Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Přemyslovské knížecí rodové patrimoniumVzpomínková slavnost k Habsburskému výročí

23. 11. 2021 | Jan Drocár |

Tradiční vzpomínková slavnost k Habsburskému výročí na zámku v Niměřicích

V sobotu 20. listopadu 2021 se na zámku v Niměřicích konala každoroční vzpomínková slavnost, jíž si příslušníci tradičních vojenských regimentů, členové české zemské pobočky Modlitební ligy císaře Karla a rytíři i postulanti Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského, připomínají výročí úmrtí Jeho apoštolského Veličenstva císaře Františka Josefa I. a nástupu císaře a krále Karla I. na trůn (21. listopadu 1916) i výročí narození korunního prince Dr. Otty Habsburského (20. listopadu 1912).

S ohledem ke zdravotním rizikům se letošní slavnost soustředila na Mši sv. a pietní akty u pomníků s krátkým setkáním pod širým nebem. Při Mši sv. u relikvie bl. Karla, přivezené z Brandýsa nad Labem, bylo zvlášť připomenuto letošní 100. výročí příjezdu císaře Karla do vyhnanství na ostrově Madeira (19. listopadu 2021), kterým již vstupujeme do roku 100. výročí úmrtí blahoslaveného císaře a krále Karla I. Rakouského (Madeira, 1.dubna 1922).

♣♣♣

Grafické zobrazení rodu je k náhledu zde – Genealogická studie Habsburků-Lotrinců v panovnické linii

♣♣♣

Celebrant mše, člen modlitební ligy císaře Karla R.D. Mgr. Michal Procházka, farář a vikář kolínského vikariátu a kanovník kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, obdržel autorský výtisk nového vydání knihy Karel I., světec a poslední král v Čechách, z produkce nakladatelství Triton, která předznamenává nadcházející výročí.

K poctě bl. Karla zazněl i hudební doprovod mše sv.: pražský sbor Wowes Collegium u chrámu sv. Františka Serafinského tu v premiéře uvedl Malou Habsburskou mši, kterou na motivy Haydnovy císařské hymny zkomponoval jeho sbormistr prof. Marek Franěk.

Niměřická mše sv. v předvečer svátku Krista Krále byla i příležitostí k modlitbám za přátele, kteří byli povoláni do jeho království v posledních dnech, jmenovitě pan Michal Dujka z rodiny Bubna-Litic.

Poděkování za organizaci slavnosti a pozvání na zámek Niměřice patří Mgr. Michalu Heresovi, veliteli 28. pěšího pluku iTR Praha a jeho rodině.

 

Milan Novák
komandér papežského řádu sv. Řehoře Velikého
komtur Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského, ČR
představený modlitební ligy císaře Karla I.,ČR
osobní pobočník JCKV Karla Habsburského, arcivévody Rakouského


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás