Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Já bych moc prosil, aby všichni, kteří o boji proti virům a potlačení pandemie vědí stejné hovno jako já, aby laskavě ráčili držeti ústa a neobtěžovali ty, kteří mají s touto nemocí práce až nad hlavu a jsou zcela vyčerpaní každodenním bojem o životy jiných lidí.“ Zobrazit celý citát »

Karel Schwarzenberg a pandemieTranslace, světec, kanonizace

3. 6. 2020 | Redakce | Citáty a dokumenty

Translace (náboženství)

Translace (doslova „přeložení“) je v církvi termínem pro přeložení ostatků některé osoby, zpravidla
mučedníka nebo svatého, na jiné místo (např. do kostela). Toto přeložení tělesných ostatků znamenalo
v 1. tisíciletí totéž, co později kanonizace.

Translace byla vyjádřením veřejné úcty věřících k danému člověku, který byl považován za svatého. V průběhu dějin však církevní autorita zasahovala do procesu prohlašování za svatého mnohem aktivněji, aby zabránila zneužití tohoto procesu a také zjevným omylům. Translací byli prohlášeni za svaté i první čeští svatí, totiž svatá Ludmila a svatý Václav.

Translace coby způsob zařazení do kánonu svatých končí kanonizací sv. Ulricha, biskupa v Augsburgu, který zemřel roku 973 a roku 993 byl kanonizován papežem (985-996) Janem XV. (*datum Řím † březen nebo duben 996 Řím) v Lateránské bazilice. Byl papežem, kterým byl ovlivněn i druhý biskup pražský sv. Vojtěch.

Světec

Užití slova světec či svatý (z praslov. *svętъ mocný, silný) v náboženství pro člověka nebo věc (mše svatá, svatý kříž, nejsvětější trojice) se v různých náboženstvích a náboženských společnostech liší. Obecně je ale chápáno jako označení někoho, kdo se blíží ideálu příslušníka daného náboženství, je v rámci něho následování a uctívání hodný a určitým způsobem výjimečný či blízký Bohu.

Na křesťanských zobrazeních jsou svatí často zpodobněni se svatozáří, což se shoduje s etymologií českého slova blízkou světlu, tj. záři.

Obecně, nenábožensky svatý znamená, že se jedná o osobu, věc, myšlenku, která je pravá, čistá, hodná následování a úcty, např. svatá slova, svatý muž, odkaz je nám svatý. V předkřesťanském Římě sacer znamenalo oddělený, odehnaný (do světa od pána, patrona, nechráněný zákonem) a homo sacer byl vyhnanec, psanec, bezdomovec.

Kanonizace

Kanonizace neboli svatořečení je v křesťanství proces prohlášení určitého člověka za svatého. V katolické církvi probíhá předepsaným procesem, kdy je kandidát prohlášen postupně za Služebníka Božího, Ctihodného, Blahoslaveného a nakonec za svatého. Termín je odvozen od kánonu svatých, do kterého je světec zahrnut.

(Wikipedie)

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás