Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Teď jste se stali svobodnými občany a já vám přeji k tomu mnoho štěstí. Ale svoboda může být taky nebezpečná. My se už známe z generace na generaci, ale teď budou přicházet lidé, kteří vás chtějí podvádět. Tak dejte pozor. Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež. Já vím, že budu prvním, kterého chytí, ale po sto letech jste vy na řadě". “ Zobrazit celý citát »

Komunismus je jenom jiné slovo pro krádežŠlechtická poselství – Potštejn 24.6.2012

25. 6. 2012 | Jan Drocár | Deklarace 1938 a 1939, JZHČ

Neděle 24. června 2012

Poslední ze signatářů šlechtické deklarace z roku 1938 a dvou šlechtických prohlášení z roku 1939 Josef Kinský z Kostelce nad Orlicí zemřel v roce 2011. V neděli 24.6.2012 se na svátek sv. Jana Křtitele sešli na zámku v Potštejně potomci i dalších signatářů všech tří šlechtických prohlášení a další hosté na
vzpomínkovém odpoledni. Děkovnou mši za signatáře sloužil v místním kostele sv. Vavřince pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP, který nad setkáním převzal záštitu. Po společném fotografování se hosté odebrali do zámku, jeho výstavních prostor a zámeckého parku, kde pro ně organizátoři  akce připravili program.

Majitel potštejnského zámku Zdeněk Nováček vítá hosty: zleva Hana princezna Lobkowiczová, John Marmaduke baron Parish, František hrabě Strachwitz, Jaroslav kníže Lobkowicz a Diviš hrabě Czernin. Hosté vcházejí do zámku, zleva Elisabeth princezna Lobkowiczová, František hrabě Strachwitz, John Marmaduke baron Parish, Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly
a Diviš hrabě Czernin.
Přechod ze zámku do potštejnského kostela sv. Vavřince.

Mše v kostele

 

V potštejnském kostele sv. Vavřince proběhla při této příležitosti mše za signatáře šlechtických prohlášení. Celebroval ji arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka OP., který také převzal záštitu nad celým projektem.

 

Zleva v první řadě: Elisabeth princezna Lobkowiczová, její manžel Jaroslav kníže Lobkowicz, John Marmaduke baron Parish, Diviš hrabě Czernin a František hrabě Strachwitz. V první řadě vpravo Tomáš hrabě Czernin a jeho choť  Ursula, za nimi František hrabě Kinský, jeho matka Bernadetta, Ondřej baron Daczický a manželé Theobald  hrabě Czernin a Polyxena rozená princezna Lobkowiczová.
Kostel sv.Vavřince vznikl v rámci rozvoje centra Potštejna, spjatého se stavebními aktivitami rodu hrabat Harbuval-Chamaré. Základní kámen byl položen 9. září 1807, kdy panství spravovala na místě nezletilého Jana Antonína  II. Harbuval Chamaré (*1804 † 1849)  jeho matka Anna Dobrzenská z Dobrzenicz (*1763 † 1826). Při odchodu ze mše vlevo manželé Theobald a Polyxena Czerninovi s dcerou Terezií, vpravo Diviš hrabě Czernin, za nimi vlevo Adrienne hraběnka Korff-Schmising-Kerssenbrocková, Adam hrabě Bubna-Litic, Leonhard hrabě Colloredo-Mansfeld s manželkou Deborah, a zcela nahoře Diana hraběnka Sternbergová s vnučkou Cecilií Klárou.
Potomci signatářů šlechtických deklarací z let 1938 a 1939 a další hosté.

Obrazy hradů a zámků  

Ve výstavní síni zámku se účastníci setkání prohlédli prodejní výstavu obrazů hradů a zámků od mentálně postižených z organizace Modrý klíč.

Obrázky šlechtických sídel zleva a seshora: 1. sloupec: Drahenice a Dřevíč II., 2. sloupec: Dřevíč I.,
Jemniště a Zásmuky, 3. sloupec: Hořín, Nalžovice a Jimramov. Obrázek nad vchodem: Křimice.
4. sloupec: Přívozec, Kardašova Řečice a Zdounky, 5. sloupec: Boskovice, Blatná a Doudleby,
6. sloupec: Němčice a Cítov.
Vlevo nahoře obrázek Jičiněvsi, pod ním Doudleby a vedle Jemniště. Na stěně vpravo zleva: Březina, Nalžovice, Rychnov a Mělník I. Další obrázky zleva: Kvasice, nahoře Opočno, pod ním Chotěboř, dále vpravo Nalžovice, Častolovice, Horní Jelení a Český Šternberk.

Slavnost na zámku

Součástí slavnostního nedělního odpoledne bylo také setkání hostů v mramorovém sále zámku. Zde byli stručně seznámeni s projektem Šlechtická poselství a bylo pro ně připraveno i malé občerstvení.
Kardinál Dominik Duka obdržel knihu “Království české: erby a rodokmeny vládnoucích rodů” předního českého heraldika Jiřího Loudy a od zástupců Modrého klíče získal obraz Arcibiskupského paláce v Praze.

Zasazení lípy

V zámeckém parku byla k poctě signatářů šlechtických prohlášení zasazena česká lípa a účastníci zazpívali českou hymnu.

Kde domov můj? Kde domov můj?

Hudba v parku

Potštejnské setkání bylo zakončeno koncertem žákyň Pražské konzervatoře, hudební školy, která byla založena představiteli české zemské šlechty před více jak 200 lety. Přes jedno století byla poté  spravována a financována spolkem Jednota pro zvelebení hudby v Čechách, kterou šlechtici k tomuto účelu založili.

S účastníky setkání se jménem organizátorů rozloučil  Zdeněk Nováček (vlevo) a za potomky signatářů šlechtických deklarací poděkoval za pozvání František hrabě Strachwitz.  

Foto: Jaroslav Betka, Alena Drocárová, Zdeněk Nováček a Robert Novák

Na následujícím prezentaci je zachycen celý průběh slavnostního setkání v Potštejně 24.6.2012:

OHLASY

V ORLICKÉM DENÍKU

Stovka potomků českých šlechtických rodů se sešla na zámku Potštejn na Rychnovsku, aby svými vzpomínkami nebo dobovými fotografiemi připomenuli signatáře prohlášení šlechtických rodů ze září 1938 a 1939, ve kterých se hovořilo o bezvýhradné věrnosti české šlechty své vlasti a českému národu.

“Šlo o prohlášení české šlechty, že nesouhlasí se vstupem nacistů a v roce 1939 to bylo velké hrdinství a nikde se o tom nemluví a myslíme, že dnes je to velmi aktuální,” řekl serveru orlický.net organizátor akce a majitel  zámku Zdeněk Nováček.
“Tím, kdo prezidentu Benešovi a prezidentu Háchovi předkládal prohlášení, byl můj dědeček. Proto jsem přijal účast na tomto setkání,” vyjádřil zásadovost vůči svým kořenům potomek šlechtického rodu z Kostelce nad Orlicí František Kinský.

Do září roku 2014, tedy k výročí 75 let od podpisu druhého prohlášení, by měla vzniknout výstava s názvem Šlechtická poselství, která by odvážný krok české šlechty připomenula. “My chceme společně s českou šlechtou připomenout národu, abychom šli jinou cestou než dosud. Chceme, aby se lidi zamysleli nad sebou a naši představitelé by se měli chovat slušně a morálně,” dodal Nováček.

Nad projektem šlechtického poselství, který má v budoucích generacích vzbuzovat pocity pýchy, hrdosti a národního cítění, převzal záštitu primas český Dominik Duka.

“Je to projekt spravedlnosti, česká šlechta se postavila v duchu rodové tradice za tuto zem, myslím že je to určitá výzva, že tyto postoje šlechty byly dány rodovou tradicí a rodinnou výchovou. Kdyby si každý uvědomil, co to je rodinná výchova, tak to by bylo dobře. Existuje šlechta, která je historická, a je šlechta, která je ušlechtilá. Každý otec a matka, kteří vychovávají, jsou tímto duchovním šlechticem,” vzkázal čtenářům serveru orlický.net Mons. Dominik Duka.

 

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás