbou za duše našich předků a za český národ. V Roztokách se zvony spolu s poutníky nalodily na loď Bohemia a vyrazily do Prahy do přístaviště na Rašínově nábřeží. Odsud jak zvony, tak i poutníci odjeli na Karlov. Třetí a poslední zastavení bylo na hoře Karlově v chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého. Zde byly zvony usazeny v lodi kostela a od 19.00 hodin byly sloužena děkovná mše svatá, kterou celebrovat bývalý rektor kostela M. Dr. Jiří Svoboda za asistence současného rektora R. D. doc. Dr.  Stanislava Přibyla a karlovského jáhna mjr. Jiřího Ignáce Laňky. Mše byla sloužena za donátory a mecenáše karlovských zvonů. 

Mše při žehnání zvonů

 

 

 

Dominik kardinál Duka. Mecenáš Karel Janeček.

 

Pražský radní pro kulturu Jan Wolf. Policejní prezident Tomáš Tuhý.

 

 

PODĚKOVÁNÍ
Je třeba ze srdce poděkovat těm, kdo se o toto dílo zasloužili. Samotnou výrobu zvonů spolehlivě zajistil spolek Chrám-Karlov. Hlavním donátorem karlovských zvonů, bez kterého by se celý projekt nemohl uskutečnit, je matematik a bojovník proti korupci Dr. Karel Janeček, výkonným motorem Jan Rybář a duchovním otcem Dr. Václav Cílek. Zvony odlil v polském Przemyślu pan Piotr Olszewski ze zvonařské dílny Jan Felczyński, technické záležitosti, jako je kování srdcí zvonů a instalace pohonu do zvonice zajišťoval pan Grzegorz Klyszcz z firmy RDUCH. 

 

Dr. Karel Janeček uprostřed přihlížejících
(foto lze kliknutím zvětšit).
Dr. Karel Janeček stojí druhý zprava vedle policejního prezidenta T. Tuhého.

Fotografie pořídili:
Karel Feitl a Jan Drocár


Související klíčová slova

Laňka, Ignác ThDr. PhD.

Laňka, Ignác ThDr. PhD., 31. 10. 2016

e-mail: lanka.jiri@gmail.com

Všechny články autora
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás