Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Spojené královstvíŠlechtické deklarace v Rychnově nad Kněžnou

19. 6. 2018 | Jan Drocár | Autor píše

Putovní výstava Šlechta v boji za českou státnost připomínající 80. výročí podepsání 1. šlechtické deklarace v roce 1938 se 19.5. 2018 přestěhovala z belcrediovské Líšně na Kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou.

Výstava je umístěna v podloubí na  prvním nádvoří rychnovského zámku. Návštěvníci ji tak mohou shlédnout již cestou k pokladně zámku.

Tady, v jednom z hlavních sídel rodu Kolowratů, připomene výstava především statečnost bratrů  Egona, Hanuše, Otomara a Zdeňka Kolowrat-Krakowských, kteří podepsali „Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939“. Poslední z nich poté patřil i k dvanáctičlenné skupině šlechticů, kteří podepsali letos připomínané první  šlechtické prohlášení, předané prezidentu Edvardu Benešovi 17.9. 1938.

Jan Kolowrat-Krakowský-Liebsteinský

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve středu 20. května 2018 od 17 hodin v prostorách zámku Rychnov nad Kněžnou, kde přítomné uvítal majitel zámku Jan hrabě Kolowrat-Krakowský-Libsteinský, vnuk Hanuše, nejstaršího z výše zmíněných bratrů.

Výstavu podpořilo ministerstvo kultury a mnoho úspěchů jí popřála ve svém projevu náměstkyně ministra kultury PhDr. Anna Matoušková.
Hlavní záštitu převzal nad výstavou v Rychnově hejtman Královéhradeckého kraje  PhDr. Jiří Štěpán, který přítomné také
oslovil svým projevem.

Náměstkyně ministra kultury
Anna Matoušková
Hejtman Královehradeckého kraje
Jiří Štěpán.
Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Královéhradecký kraj.

Více fotografií z vernisáže naleznete zde.

Tiskové ohlasy naleznete zde.
                                                                                      Foto: Karel Feitl

Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás