Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Úvahy dr. Otty Habsburského o budoucnosti Evropy před 26 lety. „Když bylo před dvěma sty lety v důsledku Francouzské revoluce oznámeno, že Bůh je mrtev nebo že nikdy nežil, začala až dosud největší krize lidstva. Ta vyústila ve 20. století ve zřízení koncentračních táborů nacionálního socialismu a komunistických gulagů… “ Zobrazit celý citát »

Dr. Otto Habsburský, Úvahy o Evropě, 1993Jarní svatojánská pouť v Nepomuku

21. 3. 2022 | Redakce |

Ve dnech 19. 3. 2022 – 20. 3. 2022 se v Nepomuku konala Jarní svatojánská pouť k výročí umučení sv. Jana Nepomuckého a zároveň k uctění památky císaře a krále Karla I.

Plakát k Jarní svatojánské pouti v Nepomuku lze kliknutím zvětšit.

V rámci nepomucké Jarní svatojánské pouti se v sobotu 19.3.2022 v 18 hodin uskutečnil koncert „Středověká mše v době umučení svatého Jana z Pomuku“ z konce 14. století. Konal se v Hudebním sále arciděkanství na Přesanickém náměstí 1, kde sídlí Muzeum sv. Jana Nepomuckého (obr. dole).

V neděli 20. 3. 11 hodin se v kostele sv. Jana Nepomuckého konala Mše svatá, kterou celebroval biskup Mons. Pavel Posád. Součástí mše byla modlitba za rod Habsburků a připomenutí a uctění památky 100. výročí od smrti JCKV blahoslaveného Karla I. Habsbursko-Lotrinského, posledního císaře rakouského, krále českého, markraběte moravského etc. za osobní účasti  PhDr. Milana Nováka, komandéra papežského řádu sv. Řehoře Velikého, komtura řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského, představeného modlitební ligy císaře Karla I. v ČR, osobního pobočníka arcivévody Karla Habsburského.

Barokní poutní kostel svatého Jana Nepomuckého v západočeském Nepomuku, rodišti katolického světce Jana Nepomuckého, stojí na místě staršího kostela svatého Jana Křtitele z let 1639–1660, který byl postaven na údajném místě rodného domu Jana Nepomuckého. Byl to vůbec první svatostánek zbudovaný na počest tomuto tehdy ještě nekanonizovanému mučedníkovi. Po svatořečení Jana Nepomuckého v roce 1729 původní kostel svou velikostí nestačil velkému počtu poutníků, a byl proto zbořen a na jeho místě podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera v letech 1734–1738 postaven nový. Hlavní oltář je novorenesanční se sochou Nepomuckého dle modelu Josefa Maxe a obrazem Jana Křtitele od Josefa Vojtěcha Hellicha (Wikipedia)

(Snímky převzaty z portálu města Nepomuku).

 


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2022  |  O nás