Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„V listopadu 2019 Petr Nohel 4. díl drobných publikací věnujících se nástupnictví a nástupnickému právu v Českých zemích. Titul „Markrabata obojí Lužice“ tak navazuje na předchozí autorovy tři tituly, Nástupnické právo v Českém království z roku 2015, Údělná knížata a markrabata moravská z roku 2016 a Slezská knížata a slezští vévodové z roku 2017.“ Zobrazit celý citát »

Poslední díl tetralogie o nástupnictví v Českých zemíchŠlechtická poselství – Potštejn 24.6.2012

25. 6. 2012 | Jan Drocár | Deklarace 1938 a 1939, JZHČ

Neděle 24. června 2012

Poslední ze signatářů šlechtické deklarace z roku 1938 a dvou šlechtických prohlášení z roku 1939 Josef Kinský z Kostelce nad Orlicí zemřel v roce 2011. V neděli 24.6.2012 se na svátek sv. Jana Křtitele sešli na zámku v Potštejně potomci i dalších signatářů všech tří šlechtických prohlášení a další hosté na
vzpomínkovém odpoledni. Děkovnou mši za signatáře sloužil v místním kostele sv. Vavřince pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP, který nad setkáním převzal záštitu. Po společném fotografování se hosté odebrali do zámku, jeho výstavních prostor a zámeckého parku, kde pro ně organizátoři  akce připravili program.

Majitel potštejnského zámku Zdeněk Nováček vítá hosty: zleva Hana princezna Lobkowiczová, John Marmaduke baron Parish, František hrabě Strachwitz, Jaroslav kníže Lobkowicz a Diviš hrabě Czernin. Hosté vcházejí do zámku, zleva Elisabeth princezna Lobkowiczová, František hrabě Strachwitz, John Marmaduke baron Parish, Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly
a Diviš hrabě Czernin.
Přechod ze zámku do potštejnského kostela sv. Vavřince.

Mše v kostele

 

V potštejnském kostele sv. Vavřince proběhla při této příležitosti mše za signatáře šlechtických prohlášení. Celebroval ji arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka OP., který také převzal záštitu nad celým projektem.

 

Zleva v první řadě: Elisabeth princezna Lobkowiczová, její manžel Jaroslav kníže Lobkowicz, John Marmaduke baron Parish, Diviš hrabě Czernin a František hrabě Strachwitz. V první řadě vpravo Tomáš hrabě Czernin a jeho choť  Ursula, za nimi František hrabě Kinský, jeho matka Bernadetta, Ondřej baron Daczický a manželé Theobald  hrabě Czernin a Polyxena rozená princezna Lobkowiczová.
Kostel sv.Vavřince vznikl v rámci rozvoje centra Potštejna, spjatého se stavebními aktivitami rodu hrabat Harbuval-Chamaré. Základní kámen byl položen 9. září 1807, kdy panství spravovala na místě nezletilého Jana Antonína  II. Harbuval Chamaré (*1804 † 1849)  jeho matka Anna Dobrzenská z Dobrzenicz (*1763 † 1826). Při odchodu ze mše vlevo manželé Theobald a Polyxena Czerninovi s dcerou Terezií, vpravo Diviš hrabě Czernin, za nimi vlevo Adrienne hraběnka Korff-Schmising-Kerssenbrocková, Adam hrabě Bubna-Litic, Leonhard hrabě Colloredo-Mansfeld s manželkou Deborah, a zcela nahoře Diana hraběnka Sternbergová s vnučkou Cecilií Klárou.
Potomci signatářů šlechtických deklarací z let 1938 a 1939 a další hosté.

Obrazy hradů a zámků  

Ve výstavní síni zámku se účastníci setkání prohlédli prodejní výstavu obrazů hradů a zámků od mentálně postižených z organizace Modrý klíč.

Obrázky šlechtických sídel zleva a seshora: 1. sloupec: Drahenice a Dřevíč II., 2. sloupec: Dřevíč I.,
Jemniště a Zásmuky, 3. sloupec: Hořín, Nalžovice a Jimramov. Obrázek nad vchodem: Křimice.
4. sloupec: Přívozec, Kardašova Řečice a Zdounky, 5. sloupec: Boskovice, Blatná a Doudleby,
6. sloupec: Němčice a Cítov.
Vlevo nahoře obrázek Jičiněvsi, pod ním Doudleby a vedle Jemniště. Na stěně vpravo zleva: Březina, Nalžovice, Rychnov a Mělník I. Další obrázky zleva: Kvasice, nahoře Opočno, pod ním Chotěboř, dále vpravo Nalžovice, Častolovice, Horní Jelení a Český Šternberk.

Slavnost na zámku

Součástí slavnostního nedělního odpoledne bylo také setkání hostů v mramorovém sále zámku. Zde byli stručně seznámeni s projektem Šlechtická poselství a bylo pro ně připraveno i malé občerstvení.
Kardinál Dominik Duka obdržel knihu “Království české: erby a rodokmeny vládnoucích rodů” předního českého heraldika Jiřího Loudy a od zástupců Modrého klíče získal obraz Arcibiskupského paláce v Praze.

Zasazení lípy

V zámeckém parku byla k poctě signatářů šlechtických prohlášení zasazena česká lípa a účastníci zazpívali českou hymnu.

Kde domov můj? Kde domov můj?

Hudba v parku

Potštejnské setkání bylo zakončeno koncertem žákyň Pražské konzervatoře, hudební školy, která byla založena představiteli české zemské šlechty před více jak 200 lety. Přes jedno století byla poté  spravována a financována spolkem Jednota pro zvelebení hudby v Čechách, kterou šlechtici k tomuto účelu založili.

S účastníky setkání se jménem organizátorů rozloučil  Zdeněk Nováček (vlevo) a za potomky signatářů šlechtických deklarací poděkoval za pozvání František hrabě Strachwitz.  

Foto: Jaroslav Betka, Alena Drocárová, Zdeněk Nováček a Robert Novák

Na následujícím prezentaci je zachycen celý průběh slavnostního setkání v Potštejně 24.6.2012:

OHLASY

V ORLICKÉM DENÍKU

Stovka potomků českých šlechtických rodů se sešla na zámku Potštejn na Rychnovsku, aby svými vzpomínkami nebo dobovými fotografiemi připomenuli signatáře prohlášení šlechtických rodů ze září 1938 a 1939, ve kterých se hovořilo o bezvýhradné věrnosti české šlechty své vlasti a českému národu.

“Šlo o prohlášení české šlechty, že nesouhlasí se vstupem nacistů a v roce 1939 to bylo velké hrdinství a nikde se o tom nemluví a myslíme, že dnes je to velmi aktuální,” řekl serveru orlický.net organizátor akce a majitel  zámku Zdeněk Nováček.
“Tím, kdo prezidentu Benešovi a prezidentu Háchovi předkládal prohlášení, byl můj dědeček. Proto jsem přijal účast na tomto setkání,” vyjádřil zásadovost vůči svým kořenům potomek šlechtického rodu z Kostelce nad Orlicí František Kinský.

Do září roku 2014, tedy k výročí 75 let od podpisu druhého prohlášení, by měla vzniknout výstava s názvem Šlechtická poselství, která by odvážný krok české šlechty připomenula. “My chceme společně s českou šlechtou připomenout národu, abychom šli jinou cestou než dosud. Chceme, aby se lidi zamysleli nad sebou a naši představitelé by se měli chovat slušně a morálně,” dodal Nováček.

Nad projektem šlechtického poselství, který má v budoucích generacích vzbuzovat pocity pýchy, hrdosti a národního cítění, převzal záštitu primas český Dominik Duka.

“Je to projekt spravedlnosti, česká šlechta se postavila v duchu rodové tradice za tuto zem, myslím že je to určitá výzva, že tyto postoje šlechty byly dány rodovou tradicí a rodinnou výchovou. Kdyby si každý uvědomil, co to je rodinná výchova, tak to by bylo dobře. Existuje šlechta, která je historická, a je šlechta, která je ušlechtilá. Každý otec a matka, kteří vychovávají, jsou tímto duchovním šlechticem,” vzkázal čtenářům serveru orlický.net Mons. Dominik Duka.

 

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás