Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Přesto, že se první republika ke své vlastní aristokracii nezachovala dobře, šlechta se ke své zemi zády neobrátila. Naopak, když byla vlast v ohrožení reagovala čestně a statečně. Tři deklarace, kterými rody české zemské šlechty reagovaly na hrozící nebezpečí německého nacismu v letech 1938 a 1939, jsou toho výmluvným dokladem. První deklarací bylo „Prohlášení členů starých českých rodů k nedotknutelnosti území Českého státu“, které bylo 17.9.1938 předneseno prezidentovi republiky Edvardu Benešovi. “ Zobrazit celý citát »

První šlechtická deklarace ze 17.9.1938† Zdeněk Nováček

23. 1. 2021 | Jan Drocár |

V neděli 17. ledna 2021 zemřel ve svých 63 letech pan Zdeněk Nováček,
majitel zámků Potštejn a Pakoměřice.

♣♣♣

ZDĚNĚK NOVÁČEK
PARTE

♣♣♣

Zámek Potštejn koupili manželé Lenka
a Zdeněk Nováčkovi v roce 2006.
Zrenovovali ho do dnešní krásné podoby
a učinili z něj jeden z nejnavštěvovanějších.
Stejně plánovali manželé Nováčkovi zvelebit zámek Pakoměřice nedaleko Prahy.

♣♣♣

Na potštejnském zámku Zdeňka Nováčka se 24.6.2012 sešli potomci signatářů šlechtických deklarací z let 1938 a 1939, které jejich otcové a dědové podepsali v době nejvyššího ohrožení země v letech 1938 a 1939. Nad akcí převzal záštitu arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka OP, který celebroval v místním kostele sv. Vavřince za signatáře děkovnou mši. Zdeněk Nováček stojí druhý zleva od arcibiskupa pražského.

SETKÁNÍ V POTŠTEJNĚ

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás